Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kesän lisähaku on nyt käynnissä! Tutustu haussa oleviin koulutuksiin täällä!

Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Video

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK), joka antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita.

Helsingin yliopisto

Taloustiede

Tavoite

Taloustieteen kandiohjelmassa suoritetaan valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK), joka antaa hyvät tiedot kansantalouden toiminnasta mikro- ja makrotasolla sekä valmiudet seurata talouden kehitystä ja analysoida talouspolitiikkaa ja talouden haasteita. Tutkinnon suorittanut ymmärtää taloustiedettä, talouden käyttäytymistä ja kykenee tilastomenetelmien avulla analysoimaan taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä säännönmukaisuuksia. Mikro- ja makroteorian lisäksi perehdytään taloustieteen tutkimusmenetelmiin. Vapaasti valittaviin opintoihin voi sisällyttää taloustieteen erikoisalojen kurssien lisäksi sivuaineopintoja.

Taloustieteellisen tutkinnon suorittaneen ammattinimike on ekonomisti. Kandidaatin tutkinto antaa hyvät valmiudet taloustieteen ja talouden perusteiden tuntemusta vaativiin työtehtäviin. Taloustieteen kandiohjelmassa suoritettua tutkintoa voidaan kuitenkin pitää suurelta osin maisterin tutkintoon valmentavana tutkintona. Tutkinto on työelämässä arvostettu, ja huomattava osa Helsingin yliopiston taloustieteen maisteriohjelmasta valmistuneista sijoittuu varsinaisiin ekonomistintehtäviin, jotka edellyttävät hyviä analyyttisia valmiuksia. Tyypillisesti valtiotieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet ekonomistit sijoittuvat vaativiin asiantuntijatehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa.

Sopivin sivuainevalinnoin taloustieteen ohjelmassa suoritettu kandidaatin tutkinto tarjoaa myös väylän moniin analyyttisesti suuntautuneisiin yhteiskuntatieteellisiin maisteriohjelmiin.

Koulutuksen sisältö

Taloustieteen opiskelu on pitkälti kurssimuotoista. Kurssit koostuvat luennoista ja niitä täydentävistä laskuharjoituksista. Taloustieteen kvantitatiivisesta luonteesta johtuen opiskelijalta edellytetään hyviä menetelmällisiä valmiuksia, joita kehitetään matematiikan ja tilastotieteen sivuaineopinnoissa.

Opiskelun rungon muodostavat mikro- ja makrotalousteorian sekä ekonometrian kurssit. Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen sekä markkinoiden toimintaan. Makrotalousteoriassa perehdytään kokonaistaloudellisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja pyritään ymmärtämään talouskasvua, suhdannevaihteluita, työllisyyden määräytymistä sekä korkojen ja valuuttakurssien vaikutuksia talouteen. Ekonometristen menetelmien avulla taloudellisia ilmiöitä voidaan tutkia empiirisesti. Teoreettisia malleja koskevien tilastollisten johtopäätösten tekemisen lisäksi ekonometrisia malleja käytetään talousennusteiden laadintaan.

Ekonomistin koulutus Helsingin yliopistossa on sisällöltään matemaattisempi ja kvantitatiivisempi kuin muissa Suomen yliopistoissa. Suomen suurimpana alan yksikkönä tarjoamme monipuoliset mahdollisuudet opiskella taloustieteen erikoisaloja. Suomen suurin yliopisto, Helsingin yliopisto, tarjoaa erittäin monipuoliset mahdollisuudet opiskella sivuaineita.

Opintojen suoritusmuotoja ovat:

  • Luentokurssit oheislukemistoineen
  • Harjoitustehtävät
  • Esseetehtävät
  • Oppimispäiväkirjat
  • Seminaarit
  • Osa opinnoista voidaan suorittaa opiskelijavaihdossa ulkomailla.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit

Taloustiede ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: