Kandi- ja maisteriohjelmat

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kotimaiset kielet ja kirjallisuus: nordiska språk (svenska som modersmål) och nordisk litteratur

Oletko kiinnostunut kielistä ja kirjallisuudesta? Haaveiletko toimittajan, kirjailijan tai tiedottajan urasta tai tehtävistä kirjasto- tai kulttuurialalla? Näetkö itsesi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana, suomi toisena ja vieraana kielenä -opettajana tai ruotsin opettajana? Entä vähemmistökieliä ja monikielisyyttä ymmärtävänä kielentutkijana tai asiantuntijana? Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma avaa ovia mitä moninaisimpiin kieliin ja kirjallisuuteen liittyviin asiantuntijatehtäviin.

Kandiohjelman opiskelijana keskityt valitsemaasi kieleen tai valitsemasi alueen kirjallisuuteen. Voit valita jonkin seuraavista opintosuunnista:

 • suomen kieli
 • suomalais-ugrilaiset kielet ja kulttuurit
 • kotimainen kirjallisuus
 • Suomen kieli ja kulttuuri skelijoille, jotka ovat käyneet koulun muulla kielellä kuin suomeksi tai ovat suorittaneet äidinkielen ja kirjallisuuden opinnot suomi toisena kielenä oppimäärän mukaan)
 • pohjoismaiset kielet (ruotsi toisena kotimaisena kielenä)
 • nordiska språk (ruotsi äidinkielenä)
 • nordisk litteratur.

Kielellä ja kirjallisuudella on olennainen rooli kulttuurissa ja yhteiskunnassa, ja niiden avulla luodaan uutta ja muutetaan todellisuutta. Kandiohjelmassa opit erittelemään kielen ja kirjallisuuden monimuotoisuutta eri näkökulmista ja kehität kriittistä lukutaitoasi. Syvennyt siihen, miten ihmiset tuottavat merkityksiä vuorovaikutustilanteissa tai miten kirjallisuuden merkitys rakentuu eri konteksteissa. Pääset halutessasi tutustumaan suomalaiseen ja muuhun pohjoismaiseen kieli- ja kirjallisuuspolitiikkaan, kielitilanteisiin eri Pohjoismaissa sekä suomalaisiin ja suomensukuisiin kielivähemmistöihin. Ohjelmassa voit opiskella myös romanikieltä ja -kulttuuria.

Kieli on ihmisen sosiaalisen toiminnan perusta, ja kirjallisuus on kielen käytön erityinen muoto. Sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa kielen sekä tekstin ja dialogin rakentumiseen ja kirjallisuuden muotoutumiseen ja tehtäviin, kielelliseen variaatioon ja kirjallisuuden muotojen vaihteluun niin nykypäivän kuin historian näkökulmasta, kirjalliseen ja suulliseen vuorovaikutukseen, kielenoppimiseen sekä monikielisyyteen niin kielen- kuin kirjallisuudentutkimuksen näkökulmasta.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmassa

 • tutustut kielen ja/tai kirjallisuuden eri osa-alueisiin oman alasi kontekstissa ja opit tarkastelemaan kielen ja/tai kirjallisuuden moninaisuutta tieteellisin välinein
 • opit ymmärtämään, että nykyisyys ja menneisyys kulkevat käsi kädessä niin kielessä kuin kirjallisuudessa,
 • opit tarkastelemaan eri lajeja edustavia tekstejä ja eri tilanteissa esiintyvää vuorovaikutusta analyyttisesti ja kriittisesti eri näkökulmista
 • opit ymmärtämään, mikä merkitys kielellä on niin yksilölle kuin yhteiskunnalle,
 • opit soveltamaan suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen periaatteita omassa kielenkäytössäsi
 • opit tuntemaan kielen- ja/tai kirjallisuudentutkimuksen teorioita, menetelmiä ja aineistoja ja tuottamaan omaa alaasi koskevaa tieteellistä tekstiä
 • opit tietoja ja taitoja, joiden avulla pystyt kehittämään itseäsi kielen ja/tai kirjallisuuden ammattilaiseksi, omaksut eri työtehtävissä tarvittavaa ammattitaitoa ja
 • osaat sanoittaa oman asiantuntemuksesi.

Kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelma on sinua varten, kun haluat ymmärtää syvällisesti kieliä, kirjallisuutta ja niihin liittyviä kulttuuri-ilmiöitä sekä toimia tulevaisuuden ammatissasi kielen ja kirjallisuuden asiantuntijana.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu