Sivuston käyttötapa: Mobiili

Elintarviketieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Elintarviketieteet

Hyvä ruoka ja ravitsemus ovat laadukkaan elämän edellytyksiä.  Ruoan pitää olla turvallista, ravitsevaa ja maittavaa, ja sen tuotannon ja kulutuksen tulee olla kestävää.  Monesti ruoan pitää olla myös helposti käytettävää ja hyvin säilyvää.  Ruoka ja ravitsemus ovat tutkimuskohteina elintarviketieteissä, joka on monitieteinen, kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa soveltava luonnontieteellinen ala.

Kiinnostaako sinua:

 • Miten elintarvikkeiden valmistusaineet ja -menetelmät vaikuttavat ruoan laatuun ja ravintosisältöön?
 • Mitä aineksia elintarvikkeisiin käytetään? Miksi käytetään lisäaineita?  
 • Miten elintarvike ja sen nautittavuus sekä mikrobiologinen ja ravitsemuksellinen laatu saadaan säilymään?
 • Mitä reaktioita ruoassa tapahtuu ja mikä merkitys niillä on?

Elintarviketieteiden kandidaattiopinnoissa opit vastaamaan näihin kysymyksiin tieteellisen tiedon perusteella. Viikin kampus monipuolisine biotieteineen luo maassamme ainutlaatuiset puitteet opiskella elintarviketieteitä.

Elintarviketieteiden kandidaattina

 • tunnet elintarvikkeiden tuotantoketjun raaka-aineista kulutukseen
 • ymmärrät elintarvikkeiden ravintoarvoon, laatuun ja kemialliseen sekä mikrobiologiseen turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden luonnontieteellisen perustan
 • osaat soveltaa luonnontieteellistä tietoa elintarvikkeisiin
 • osaat työskennellä erilaisissa laboratorioympäristöissä.

Elintarvikeala on tärkeä työllistäjä sekä Suomessa että kansainvälisesti tarjoten monipuoliset työmahdollisuudet. Pääosa hakeutuu työelämään maisterina.  Tutkinto antaa kelpoisuuden maisteriopintoihin elintarviketieteiden, elintarviketalouden ja kulutuksen, ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen sekä mikrobitieteiden ja mikrobibiotekniikan maisteriohjelmissa. Voit pyrkiä myös muihin maisteriohjelmiin Suomessa tai ulkomailla.

Mitä opiskelet elintarviketieteiden kandidaatin tutkinnossa?

 • Opiskelet elintarviketieteitä ja niitä tukevia luonnontieteitä (kuten kemiaa, biologiaa ja fysiikkaa) luennoilla ja pienryhmissä siten, että teoria ja soveltaminen kulkevat rinnakkain.
 • Perusopinnoissa saat tuntumaa elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan ja ravitsemustieteeseen.
 • Aineopinnoissa etenet pidemmälle elintarviketieteisiin. Tutuiksi tulevat elintarvikkeiden laatuun vaikuttavat tekijät, aistittavat, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä pakkaaminen ja prosessointi.
 • Opit laboratoriotyöskentelytaitoja ja -toimintatapoja erityyppisillä työkursseilla.

Valinnaisissa opinnoissa voit suuntautua elintarvikekemiaan ja -teknologiaan, mikrobiologiaan tai ravitsemustieteeseen. Voit lisäksi valita opintoja esim. molekyylibiotieteistä,  taloustieteistä ja ympäristötieteistä. Voit perehtyä myös mm.  ruoan perustuotantoon sekä  kuluttaja- ja kehitysmaakysymyksiin.

Lisäksi osana opiskelua  

 • kehität kykyä tunnistaa ja ratkaista keskeisiä alan ongelmia
 • perehdyt elintarviketeollisuuteen ja muihin alan toimijoihin sekä alalla tapahtuviin muutoksiin
 • kehität asiantuntijuuteen liittyviä viestintä- ja kielitaitoja sekä tieteellistä ajattelua ja kriittisyyttä.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Elintarviketieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Elintarviketieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.