🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Kandi- ja maisteriohjelmat

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
5,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
5,5 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Hammaslääketieteen koulutusohjelma

Hammaslääketieteen koulutusohjelma johtaa hammaslääketieteen lisensiaatin (HLL) tutkintoon. Lue lisää koulutuksen tavoitteista ja sisällöstälääketieteellisen tiedekunnan sivuilta.Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto on akateemisen tutkinnon lisäksi selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Hammaslääkärin tehtävä on suun terveyden edistäminen ja potilaiden suun sairauksien diagnosoiminen ja hoitaminen.

Hammaslääketieteen lisensiaatiksi valmistuvan opiskelijan tulee pystyä toimimaan hammaslääkärin kliinisessä työssä. Tämä edellyttää akateemisia taitoja, kliinisiä kädentaitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Tutkinto muodostaa systemaattisesti etenevän kokonaisuuden, jossa tieto syvenee ja etenee kohti tietojen ja taitojen soveltamista hammaslääkärin työssä. Opinnoissa teoria ja käytännön oppiaines on integroitu kokonaisuudeksi, joka muodostaa jatkumon teoreettisista opinnoista kliiniseen hammaslääketieteeseen.

Opintojen alussa perehdytään biolääketieteen näkökulmasta ihmiskehon normaaliin toimintaan. Opintojen kliinisessä vaiheessa teoreettinen oppiaines on jaoteltu useiden oppialojen yhteisesti toteuttamiksi opintokokonaisuuksiksi. Kädentaitoja harjoitellaan simulaatio-opetuksessa ns. taitopajassa, joka on varusteltu korkean teknologian simulaatiovälineistöllä. Kliininen hoitoharjoittelu toteutetaan opetusklinikassa osaamistavoitteiden mukaan. Opinnot edellyttävät täysipäiväistä opiskelua ja kliinistä hoitoharjoittelua.

Kliininen hoitoharjoittelu kolmannesta opiskeluvuodesta kuudenteen vuoteen, painotusalueet ovat:

  • Teoreettiset perusteet, ehkäisevä hammashoito
  • Kliiniset perusvalmiudet kaikille hammaslääketieteen osa-alueille
  • Diagnostiikka
  • Purentaelimen kuntouttaminen
  • Itsenäinen kliininen työskentely
  • Työelämä, yhteistyö, hammaslääkäri terveydenhuoltojärjestelmässä mukaan lukien syventävä käytännön harjoittelu

Tutkintoon sisältyy vapaasti valittavia opintoja.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Hammaslääketieteen lisensiaatti

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu