Kandi- ja maisteriohjelmat

Kulttuurien tutkimus

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus

Kulttuurien tutkimus

Mitä on kulttuuri? Entä kulttuurit? Oletko kiinnostunut kulttuurien moninaisuudesta ja haluatko oppia ymmärtämään ja tulkitsemaan kulttuurisia ilmiöitä? Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelma kattaa kulttuuristen ilmiöiden globaalin, alueellisen ja paikallisen kirjon sekä historiallisen jatkuvuuden. Jos haluat oppia lisää kulttuurin moninaisista ilmenemismuodoista ja sen vaikutuksista elämäämme, tule tutustumaan Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelman monipuoliseen tarjontaan! 

Sinulla on mahdollisuus perehtyä muun muassa kulttuurien kohtaamiseen, kulttuuriin osana muuta yhteiskunnallista toimintaa, taiteeseen ja arkkitehtuuriin, uskonnollisiin ilmiöihin sekä perinteiden välittymiseen liittyviin kysymyksiin. Kiinnostuksesi voi kohdistua esimerkiksi ihmisen arkiseen toimintaan, aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriin sekä ihmisen muokkaamaan rakennettuun ympäristöön ja sen kerrostuneisuuteen. Tutustut kulttuuriin yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskuntien omaksumina toimintatapoina ja vuorovaikutussuhteina.  

Kandidaatinopinnoissa tutustut kulttuurien tutkimuksen keskeisiin näkökulmiin ja perehdyt kulttuurisiin ilmiöihin laajasti erilaisissa ajallisissa, alueellisissa, tilallisissa ja sosiaalisissa yhteyksissä. Opit perusvalmiudet työskennellä erilaisten aineistojen, menetelmien ja teorioiden parissa. Lisäksi erikoistut valitsemasi opintosuunnan tarjoamiin erityiskysymyksiin. 

Ohjelma koostuu kahdeksasta opintosuunnasta, jotka ovat: 

 • Aasian tutkimus 
 • Alue- ja kulttuurintutkimus 
 • Arkeologia 
 • Folkloristiikka 
 • Kansatiede 
 • Lähi-idän ja islamin tutkimus 
 • Taidehistoria 
 • Uskontotiede 

Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmaan kuuluu myös Antiikin kulttuurin opintokokonaisuus, Itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin tutkimuksen opintokokonaisuus sekä Ukraina-opintokokonaisuus

Uramahdollisuudet

Valmistut työtehtäviin, joissa erilaisten vuorovaikutussuhteiden ymmärtäminen ja arvioiminen sekä tiedon välittäminen ovat keskeisiä taitoja. Opintojesi painotuksen mukaisesti saat valmiudet esimerkiksi työskentelyyn museo-, taide- ja kulttuurihallinnon sekä uskonto- ja kulttuurikasvatuksen aloilla, kulttuurialan yrittäjänä, kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä sekä muistiorganisaatioissa ja erilaisissa kulttuuriperintöprojekteissa. Voit suuntautua myös eri alueisiin ja kulttuureihin liittyviin kansainvälisiin asiantuntijatehtäviin, media-alalle, katsomusaineiden opettajaksi tai arkeologiksi. Kulttuurien ja uskontojen kohtaamiseen liittyvät uramahdollisuudet ovat lisääntymässä. Myös eri järjestöt, kunnat ja valtio tarjoavat kulttuurintutkijoille tärkeän työkentän.   

Monipuolinen opetustarjonta mahdollistaa yksilölliset opintopolut, jotka pyritään huomioimaan myös opintojen ohjauksessa. Uramahdollisuuksien kannalta tärkeitä ovat opintoihin sisältyvät työelämä- ja asiantuntijaopinnot sekä työharjoittelu. Myös kansainvälinen vaihto vaikuttaa usein myöhempiin uravalintoihin.  

Huomaathan, että kulttuurikandi mahdollistaa opintojen jatkamisen useassa eri maisteriohjelmassa. Kandidaatintutkintoosi sisältyvät opinnot vaikuttavat osaltaan maisteriohjelman valintaan. Maisteriopinnoissa voit edelleen laajentaa uramahdollisuuksiasi.

Pätevyys

Kandiohjelmassa voit tehdä aineenopettajan kelpoisuuteen vaadittavat opetettavan aineen opinnot evankelis-luterilaisessa uskonnossa ja islamissa. 

Evankelis-luterilaisen uskonnon aineenopettajan kelpoisuuteen vaaditaan: 

 • opetettavan aineen opinnot (uskontotieteen evankelisluterilaisen uskonnon opettajan linjan perus- ja aineopinnot, jotka suoritetaan Kulttuurien tutkimuksen kandiohjelmassa, sekä uskontotieteen syventävät opinnot, jotka suoritetaan Kulttuuriperinnön maisteriohjelmassa) 
 • opettajan pedagogiset opinnot (60 op). Opinto-oikeus maisterivaiheessa suoritettaviin pedagogisiin opintoihin haetaan kandivaiheessa. 
 • ylempi korkeakoulututkinto (esim. FM).

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu