🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Espanja, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Espanja on maailmankieli, jolla on noin 550 miljoonaa puhujaa ja 440 miljoonaa äidinkielenpuhujaa. Tämä tekee espanjasta toiseksi puhutuimman äidinkielen mandariinikiinan jälkeen. Espanja on kahdenkymmenenyhden maan virallinen kieli ja monen kansainvälisen järjestön työkieli aina YK:sta FIFA:aan. Lisäksi espanjaa opiskellaan ja käytetään laajalti vieraana kielenä. Espanjan opinnot avaavat oven kiehtovaan ja kulttuurillisesti monimuotoiseen maailmaan.

Espanjaa erikoistumiskielenä opiskeltaessa tavoitteena on antaa opiskelijalle erinomainen espanjan nykykielen suullinen ja kirjallinen taito, teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä espanjankielisten maiden kulttuurin perustuntemus, jotka valmistavat espanjan opettajan, kääntäjän ja kieliasiantuntijan tehtäviin, joita tarvitaan myös kansainvälisessä ympäristössä.

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (HuK) suorittaneella on tutkintoon kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen ja hankkimansa tiedon soveltamiseen oman alan tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Humanististen tieteiden kandidaatilla on myös valmiudet tieteelliseen ajatteluun, tieteellisiin työskentelytapoihin ja elinikäiseen oppimiseen sekä hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa tehtäviin ja kansainväliseen toimintaan.

Filosofian maisterin tutkinnon (FM) suorittaneella on oman tieteenalan erinomainen tuntemus sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Filosofian maisterilla on täten valmiudet toimia työelämässä oman alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä. Hänellä on myös näissä tehtävissä ja kansainvälisessä toiminnassa tarvittava erinomainen kieli- ja viestintätaito.

Tavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten opiskelija suorittaa espanjan perusopinnot (PO) ja aineopinnot (AO). Perusopinnot painottavat kielitaidon kehittämistä ja antavat teoreettiset perustiedot espanjan kielestä sekä tutustuttavat espanjankielisen maailman historia-, yhteiskunta- ja kulttuuritaustaan. Opinnoissa huomioidaan sekä Espanja että espanjankielinen Amerikka. Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehtyä syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja etenkin espanjan nykykieleen. Lisäksi tavoitteena on tutustuttaa opiskelija espanjankielisten maiden kirjallisuuteen. Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, joita vaaditaan esimerkiksi opettajan ammatissa tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen.

Erikoistuminen tapahtuu maisteriopinnoissa. Maisterin tutkintoa opiskelet yhdessä seuraavista tutkinto-ohjelmista:

  • Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmassa erikoistut kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiin. Tässä tutkinto-ohjelmassa sinun on mahdollista hankkia aineenopettajan pätevyys.
  • Kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmassa hankit kielikohtaisen asiantuntemuksen, ja ohjelman muut opinnot antavat valmiuksia muuttuvan kotimaisen ja kansainvälisen yhteiskunnan ja työelämän viestintä- ja vuorovaikutushaasteisiin.
  • Monikielisen käännösviestinnän tutkinto-ohjelmassa kouluttaudut kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi, erikoistut käännösviestinnän kysymyksiin ja saat valmiudet toimia kääntäjän ja tulkin tehtävissä.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu