Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa voit kouluttautua kasvatuksen, koulutuksen, opetuksen, oppimisen, johtamisen ja yhteiskunnallisiin, kasvatustieteellistä asiantuntijuutta edellyttäviin tehtäviin. Kasvatustieteiden opinnoissa saat valmiudet myös ammattitaitosi ylläpitämiseen ja jatkuvaan kehittämiseen.

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa on kuusi suomenkielistä ja kolme ruotsinkielistä opintosuuntaa. Eri opintosuunnat johtavat eri ammattipätevyyksiin tai asiantuntijuuksiin.

Suomenkieliset opintosuunnat ovat erityispedagogiikan, kotitalousopettajan, käsityönopettajan, varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. Ruotsinkieliset opintosuunnat ovat varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan ja yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnat. 

Kasvatustieteiden kandiohjelmassa kaikkia opintosuuntia yhdistävät seuraavat osaamisalueet:

1. Ihmisen kehitys, oppiminen ja vuorovaikutus

2. Opetus ja ohjaaminen

3. Koulutuspolitiikka ja koulutusjärjestelmät ja kasvatuksen ja koulutuksen kulttuurit

4. Työelämän ja organisaatioiden kehittäminen ja johtamistaidot

5. Tutkimus

Valmistuttuasi kasvatustieteen kandidaatiksi yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintosuunnasta

  • osaat toimia erilaisissa kasvatus-, koulutus- ja opetusalan asiantuntijatehtävissä.
  • ymmärrät laaja-alaisesti kasvatusta, koulutusta ja oppimista yhteiskunnallisista, yhteisöllisistä ja yksilöllisistä näkökulmista.
  • sinulla on valmiudet sekä itsenäiseen että yhteisölliseen tiedonhankintaan ja tuottamiseen, osaat käyttää ja soveltaa tietoa kriittisesti ja rakentavasti ja osaat arvioida kasvatusalan uusinta tutkimustietoa.

Yleisen ja aikuiskasvatuksen opintosuunta on luonteeltaan monitieteinen ja samalla laaja-alaista tutkimuspainotteista kasvatustieteellistä asiantuntemusta painottava ja tarjoava. Kiinnostuksen kohteena ovat kasvatuksen, koulutuksen ja työelämän eri ilmiöt, joita tarkastellaan esimerkiksi yhteiskunnallisista, historiallisista, filosofisista, kulttuurisista ja kasvatuspsykologisista näkökulmista. Opintosuunnan piirissä tehty tutkimus on kansainvälisesti tunnettua ja korkeatasoista sekä yhteiskunnallisesti vaikuttavaa. Tutkimusryhmät ovat aktiivisia ja ottavat mukaan myös aihepiiristä kiinnostuneita opiskelijoita. Tutkinnon sisältö ja sen tuottama asiantuntijuus perustuvat vahvaan teoreettiseen ja metodologiseen osaamiseen, joka on joustavasti ja opiskelijalähtöisesti muokattavissa ja suunnattavissa.

Opintosuunnan painoalueita on kolme; kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opettaminen ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio. 

Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisiin, kulttuurisiin, sosiaalisiin, poliittisiin sekä sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon kysymyksiin.  

Oppiminen ja opetus-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostuksensa esimerkiksi oppimisen yksilöllisiin tai yhteisöllisiin tekijöihin.

Toiminta, muutos ja innovaatio-painopistealueella opiskelija voi suunnata kiinnostustaan työelämän ja organisaatioiden kehittämiseen sekä digitalisaation kysymyksiin.

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnossa noin puolet opinnoista koostuu tieteenalakohtaisista opinnoista. Niihin sisältyy kasvatustieteiden opintoja ja niiden käytännön sovelluksia, tutkimusmenetelmäopintoja, seminaareja sekä kandidaatintutkielma. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskellaan valinnaisia sisältöopintoja, joita voi valita kolmelta painopistealueelta: kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri, opetus ja oppiminen sekä toiminta, muutos ja innovaatio.

Perusopinnoissa perehdytään yleiseen kasvatus- ja aikuiskasvatustieteeseen. Opinnoissa tarkastellaan kasvatusta, koulutusta, oppimista ja kehittämistoimintaa laaja-alaisesti koko ihmisen elämän ajan.

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa kasvatustieteellisen alan asiantuntijuutta. Opinnoissa perehdytään kasvatustieteiden keskeisiin sisältöihin ja tutkimusmenetelmiin sekä tärkeimpiin tutkimustuloksiin.

Oman tieteenalan syvällinen hallinta ja osaaminen ovat kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen ydin, valinnaisilla opinnoilla on kuitenkin tärkeä osa yksilöllisessä tutkinnossa.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Kasvatustieteiden kandiohjelma: yleinen ja aikuiskasvatustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: