Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+3 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Eläinlääketieteen koulutusohjelma

Eläinlääketieteen kandidaatin opinnoissa tutustut kaikkiin eläinlääkärin työn kannalta tärkeisiin aihealueisiin. One Health (Yhteinen terveys) -ajattelu on vahvasti mukana kautta opintojen: eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa ja eläinlääkäreillä on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa.Yhteensä kuusivuotinen eläinlääketieteen koulutus tarjoaa sekä monipuolisen eläinlääketieteellis-biologisen peruskoulutuksen (eläinlääketieteen kandiohjelma) että eläinlääkärin ammattiin johtavan tutkinnon (eläinlääketieteen lisensiaatin koulutusohjelma). Koulutus mahdollistaa hyvin monenlaisia työuria sekä eläinten että ihmisten terveydestä kiinnostuneille.

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella opiskelijalla on

  • kokonaisvaltainen käsitys eri eläinlajien elimistön rakenteesta ja toiminnasta molekyylitasolta elävään eläimeen
  • perustiedot kotieläintuotannosta sekä kotieläinten hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
  • kattavat tiedot taudinaiheuttajista, niiden aiheuttamista muutoksista elimistössä, leviämisen estämisestä ja lääkinnästä sekä näihin liittyvästä lainsäädännöstä
  • ymmärrys siitä, miten eläinten, ihmisten ja ympäristön terveys liittyvät toisiinsa
  • perusvalmiudet eläinlääketieteelliseen diagnostiikkaan, tutkimustyöhön sekä kliiniseen työskentelyyn
  • kyky toimia osana erilaisia ryhmiä
  • monipuoliset tiedonhankinta- ja -hallintataidot
  • hyvät valmiudet suulliseen ja kirjalliseen viestintään
  • eettisen ja näyttöön perustuvan päätöksenteon perusteiden tuntemus
  • kyky tunnistaa oma osaamisensa ja sijaintinsa eläinlääketieteen opintopolulla sekä näkemys eläinlääkärin monipuolisesta tehtäväkentästä ja uravaihtoehdoista

Eläinlääketieteen kandidaatin ja lisensiaatin opinnot muodostavat jatkumon, jonka sisältöjä ja toteutusta ohjaavat kansallisten säädösten lisäksi EU-direktiivit ja alan kansainväliset linjaukset. EU-direktiivien ja eurooppalaisten linjausten toteutumista valvoo European System of Evaluation of Veterinary Training, joka muutaman vuoden välein arvioi koulutuksen sisällön, toteutuksen ja laadunvarmistuksen.

Opintojen alkuvaiheessa opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva terveen elimistön rakenteesta, elintoiminnoista ja kehityksestä – molekyyli- ja geenitasolta kotieläinten pitoon, tuotantoympäristöön ja hyvinvointiin edeten. Perehtyminen taudinaiheuttajiin, niiden aiheuttamiin muutoksiin elimistössä ja leviämisen estämiseen antaa pohjan ymmärtää sekä sairauksia että elintarvikkeisiin liittyviä turvallisuusriskejä. Johdantojaksot kliiniseen eläinlääketieteeseen antavat valmiuksia tulevaan potilastyöhön.

Opinnot etenevät valmiin lukujärjestyksen mukaisesti, mutta edellyttävät opiskelijalta omaa vastuunottoa, ajanhallintataitoja ja sitoutumista. Opinnoissa on paljon läsnäoloa vaativia osioita. Opetus sisältää luentojen lisäksi käytännön harjoituksia ja pienryhmätyöskentelyä sekä tiedekunnan ulkopuolella suoritettavia harjoittelujaksoja.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Eläinlääketieteen koulutusohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Koira-alasta ammatti!

Tule mukaan 8.2.2021 alkavaan koiralähtöiseen Koulutusohjaajan omatoimiseen verkkokoulutukseen. Valmistut kesäkuussa ja pääset auttamaan asiakkaita saman tien.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: