🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Biologia on oppi elämästä, sen monimuotoisuudesta, rakenteista, toiminnasta ja kehityksestä. Tutkimuskohteita ovat kaikki elämän organisaatiotasot, mm. perinnöllisyys, solujen toiminta, fysiologiset mekanismit, eliöiden monimuotoisuus, eliöiden vuorovaikutukset, eliöyhteisöjen sekä ekosysteemien rakenne ja toiminta. Ympäristömuutosten ja evoluution vaikutuksia tutkitaan biologiassa kaikilla näillä tasoilla.

Biologian opinnot sisältävät

  • teoriaopintoja luentoihin ja pääosin englanninkieliseen kirjallisuuteen perustuen
  • harjoitustöitä, joissa tutustutaan tutkimusmenetelmiin. Harjoitustöitä tehdään laboratoriossa, maastossa ja tietokoneella analysoiden.
  • raportteja, joita kirjoitetaan harjoitustöihin perustuen
  • tutkielmatöitä, jotka muodostuvat aiheeseen liittyvään aikaisempaan tutkimukseen perehtymisestä, tieteellisin menetelmin hankitun aineiston analysoinnista sekä näiden kytkemisestä toisiinsa tieteellisen tekstin muodossa.
  • kieli- ja viestintäopintoja, joissa opitaan suullisesti ja kirjallisesti raportoimaan omasta ja muiden tekemästä tutkimuksesta ja viestimään alan sanastoa käyttäen suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tavoitteet

Biologian koulutus tarjoaa vahvan pohjan toimia monenlaisissa tehtävissä tutkijana, asiantuntijana tai opettajana yksityisellä tai julkisella sektorilla. Opinnot kattavat laajasti biologian eri osa-alueita ja niiden aikana perehdytään luonnon monimuotoisuuteen ja toimintaan ekosysteemitasolta yksilöiden kautta solu- ja molekyylitasolle saakka. Koulutus antaa valmiudet tuottaa uutta tietoa, arvioida tietoa kriittisesti sekä soveltaa tietoa käytäntöön.

Luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkinnossa perehdytään monipuolisesti biologian eri osa-alueisiin ja biologisen tiedon tuottamisessa käytettäviin menetelmiin sekä laboratoriossa että maastossa. Kandidaatin tutkinto antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin biologiassa tai lähitieteenaloilla.

Filosofian maisterin (FM) tutkinnossa kehitetään syvällisempää biologian asiantuntijuutta, johon liittyy oleellisesti tieteellisen ajattelun ja menetelmien hallinta sekä kyky kerätä ja analysoida empiiristä tutkimusaineistoa. Tutkinnossa erikoistutaan oman mielenkiinnon mukaan biologian opettajaksi, asiantuntijaksi tai tutkijaksi. Maisterinopinnoissa voi valita neljän maisteriohjelman välillä: Biologian aineenopettaja, Ekologia ja evoluutiobiologia, Fysiologia ja genetiikka ja kansainvälinen MDP in Biosciences, Evolutionary Biology. FM-tutkinto antaa myös valmiudet hakeutua jatko-opintoihin, jotka johtavat tohtorin tutkintoon.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu