Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Filosofia

Filosofian opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija inhimilliseen ajatteluun ja sitä koskevaan tietoon, antaa systemaattiset tiedot filosofiasta itsenäisenä tieteenalana ja sen erityisaloista sekä harjaannuttaa filosofiseen analyysiin ja argumentaatioon. 

 • Filosofia paneutuu kaikkein perustavimpiin kysymyksiin. Mitä voimme tietää, ja miten?
 • Mikä on todellisuuden rakenne? Voimmeko tutkia sitä yksin tieteiden avulla, vai tarvitsemmeko myös puhdasta järkeä?
 • Perustuvatko moraaliset käsityksemme maailmaan, vai heijastammeko me ne sinne itse?
 • Minkälainen on hyvä yhteiskunta?
 • Onko tietoisuutemme selitettävissä puhtaasti fysiikan avulla?
 • Filosofiaa opiskelemalla saat, jos et lopullisia vastauksia, niin ainakin mahdollisuuden ja systemaattisen menetelmän tutkia tällaisia kysymyksiä. 

Filosofian kandiopinnoissa annetaan vahva pohja filosofian ydinaiheista, joista on myöhemmin helppo jatkaa mihin tahansa filosofian erityiskysymyksiin. Niiden tarkoitus on antaa myös riittävät valmiudet jatkaa opintoja missä tahansa maailman johtavilla filosofian laitoksilla. 

Filosofian opinnot antavat aineksia maailmankuvan rakentamiseen eli sen ymmärtämiseen, miten asiat yleisimmällä tasolla liittyvät toisiinsa. Samalla ne kehittävät kriittisen ajattelun taitoja, jotka auttavat muotoilemaan ongelmia ja arvioimaan kriittisesti mahdollisia ratkaisuja. Opit myös ilmaisemaan itseäsi niin puheessa kuin kirjoituksessa selvästi ja ytimekkäästi, ja kommunikoimaan ymmärrettävästi ja monipuolisesti. 

Filosofisesta sivistyksestä ja siihen liittyvistä analyyttisistä ja argumentatiivisista taidoista on hyötyä monilla kulttuurin ja toiminnan alueilla. Filosofeja toimii esimerkiksi opettajana ja tutkijana sekä erilaisissa asiantuntija- ja hallintotehtävissä, mutta myös politiikassa, viestinnässä ja yritysmaailmassa. 

Uramahdollisuudet

Filosofian opinnot antavat erinomaiset valmiudet erityisesti aloille, joissa tarvitaan analyyttistä ajattelua (asioiden kokonaiskuvan hahmottaminen). Tällaisia ovat esimerkiksi monet asiantuntija- ja hallintotehtävät sekä julkisen että yksityisen sektorin puolella. Monet oppiaineesta valmistuneet sijoittuvat opettajiksi ja tutkijoiksi, mutta filosofia avaa ovia myös politiikkaan, viestintään ja yritysmaailmaan.

Pätevyys

Ohjelmassa voit hakeutua filosofian ja/tai elämänkatsomustiedon (ET) aineenopettajan koulutukseen. Nämä pätevyydet saat suorittamalla: 

 1. maisterintutkinnon (filosofian maisteri tai valtiotieteiden maisteri)
 2. opettajan pedagogiset opinnot
 • 60 op, suoritetaan maisterivaiheessa; oikeus pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen aikana
 1. filosofian opinnot
 • Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan ensimmäisenä opetettavana aineena ovat perus-, aine- ja syventävät opinnot, mukaan lukien maisterintutkielma.
 • Vaatimuksena filosofian aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat perus- ja aineopinnot (60 op).

ja/tai 

 1. elämänkatsomustiedon (ET) opinnot
 • Vaatimuksena ETn aineenhallintaan toisena opetettavana aineena ovat perus- ja aineopinnot (60 op).

Nämä opinnot antavat sinulle pätevyyden peruskoulujen ja lukioiden elämänkatsomustiedon ja filosofian opettajaksi. Voit sijoittua myös muiden oppilaitosten (mm. ammattikorkeakoulut, kansalais- ja työväenopistot) opetustehtäviin. 

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden / valtiotieteiden kandidaatti ja filosofian / valtiotieteiden maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto 

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Filosofia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.