Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskelupaikka hakusessa? Tsekkaa kesän lisähaku ja nappaa opiskelupaikka syksyksi! 📚🍂

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Kandiohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Logopedia

Haluatko työlläsi pyrkiä tukemaan ihmisiä, joilla on kieleen, puheeseen tai äänen käyttöön liittyviä ongelmia? Haluatko tutkia ihmisten kommunikaatiokykyä ja erityisesti kommunikoinnin häiriöitä ja häiriöiden ennaltaehkäisyä, tai kenties syömis- ja nielemishäiriöitä? Haluatko työskennellä erilaisten ja eri-ikäisten asiakkaiden kanssa?  

Logopedian kandiohjelmasta humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on

  • perustiedot logopedian eri osa-alueista ja tutkimusmenetelmistä.
  • Osaat hankkia tietoa, arvioida sen luotettavuutta ja viestiä sitä äidinkielelläsi, toisella kotimaisella kielellä sekä yhdellä vieraalla kielellä.
  • Sinulla on opiskeluun ja työelämään tarvittavat tietotekniikan taidot.
  • Osaat lukea ja kirjoittaa tieteellistä tekstiä, ja olet aloittanut perehtymisen puheterapeutin kliinisiin taitoihin.
  • Lisäksi olet tutustunut muiden tieteenalojen (psykologia, lääketiede, kielitiede ja fonetiikka) perusteisiin. 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen. Tutkinto antaa sinulle valmiudet jatkaa opintoja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseksi. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseksi. 

Uramahdollisuudet

Logopedian kandiohjelmasta valmistut humanististen tieteiden kandidaatiksi, mutta kyseisellä tutkinnolla et voi vielä tehdä puheterapeutin työtä. Logopedian kandiohjelman suorittaminen on edellytyksenä logopedian maisteriohjelman suorittamiseksi. Maisteriohjelman suoritettuasi ja filosofian maisteriksi valmistuttuasi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina. 

Valmistunut puheterapeutti löytää monipuolisesti töitä julkiselta, yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Puheterapeutti voi toimia asiantuntijatehtävissä, tutkijana yliopistossa ja asiakkaita tutkivana ja kuntouttavana terveydenhuollon ammattihenkilönä tai jopa kaikissa näissä rooleissa rinnakkain. Kun puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa puhe- ja kommunikaatiohäiriöisiä asiakkaita, niin puheterapia voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista, tai se voi koostua seurannasta ja neuvonnasta. Kuntoutus voi kestää vuosia tai joitakin kertoja. Puheterapeutin asiakkaat ovat ainutlaatuisia yksilöitä, ja tämä näkyy puheterapeutin päivän ainutlaatuisuutena myös jokapäiväisissä työtehtävissä. 

Puhe- ja kommunikaatiohäiriöt voivat johtua kehityksellisestä tai toiminnallisesta syystä tai voivat liittyä sairauksiin, vammoihin tai niiden jälkitiloihin. Puheterapeutin nuorin asiakas voi olla vastasyntynyt vauva, jolla on vaikeuksia imeä ja vanhin iäkäs seniori, jonka muistisairaus alkaa haitata vuorovaikutusta läheisten kanssa.

Puheterapeutti voi toimia myös oman alansa asiantuntijana hyvin monenlaisissa yhteyksissä, yhtäältä tuomassa päiväkoteja suunnitteleville arkkitehdeille ajantasaista tietoa suotuisista puheen kuulemisolosuhteista ja toisaalta miettimässä yhdessä työnantajien kanssa eri äänityöläisten ääniergonomisia ratkaisuja. Puheterapeutti voi myös eri organisaatioissa vastata puheterapiapalvelujen suunnittelusta, kehittämisestä ja tuottamisesta.

Puheterapeutit työllistyvät sekä työntekijöinä että yrittäjinä. Heitä työskentelee julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa, eri järjestöissä ja yrityksissä. Puheterapeuttina / filosofian maisterina voit myös jatkaa opintojasi ja aloittaa tutkijan uraa. Logopedia on poikkitieteellinen tieteenala, missä suoritetaan sekä perustutkimusta että kliinistä tutkimusta / kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimusta.

Pätevyys

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto ei anna pätevyyttä puheterapeutin ammatissa toimimiseen. Tutkinnonsuoritusoikeus logopedian kandiohjelmassa mahdollistaa kuitenkin jatkamisen logopedian maisteriohjelmassa. Maisteriohjelman suoritettuasi ja filosofian maisteriksi valmistuttuasi voit hakea sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (Valvira) oikeutta toimia laillistettuna puheterapeuttina.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Logopedia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.
Tämäkin voisi kiinnostaa sinua...

Englannin kieltä ja viestintää!

Kieliasiantuntijaksi, kieltenopettajaksi tai taitavaksi viestijäksi! Englannin kielen, monikulttuurisuuden sekä viestinnän ja journalistiikan opintoja.