Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

  • Kiinnostaako sinua kasvatus, koulutus, opetus ja oppiminen? 
  • Haluatko työskennellä kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä esimerkiksi yrityksissä, tutkimusorganisaatioissa, järjestöissä tai hallinnossa? 
  • Onko tavoitteenasi ymmärtää laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista?
  • Tahdotko saada valmiuksia sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tiedon tuottamiseen? 
  • Haluatko oppia tuottamaan ja soveltamaan tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja arviomaan kasvatus- ja koulutusalan uusinta tutkimustietoa? 

Koulutusohjelmasi on silloin kasvatustieteiden kandiohjelma, jossa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunta on yksi hakukohde. Yleinen ja aikuiskasvatustiede on monitieteinen ja laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta tuottava opintosuunta. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskuntatieteellisistä, koulutussosiologisista, organisaatiopsykologista, kasvatuspsykologisista, historiallisista, filosofisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opintosuunnan tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa. 
 
Kandiohjelman aikana saat 

  • perustiedot ja -taidot tieteenalan luonteesta, keskeisistä teorioista, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä.
  • Ymmärrät teorian ja käytännön välisen suhteen ja osaat soveltaa tieteellistä ajattelu- ja toimintatapaa erilaisissa tehtävissä.  

Koulutusohjelman opetus perustuu uusimpaan, korkeatasoiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimukseen. Opetustavat ovat monipuolisia ja innostavia. Kanditutkinnon suoritettuasi sinulla on hyvät valmiudet sekä opintojen jatkamiseen, että saavutetun osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Jokainen opintosuunta on oma hakukohteensa. Opiskelija suorittaa opintonsa ja tutkintonsa siinä opintosuunnassa, johon on tullut valituksi.  Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikka, kotitalousopettaja, käsityönopettaja, luokanopettaja, varhaiskasvatuksen opettaja sekä yleinen ja aikuiskasvatustiede. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat allmän pedagogik och vuxenpedagogik, lärare inom småbarnspedagogik ja klasslärare.

Uramahdollisuudet

Kandidaatin tutkinnon suorittaminen on edellytyksenä maisterin tutkinnon suorittamiselle. Voit työskennellä kasvatustieteen maisteriksi valmistumisen jälkeen kasvatusalan julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla koulutussuunnittelu-, tutkimus-, hallinto-, opetus- ja koulutustehtävissä. Kasvatustieteilijät sijoittuvat esimerkiksi koulutuksen suunnittelu- ja kehittämistehtäviin sekä organisaatioiden ja henkilöstön kehittämis- ja koulutustehtäviin. Kasvatustieteilijöitä työskentelee myös yritysten henkilöstöhallinnossa, kuntien opetuksen kehittäjinä sekä järjestöissä suunnittelijoina. 

Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosunnasta valmistutaan laaja-alaisiin asiantuntijatehtäviin yhteiskunnan eri sektoreille, mutta ei luokanopettajaksi tai aineenopettajaksi. Voit kuitenkin hakea opiskelemaan valinnaisina opintoina opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit opettaa kasvatustiedettä aikuiskoulutuksen kentällä. Kandidaatin- ja maisterintutkintoa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandivaiheessa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.