Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Psykologian kandiohjelma

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2/2,5 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat

Video

Helsingin yliopisto

Psykologian kandiohjelma

  • Haluatko ymmärtää tieteellisin perustein ihmisten käyttäytymistä ja ihmismielen toimintaa? 
  • Kiinnostaako sinua, miten ihmisen havainnot, tunteet ja ajattelu rakentuvat, miten aivot toimivat ja miten yksilö kehittyy lapsuudesta aikuisuuteen? 
  • Haluaisitko olla mukana kehittämässä mielenterveyttä tukevia hoitomenetelmiä? 

Psykologian koulutusohjelmassa voit syventyä tällaisiin kysymyksiin. Koulutusohjelma rakentaa laaja-alaisesti ymmärrystäsi ihmisestä. Se antaa erinomaiset valmiudet hahmottaa mielen ilmiöiden yhteyksiä aivojen toimintaan ja neuropsykologisiin mekanismeihin. 

Psykologian koulutusohjelma on monitieteinen ja opinnoissa on kytkentöjä esimerkiksi lääketieteeseen, luonnontieteisiin ja yhteiskuntatieteisiin. Helsingin psykologian koulutusohjelma toimii lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja voit osallistua tiedekunnan muiden koulutusohjelmien kanssa yhteisille valinnaisille opintojaksoille.   

Voit soveltaa psykologiaa monissa eri yhteyksissä, joissa on tärkeää tuntea ihmisen toiminnan, tunteiden ja tiedonkäsittelyn lainalaisuuksia. Koulutusohjelmassa opit myös erittäin hyvin hallitsemaan tieteellisten tutkimusasetelmien suunnittelua ja tilastollisten menetelmien käyttöä. 

Kandiohjelmassa rakennat tiedollisia ja taidollisia perusteita psykologin ammattia varten. Kandivaiheessa tutustut psykologin urapolkuihin ja työhön ja aloitat psykologin kliinisten taitojen opiskelun. Psykologian maisteriohjelmaan siirrytään suoraan kandiohjelmasta, eikä siihen tarvitse erikseen hakea. Psykologian maisteriohjelmaan sisältyvien syventävien teoria- ja työelämäopintojen jälkeen voit valmistua psykologian maisteriksi ja toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä, psykologina. 

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi sinulla on vankka psykologinen ja käyttäytymistieteellinen tietopohja ja menetelmällinen osaaminen, joita voit soveltaa sekä yksilöiden että yhteiskunnallisen tason ongelmien ratkaisemiseen. 

Psykologian maisterin tutkinnon suorittaneena ja laillistuksen saaneena psykologina voit hakea erilaisia psykologin ammattinimikkeen alla olevia tehtäviä, jotka voivat sijoittua esimerkiksi erikoissairaanhoitoon, kunnalliseen terveydenhuoltoon, työterveysalalle, kouluihin tai lastensuojeluun. Psykologina voit toimia myös yksityisenä ammatinharjoittajana. 

Psykologian maisteriksi tai filosofian maisteriksi psykologia pääaineena valmistuneena voit sijoittua syvällistä käyttäytymistieteellistä asiantuntijuutta vaativiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin yrityksissä ja julkishallinnossa. Voit myös sisällyttää tutkintoosi opettajan pedagogiset opinnot, jolloin voit toimia psykologian opettajana esimerkiksi toiseen asteen oppilaitoksissa.

Pätevyys

Valmistuttuasi psykologian maisteriksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää sinulle luvan toimia terveydenhuollon ammattihenkilönä (psykologina). Psykologian maisteriohjelman sekä opettajan pedagogiset opinnot suorittaneella henkilöllä on psykologian opettajan kelpoisuus.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Psykologian kandidaatti ja psykologian / filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Psykologian kandiohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.