🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 + 2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikka ja tilastotiede, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Tutkinto-ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat valitsevat pääaineekseen kandidaattiopintojensa aikana joko matematiikan tai tilastotieteen.

  • Matematiikan pääaineen opinnot ovat joko matematiikan tai sovelletun matematiikan opintoja. Matematiikan opinnot perehdyttävät opiskelijan klassiseen matematiikkaan ja antavat yleiskuvan modernin abstraktin matematiikan osa-alueista. Matematiikan pääaineessa opinnot on mahdollista suorittaa myös matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan. Sovelletun matematiikan opinnot keskittyvät lähinnä matemaattiseen mallintamiseen ja optimointiin. Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet analysoida erilaisia käytännön ongelmia matematiikan työkaluja käyttäen.
  • Tilastotieteen pääaineessa tutustutaan tilastotieteen perusteisiin, tilastollisen päättelyn tärkeimpiin teorioihin ja tuloksiin sekä opitaan soveltamaan tilastotieteen periaatteita tutkimuksen suunnittelussa ja datan analysoinnissa. Laitoksella sijaitseva Turun yliopiston tilastotieteen keskus on keskittynyt laskennalliseen ja teoreettiseen tilastotieteeseen liittyvien erityiskysymysten lisäksi erityisesti lääketieteen ja taloustieteen tilastollisten menetelmien kehittämiseen ja tekee yhteistyötä alan tutkimuslaitosten ja runsaasti dataa toiminnassaan hyödyntävien yritysten kanssa, joten opiskelija saa jo opiskeluvaiheessa tuntumaa näiden alojen tutkimusongelmiin.

Alakohtaisten taitojen lisäksi tutkinto antaa työelämävalmiuksia, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Tavoitteet

Matematiikalle ja tilastotieteelle on leimallista asioiden selkeys ja johdonmukaisuus ja tarkasteltavien kysymysten monipuolisuus. Matematiikan ja tilastotieteen tietoja tarvitaan nykyisin melkein kaikilla elämän aloilla. Tutkinnon tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot matematiikan/tilastotieteen eri osa-alueista ja erikoistua jollekin itseä erityisesti kiinnostavalle erikoisalalle tai saada peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan työssä tarvittavat valmiudet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu