Sivuston käyttötapa: Mobiili

Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma

Tavoite

Alla on kuvattu kandidaattitason koulutus, katso myös siihen liittyvät erilliset maisterivaiheen kuvaukset.

Oletko kiinnostunut tuomarin, syyttäjän tai asianajajan töistä? Oletko kiinnostunut yhteiskuntaan vaikuttamisesta? Haluatko tutkinnon, jolla voit työskennellä hyvin monissa eri ammateissa? Kiinnostavatko sinua haastavat ja mielekkäät työtehtävät ja johtotehtävät? Oletko kiinnostunut kansainvälisistä töistä tai tieteellisen tutkimuksen tekemisestä? Oikeustiede antaa valmiudet toimia hyvin monenlaisissa työtehtävissä ja valmiudet vaikuttaa yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen. Oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneet työllistyvät yleensä erittäin hyvin, ja lakimiehen ammatin yhteiskunnallinen arvostus näkyy myös palkkatasossa.

Jos siis et vielä tiedä, mikä sinusta isona tulee, tiedekunnassamme saat pätevyyden monenlaisiin tehtäviin ja tutkintomme suoritettuasi voit valita laajasta joukosta työtehtäviä sinua kiinnostavimmat.

Opiskelu modernissa yliopistossa vaatii opiskelijalta sitoutumista. Oikeustieteen opinnot ovat haastavia, ja opiskelijoilta odotetaan aktiivista osallistumista opetukseen ja harjoitustehtäviin sekä itsenäisen opiskelun taitoja. Osallistuminen on kuitenkin palkitsevaa – pääset osaksi vilkasta opiskelija- ja yliopistoyhteisöä ja saat monenlaisia valmiuksia toimia käytännön työelämässä.

Kolmivuotinen oikeusnotaarin koulutusohjelma antaa perusvalmiudet eri oikeustieteen osa-alueista. Tutkinnonsuoritusoikeus annetaan päävalinnan tai avoimen yliopiston valinnan kautta valituksi tullessasi sekä oikeusnotaarin tutkintoon että oikeustieteen maisterin tutkintoon. Käytännössä kaikki opiskelijat suorittavat myös oikeustieteen maisterin tutkinnon, joka on edellytyksenä esimerkiksi tuomarin tai asianajajan tehtävissä.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman suoritettuasi

 • Sinulla on eri oikeudenalojen keskeisten periaatteiden ja yleisten oppien hyvä tuntemus ja ymmärrät oikeusjärjestyksen kokonaisuuden ja sen sisäiset yhteydet
 • Osaat itsenäisesti hankkia ja analysoida tietoa eri oikeuslähteistä
 • Osaat tunnistaa oikeudelliset ongelmat ja ratkaista niitä oikeuslähteiden avulla sekä itsenäisesti että yhteistyössä
 • Sinulle on syntynyt käsitys oikeustieteestä tieteenalana ja sen suhteista läheisiin tieteenaloihin
 • Olet saavuttanut tieteellisen ajattelun perustaidot ja sinulla on keskeisten oikeustieteellisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Sinulla on molempien kotimaisten sekä vähintään yhden vieraan kielen riittävä taito
 • Osaat sekä kirjallisen että suullisen oikeudellisen argumentoinnin perusteet ja sinulla on hyvä esiintymistaito
 • Osaat työskennellä ryhmässä ja sinulla on ammatissa tarvittavat vuorovaikutus-, neuvottelu- ja verkostoitumistaidot
 • Kykenet toimimaan monikulttuurisessa toimintaympäristössä
 • Käytät sujuvasti digitaalista teknologiaa ja osaat toimia alan digitalisoituneessa toimintaympäristössä
 • Sinulla on käsitys oikeuden asiantuntijan roolista ja vastuusta yhteiskunnassa ja kyky toimia ammattietiikan perusteet tuntien
 • Tunnistat oman ammattiosaamisesi tason ja sinulla on kyky kehittää osaamistasi edelleen
 • Sinulla on juristin ammatissa tarvittava kyky suunnitella omaa toimintaa sekä organisoida ammatillista yhteistyötä

Koulutuksen sisältö

Oikeusnotaarin koulutusohjelmassa suoritettava oikeusnotaarin (ON) tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen alempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto, johon kuuluu perusopintoja, aineopintoja sekä valinnaisia opintoja.

Oikeusnotaarin alemmassa tutkinnossa ja oikeustieteen maisterin ylemmässä tutkinnossa suoritetaan opintojaksoja niin sanotuissa pakollisissa oppiaineissa. Tiedekunnan oppiaineet jakautuvat temaattisiin kokonaisuuksiin, joita on kuusi. Opetus järjestetään siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden alla opetettavat oppiaineet muodostavat johdonmukaisen ja linjakkaan sisällöllisen ja menetelmällisen kokonaisuuden.

Temaattisten kokonaisuuksien opiskelu antaa opiskelijalle perusteellisen kokonaiskuvan oikeusjärjestyksen sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. Opiskelemalla näitä oppiaineita saat lakimiehen ammateissa tarvittavat perustiedot eri oikeuden aloilta. Aineopinnoissa opiskelu ei ole pääainekeskeistä, vaan kaikki opiskelijat suorittavat suurelta osin samat opintojaksot.

Oikeusnotaarin koulutusohjelman temaattiset kokonaisuudet ovat julkisoikeus, yksityisoikeus I, yksityisoikeus II, rikos, prosessi, hallinto, ympäristö ja oikeus, talous & yhteiskunta sekä oikeuden yleistieteet.

Vapaaehtoisia perustutkintojen oppiaineita ovat lääkintä- ja bio-oikeus, oikeuden ja sukupuolen tutkimus, urheiluoikeus sekä viestintä- ja informaatio-oikeus. Lisäksi voit sisällyttää tutkintoon valinnaisia opintoja. Tieteellisen kirjoittamisen perusteet ja oikeusnotaarin lopputyöseminaari kuuluvat myös oikeusnotaarin tutkintoon.

ON-koulutusohjelman sisältämissä temaattisissa kokonaisuuksissa opetus järjestetään kahden juonteen mukaisesti siten, että kunkin temaattisen kokonaisuuden opetus jakautuu opiskelijoiden etukäteisvalmistautumiseen perustuvaan kontaktiopetukseen sekä viikottaisiin pienryhmäharjoituksiin. Temaattisen kokonaisuuden opetus alkaa oppiaineiden yhteisellä aloitusluennolla. Lisäksi opetus voi sisältää asiantuntijaluentoja.

Tiedekunta on kehittänyt opetustaan opiskelijapalautteen ja pedagogisen tutkimuksen perusteella, ja useimmat opintojen suoritusmuodoista edellyttävät sekä opettajalta että opiskelijalta aktiivisuutta, sitoutumista ja läsnäoloa. Osan opinnoista voi suorittaa avoimen yliopiston opinnoilla tai opiskelijavaihdossa tehdyillä opinnoilla tai työharjoittelulla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Oikeustiede, oikeusnotaarin koulutusohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: