🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Kulttuurien tutkimus

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurien tutkimus

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa kulttuurien kohtaamiseen, kulttuuriin osana muuta yhteiskuntaa, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, uskonnollisiin ilmiöihin sekä perinteiden välittymiseen. Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin sekä rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen. Tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina. 

Kandidaatinopinnoissa saat perusvalmiudet työskentelyyn erilaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valitsemasi opintosuunnan kannalta keskeisiin erityiskysymyksiin. 

Ohjelma koostuu seitsemästä opintosuunnasta, jotka ovat: 

 • Aasian tutkimus 
 • Alue- ja kulttuurintutkimus 
 • Arkeologia 
 • Etnologia ja folkloristiikka 
 • Lähi-idän ja islamin tutkimus 
 • Taidehistoria 
 • Uskontotiede 

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan kuuluvat myös Antiikin kulttuurin opintokokonaisuus, sukupuolentutkimuksen opintokokonaisuus sekä ruotsinkielinen Pohjoismaiden tutkimuksen opintokokonaisuus. 

Humanistista sivistystä tarjoavat opintosi tukevat työskentelyä yhteiskunnassa, jossa kulttuurien kohtaaminen on merkittävä osa sekä
maailmanpolitiikkaa että arkea. Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa opit: 

 • analysoimaan ihmisen toimintaa ja sen vaikutuksia 
 • tuntemaan monipuolisesti ihmisen toiminnasta kertovia aineistoja, menetelmiä, teorioita ja analyysimenetelmiä 
 • tuottamaan monitieteisten menetelmien avulla uutta tietoa eri ympäristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja sen eri muodoista 
 • soveltamaan kulttuurien tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä ajankohtaisiin kysymyksiin 
 • tunnistamaan oman alasi vahvuudet moniammatillisissa yhteyksissä 
 • ongelmanratkaisuun omaa erityisosaamistasi soveltaen. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu