Kandi- ja maisteriohjelmat

Taloustiede

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Taloustiede

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK), joka antaa

  • hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla,
  • sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita.
  • Tutkinnon suorittanut ymmärtää taloustiedettä, talouden käyttäytymistä ja kykenee tilastomenetelmien avulla analysoimaan taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia.
  • Mikro- ja makroteorian lisäksi perehdytään taloustieteen tutkimusmenetelmiin.
  • Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää taloustieteen erikoisalojen jaksojen lisäksi muiden aineiden opintoja.

Taloustieteellisen tutkinnon suorittaneen ammattinimike on ekonomisti. Kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativiin työtehtäviin. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua tutkintoa voidaan kuitenkin pitää suurelta osin maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Tutkinto on työelämässä arvostettu, ja huomattava osa Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelmasta valmistuneista sijoittuu varsinaisiin ekonomistintehtäviin, jotka edellyttävät hyviä analyyttisia valmiuksia. Tyypillisesti valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet ekonomistit sijoittuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa.

Sopivin sivuainevalinnoin taloustieteen ohjelmassa suoritettu kandidaatin tutkinto tarjoaa myös väylän moniin analyyttisesti suuntautuneisiin yhteiskuntatieteellisiin maisteriohjelmiin.

Lisätietoja kursseista ja opintojen tavoitteista kandiohjelman verkkosivuilta.

Uramahdollisuudet

VTK-tutkinnon jälkeen on mahdollista siirtyä työelämään. Tutkinto mahdollistaa työskentelyn taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativissa työtehtävissä. Työelämästä on mahdollista palata jatkamaan opintoja maisteriohjelmaan.

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua VTK-tutkintoa voidaan pitää paljolti maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Maisteriksi valmistuneen ekonomistin valtteina työelämässä ovat talousilmiöiden tuntemus ja kyky tarkastella taloudellisia ilmiöitä analyyttisesti. He ovat perinteisesti sijoittuneet yrityksiin, julkiselle sektorille, tutkimuslaitoksiin ja kansainvälisiin organisaatioihin.

Pankki- ja rahoituslaitokset sekä muut yritykset työllistävät ekonomisteja hyvin erilaisiin työtehtäviin. Järjestöt, kuten työnantaja- ja työntekijäjärjestöt, palkkaavat ekonomisteja talouden analysointiin ja talouspolitiikan arviointiin liittyviin tehtäviin. Tutkimuslaitokset, esimerkiksi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, palkkaavat ekonomisteja soveltavaan tutkimukseen ja talouspolitiikan arviointiin liittyviin tehtäviin. Julkinen sektori, valtio ja kunnat, palkkaavat ekonomisteja talouden analysointiin ja talouspolitiikan valmisteluun liittyviin töihin, esimerkiksi Valtionvarainministeriöön, Suomen Pankkiin, Tilastokeskukseen ja muihin valtionhallinnon yksiköihin. Osa ekonomisteista lähtee ulkomaille töihin, esimerkiksi rahoitusalalle ja kansainvälisiin järjestöihin (esim. EKP, IMF, OECD). Helsingin yliopistosta valmistuneiden ekonomistien työllisyys on jatkuvasti pysynyt hyvänä.

Uramahdollisuuksiin voi vaikuttaa jo kandiopintojen aikana, esimerkiksi työharjoittelun, opinnäytetöiden aiheenvalinnan ja vapaavalinnaisten opintojen avulla.

Pätevyys

Tutkinnon suorittaminen antaa mahdollisuuden myös yhteiskuntaopin aineenopettajan pätevyyteen. Yhteiskuntaopin aineenopettajan koulutus on rakennettu siten, että sekä kandidaatin- että maisterintutkinnon Helsingin yliopistossa suorittavat hakevat oikeuden opettajan pedagogisiin opintoihin kandidaatintutkinnon suoritusaikana. Yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden voi saada suorittamalla VTM-tutkinnon ko. opintosuunnassa määritellyillä opinnoilla opiskelijat, jotka ovat kandiopintojen aikana saaneet oikeuden opettajan pedagogisten opintojen suorittamiseen. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu