🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Kasvitieteen maisteriohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opiskelukieli
suomi
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Toteutustapa
Lähiopetus

Kasvitieteen maisteriohjelma

Kiinnostaako sinua miten kasvit tuottavat meille ravintoa, kuituja, uusiutuvaa energiaa ja raaka-aineita monenlaisiin tarpeisiin? Tai miten kasvit aistivat ympäristössä tapahtuvia muutoksia ja sopeuttavat elintoimintojaan vaihtelevien olosuhteiden mukaisesti? Kasvit ovat luonnon omia aurinkovoimaloita ja ylläpitävät elämää maapallolla. Ne ovat useimpien ravintoverkkojen ja ekosysteemien perusta. Kasvitieteen maisteriohjelmassa opit miten kasvit tekevät kaiken tuon toiminnallisella, fysiologisella ja molekyylitasolla - ja miten uutta tietoa voi hyödyntää käytännön sovelluksissa.

Kasvitieteen maisteriohjelman opetus on järjestetty Bio- ja ympäristötieteellisen ja Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteistyönä. Se on ainoa ohjelma Suomessa, jossa voit opiskella kasvitiedettä laaja-alaisesti. Perehdyt kasvien monimuotoisuuteen koko maapallolla sekä kasveihin liittyviin ilmiöihin molekyylitasolta ekosysteemitasolle. Opetukseen sisältyvät sekä luonnon- että viljelykasvit, mukaan lukien puut. Kasvitieteen opetus on monimuotoista sisältäen luentoja, moderneja laboratorio- ja tietokonekursseja, kenttäkursseja ja seminaareja. Opetus liittyy läheisesti tutkimukseen ja opiskelijat perehdytetään tutkimusryhmien toimintaan heti opintojen alussa. Siten tutkimusmenetelmät tulevat tutuiksi nopeasti opintojen kuluessa.

Kasvitieteen maisteriohjelmassa voit kiinnostuksesi mukaan valita opintoja vaihtoehtoisista opintokokonaisuuksista:

 • Kasvimolekyylibiologia
 • Kasvit, genomit ja tulevaisuuden ympäristöt
 • Kasvien ja sienten monimuotoisuus
 • Muuttuva kasvillisuus

Kun olet valmistunut kasvitieteen maisteriohjelmasta, tiedät esimerkiksi

 • millaiset molekyylitason mekanismit säätelevät kasvisolujen, solukoiden ja kasvin eri osien kehitystä ja miten kasvien valtava monimuotoisuus on evoluution kuluessa kehittynyt
 • miten kasvit sopeutuvat ympäristöönsä ja puolustautuvat ulkoisia stressitekijötä, kuten tauteja, kuivuutta tai UV-säteilyä vastaan
 • miten kasvit vuorovaikutuksessa mikrobien, sienten ja eläinten kanssa pitävät yllä ekosysteemejä
 • miten kasvien geneettiset, toiminnalliset ja morfologiset erot auttavat niitä elämään aivan erilaisissa ympäristöissä, kuten aavikoilla ja sademetsissä
 • millaisia ratkaisuja kasvibiologian ja –biotekniikan tutkimus tuo kasvinjalostukseen ja kasvintuotantoon

Ja tämän lisäksi

 • osaat käyttää ja soveltaa alan uusimpia tutkimusmenetelmiä sekä suunnitella tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta
 • osaat toimia työelämässä oman erikoisalasi asiantuntijana ja kehittäjänä
 • osaat arvioida alasi tutkimuksia sekä kasvien geneettiseen manipulaatioon liittyviä kysymyksiä kriittisesti
 • hallitset tieteellisen tiedonvälityksen perustaidot
 • hallitset työelämässä tärkeän ryhmätyöskentelyn sekä neuvottelu- ja kokoustaidot
 • saat kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin
 • voit saada pätevyyden biologian aineenopettajaksi

Maisteriksi valmistumisen jälkeen sinulla on hyvät valmiudet jatkaa opintojasi kohti tohtorin tutkintoa tai siirtyä suoraan työelämään esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, opettajaksi tai yrittäjäksi. Tavoitteemme on kouluttaa alan parhaita asiantuntijoita ja rautaisia ammattilaisia riippumatta siitä, mihin tai minkälaisiin tehtäviin jatkat maisterivaiheen jälkeen.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

 • Lähiopetus
 • Helsinki
 • suomi

Hakeminen

Katso hakutiedot www.opintopolku.fi

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu