Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Päiväopinnot
Kandiohjelmat
Helsinki, Vaasa
Alkavat koulutukset
Helsinki
Syksyllä

Vaasa
Syksyllä

Video

Helsingin yliopisto

Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta on maan johtava ja kansainvälisesti tunnettu oikeustieteen tutkimus- ja opetusyksikkö. Tiedekunnan koulutusohjelmissa opettavat professorit ja muut opettajat ovat oman alansa parhaita asiantuntijoita.  

Alla on kuvattu kandidaattitason koulutus, katso myös siihen liittyvät erilliset maisterivaiheen kuvaukset. 

Oikeustieteellinen koulutus antaa laajat mahdollisuudet toimia monenlaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen, ymmärtää syvällisesti yhteiskunnallisia asioita ja ratkaista konflikteja. 

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä. 

Kolmivuotinen oikeusnotaarin koulutusohjelma antaa perusvalmiudet eri oikeustieteen osa-alueista. Tutkinnonsuoritusoikeus annetaan päävalinnan tai avoimen yliopiston valinnan kautta valituksi tullessasi sekä oikeusnotaarin tutkintoon että oikeustieteen maisterin tutkintoon. Käytännössä kaikki opiskelijat suorittavat myös oikeustieteen maisterin tutkinnon, joka on edellytyksenä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtävissä.  

Oikeusnotaarin koulutusohjelman suoritettuasi 

 • Sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet 
 • Osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä 
 • Osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä 
 • Sinulle on syntynyt käsitys oikeustieteestä tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin 
 • Olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus 
 • Sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito 
 • Osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito 
 • Osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaidot 
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä 
 • Käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä 
 • Sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien 
 • Tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen 
 • Sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä

Opinnäytetyö

Oikeusnotaarin tutkintoon sisältyy tutkielman laatiminen. ON-lopputyö laaditaan oikeustieteellisessä tiedekunnassa itsenäisesti. Tutkielma on yleensä jonkin oikeudellisen ongelman tutkimista kuvaava teksti. Kaikki tutkielman laatijat osallistuvat seminaariin, jonka aikana tutkielma kirjoitetaan. Seminaarissa opiskelijat saavat kirjoitustyötä tukevaa opetusta ja ohjausta ja esittelevät kirjoitustyötään muille opiskelijoille. 

Tutkielmaa tehtäessä harjoitellaan ja opitaan luotettavan oikeudellisen tiedon etsimistä ja sen analysointia, selkeää kirjoittamista ja omien kannanottojen vakuuttavaa perustelua sekä tieteellisten tutkimus- ja ongelmanratkaisumenetelmien käyttämistä. Nämä taidot ovat tärkeitä kaikissa lakimiehen ammateissa. Samalla opiskelija saa syventävää tietoa kirjoittamastaan aiheesta. Tutkielman voi tehdä esimerkiksi suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Pätevyys

Oikeusnotaarin tutkinnon suorittanut ei vielä saa pätevyyttä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtäviin. Käytännössä useimmat opiskelijat suorittavat siksi myös oikeustieteen maisterin tutkinnon. Oikeusnotaariksi valmistuneet voivat työskennellä julkishallinnossa valmistelu- ja esittelytehtävissä, yleisessä edunvalvonnassa, lakiasioiden valmistelutehtävissä, perintäasioiden hoidossa, erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä jne.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopistoArvioinnit
Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.