🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Farmaseutin koulutusohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Farmaseutin koulutusohjelma

Farmaseuttiopinnoissa opitaan lääkealan monipuolisia tietoja ja taitoja. Lääkkeitä käytetään ja tarvitaan varmasti myös tulevaisuudessa, joten alalla on erittäin hyvät työllisyysnäkymät.

Farmaseutin tutkinnon tavoitteena on kouluttaa farmaseuttisia asiantuntijoita terveydenhuollon kaikkien osa-alueiden farmaseuttisiin tehtäviin sekä antaa valmiudet ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen.  Tavoitteena on saavuttaa alla kuvatut yleiset valmiudet.

Tiedolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi 

 • Osaat soveltaa luonnontieteiden ja biolääketieteen perustietoja farmaseuttisissa tehtävissä̈ 
 • Hallitset lääkehoidon kokonaisuuden lääkkeiden valmistuksesta lääkkeiden turvalliseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön 
 • Osaat tarkastella asiakkaan tai potilaan lääkehoitoa kokonaisuutena ja toteuttaa lääkehoidon arvioinnin (LHA) 
 • Käsität farmasian alan kokonaisuuden mukaan lukien alan työllistymismahdollisuudet, farmasian roolin ja merkityksen yhteiskunnassa ja terveydenhuollossa Suomessa ja kansainvälisesti
 • Hallitset farmaseuttisissa asiantuntijatehtävissä tarvittavat kieli- ja viestintätaidot
 • Ymmärrät yrityksen toiminnan ja terveydenhuollon yhteiskunnallisten toimintojen taloudellisia perusperiaatteita 

Taidolliset osaamistavoitteet

Tutkinnon suoritettuasi 

 • Olet muodostanut oman ammatti-identiteettisi ja käsität oman asiantuntijaroolisi ja tehtäväsi osana terveydenhuoltoa
 • Kykenet kriittiseen ajatteluun eli arvioimaan tietoa sekä̈ soveltamaan tutkimustietoa omaan työhösi
 • Omaat hyvät ongelmanratkaisutaidot ja epävarmuudensietokyvyn sekä̈ osaat ottaa selvää̈ asioista itsenäisesti
 • Ymmärrät elinikäisen oppimisen välttämättömyyden, olet motivoitunut itsesi kehittämiseen ja osaat toimia itseohjautuvasti, luovasti, eettisesti ja vastuullisesti sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • Osaat viestiä ja toimia vuorovaikutuksellisesti sekä asiakastilanteissa että moniammatillisessa ryhmässä̈ 

Farmaseuttiopinnoissa perehdytään lääke- ja apuaineiden kemiaan, lääkkeiden valmistukseen, biolääketieteelliseen farmasiaan, lääkehoitoon sekä lääkkeisiin yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Farmaseutin koulutusohjelman teoriaopinnot sekä harjoitustyöt laboratoriossa ja pienryhmissä on aikataulutettu suoritettaviksi tiiviisti kolmessa vuodessa. Luento-opetuksen lisäksi kuuluu opintoihin laboratorio- ja pienryhmätyöskentelyä ja monia muitakin vaihtelevia opetusmuotoja kuten itsenäisiä tehtäviä ja projektitöitä.  Farmasian opiskelu on hyvin laaja-alaista, sillä opintoihin sisältyy perusteet kaikista tiedekunnan farmaseuttisista opintosuunnista.

Teoriaopintoja sovelletaan käytäntöön kahdessa kolmen kuukauden mittaisessa (palkallisessa) harjoittelujaksossa apteekissa tai sairaala-apteekissa. Toisen jaksoista voi halutessaan tehdä myös ulkomailla. Harjoittelujaksojen aikana pääset käyttämään tietotaitoasi tosielämän ongelmanratkaisussa, terveysneuvonnassa ja asiakaspalvelutilanteissa.

Valinnaisilla oman tai jonkun muun tiedekunnan kursseilla voit täydentää tietojasi itseäsi kiinnostavista aiheista.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutin koulutusohjelma, farmaseutti (3 v)

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu