Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut yhteiskuntaa, sivistystä ja hyvinvointia jo vuodesta 1640.

Yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä ja yhdeksällä muulla paikkakunnalla.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Elintarvikeala Paikkakunta
Elintarviketieteet Helsinki
Filosofia
Filosofia Helsinki
Historia
Historia Helsinki
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatustieteet, erityispedagogiikka Helsinki
Kasvatustieteet, kotitalousopettaja Helsinki
Kasvatustieteet, käsityönopettaja Helsinki
Kasvatustieteet, luokanopettaja (suomenkielinen) Helsinki
Kasvatustieteet, yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen) Helsinki
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Helsinki
Pedagogik, allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig) Helsinki
Pedagogik, klasslärare (svenskspråkig) Helsinki
Kauppatiede / Liiketalous
Taloustiede Helsinki
Kielet / Kirjallisuus
Kielet Helsinki
Kotimaiset kielet ja kirjallisuus Helsinki
Logopedia Helsinki
Luonnontieteet
Bachelor's Programme in Science, Bachelor of Science and Master of Science Helsinki
Biologia Helsinki
Fysikaalisten tieteet Helsinki
Geotieteet Helsinki
Kemia Helsinki
Maantiede Helsinki
Matemaattiset tieteet Helsinki
Molekyylibiotieteet Helsinki
Lääketiede / Farmasia
Eläinlääketiede Helsinki
Farmaseutti ja proviisori Helsinki
Hammaslääketieteen koulutusohjelma Helsinki
Lääketieteen koulutusohjelma Helsinki
Maatalous
Maataloustieteet Helsinki
Metsätalous
Metsätieteet Helsinki
Oikeustiede
Oikeustiede Helsinki
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Helsinki
Taide / Kulttuuri
Kulttuurien tutkimus Helsinki
Taiteiden tutkimus Helsinki
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelytiede Helsinki
Uskontotiede / Teologia
Teologia ja uskonnontutkimus Helsinki
Yhteiskuntatieteet
Politiikka ja viestintä Helsinki
Sosiaalitieteet Helsinki
Yhteiskunnallinen muutos Helsinki
Ympäristö / Luonto
Ympäristö- ja elintarviketalous Helsinki
Ympäristötieteet Helsinki
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Elintarvikeala
Elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelma Helsinki
Elintarviketieteiden maisteriohjelma Helsinki
Filosofia
Filosofian maisteriohjelma Helsinki
Historia
Historian maisteriohjelma Helsinki
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: erityispedagogiikka Helsinki
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: kotitalousopettaja Helsinki
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: käsityönopettaja Helsinki
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: luokanopettaja Helsinki
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: varhaiskasvatus Helsinki
Kasvatustieteiden maisteriohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede (suomenkielinen) Helsinki
Magisterprogrammet i pedagogik: allmän och vuxenpedagogik (svenskspråkig) Helsinki
Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan maisteriohjelma Helsinki
Kauppatiede / Liiketalous
Master's Programme in Intercultural Encounters Helsinki
Master's Programme in International Business Law Helsinki
Taloustieteen maisteriohjelma Helsinki
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kielen ja kirjallisuuden maisteriohjelma Helsinki
Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelma Helsinki
Kielten maisteriohjelma Helsinki
Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma Helsinki
Logopedian maisteriohjelma Helsinki
Master's Programme in European and Nordic Studies Helsinki
Master's Programme in Russian Studies Helsinki
Pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien maisteriohjelma Helsinki
Suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten ja kulttuurien maisteriohjelma Helsinki
Luonnontieteet
Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysikaalisten tieteiden maisteriohjelma Helsinki
Ekologian ja evoluutiobiologian maisteriohjelma Helsinki
Genetiikan ja molekulaaristen biotieteiden maisteriohjelma Helsinki
Geologian ja geofysiikan maisteriohjelma Helsinki
Ilmakehätieteiden maisteriohjelma Helsinki
Kasvibiologian maisteriohjelma Helsinki
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelma Helsinki
Life Science Informatics -maisteriohjelma Helsinki
Maantieteen maisteriohjelma Helsinki
Matematiikan ja tilastotieteen maisteriohjelma Helsinki
Materiaalitutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Mikrobiologian ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelma Helsinki
Neurotieteen maisteriohjelma Helsinki
Teoreettisten ja laskennallisten menetelmien maisteriohjelma Helsinki
Tietojenkäsittelytieteen maisteriohjelma Helsinki
Lääketiede / Farmasia
Master's Programme in Translational Medicine Helsinki
Proviisorin koulutusohjelma Helsinki
Maatalous
Maatalous-, ympäristö- ja luonnonvaraekonomian maisteriohjelma Helsinki
Maataloustieteiden maisteriohjelma Helsinki
Media / Viestintä
Magisterprogrammet i kultur och kommunikation Helsinki
Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma Helsinki
Metsätalous
Metsätieteiden maisteriohjelma Helsinki
Oikeustiede
Oikeustieteen maisterin koulutusohjelma Helsinki
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologian maisteriohjelma Helsinki
Sosiaali- ja terveysala
Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma Helsinki
Sosiaali- ja terveystutkimuksen ja johtamisen maisteriohjelma Helsinki
Sosiaalitieteiden maisteriohjelma Helsinki
Taide / Kulttuuri
Taiteiden tutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Datatieteen maisteriohjelma Helsinki
Uskontotiede / Teologia
Teologian ja uskonnontutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Yhteiskuntatieteet
Alue- ja kulttuurintutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Kaupunkitutkimuksen ja suunnittelun maisteriohjelma Helsinki
Kulttuuriperinnön maisteriohjelma Helsinki
Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper (svenskspråkigt) Helsinki
Master's Programme in Contemporary Societies Helsinki
Master's Programme in Global Politics and Communication Helsinki
Sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma Helsinki
Yhteiskunnallisen muutoksen maisteriohjelma Helsinki
Ympäristö / Luonto
Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma Helsinki

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Helsingin yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.