Sivuston käyttötapa: Mobiili
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot

Kemia

Tavoite

Maailman suuret kysymykset eivät ratkea ilman kemiaa. Biotalous, kiertotalous, uudet energialähteet, ravinnon tuotanto, puhdas vesi ja ilma sekä terveydenhuolto vaativat kaikki vankkoja kemian taitoja.

Kun tarvitaan uusia materiaaleja, aineiden ominaisuuksien tutkimusta ja valmistusmenetelmien kehittämistä, aineiden erottamista ja tunnistamista, puhdistusmenetelmiä ja laadunvalvontaa, tarvitaan kemistejä. Kemianteollisuus on Suomen merkittävimpiä teollisuusaloja, ja alan osaamista vaaditaan monissa eri yhteyksissä - lääkeaineista aurinkokennoihin ja mikroelektroniikan materiaaleihin, ympäristötutkimuksesta biomateriaalien kehittämiseen.

Kun valmistut kemian kandiohjelmasta:

  • sinulla on laaja näkemys kemiasta luonnontieteenä ja elinkeinoelämän toimialana sekä tärkeänä tekijänä maailman suurten kysymysten, kuten ympäristöongelmien, energiantuotannon, puhtaan veden ja terveydenhuollon ongelmien ratkaisemisessa
  • sinulla on hyvä käsitys aineen rakenteesta, ominaisuuksista ja kemiallisesta reaktiivisuudesta
  • osaat etsiä tietoa eri lähteistä, osaat arvioida tietolähteiden luotettavuutta ja kykenet seuraamaan tieteenalan kehitystä
  • osaat työskennellä laboratoriossa turvallisesti yleisimpiä laboratoriovälineitä ja mittalaitteita käyttäen
  • osaat esittää tuloksesi kirjallisesti ja suullisesti luonnontieteen käytäntöjä noudattaen
  • osaat suorittaa tehtäviä ja hakea ratkaisuja itsenäisesti ja ryhmässä. Ymmärrät hyvän suunnittelun ja aikataulutuksen merkityksen.

Koulutuksen sisältö

Opinnoissasi saat keskittyä vahvasti omaan tieteenalaasi ja muihin luonnontieteisiin. Opetuksen laadun varmistaa kemian osaston korkeatasoisen ja kansainvälisen tutkimustoiminnan osoittama asiantuntemus. Noin puolet kandidaatin tutkinnosta on kemian opintoja. Noin kolmasosa on muita tieteenaloja, jotka voit valita laajasta valikoimasta mielenkiintosi mukaan. Nämä opinnot valitaan useimmin luonnontieteistä, mutta voit sisällyttää tutkintoosi myös muita kemistin työuralle hyödyllisiä oppiaineita. Opiskelu on monipuolista. Kemian opinnoille erityisen leimallinen osa ovat laboratoriotyöt. Ne kattavat kandiohjelmassa noin kolmasosan kemian opinnoista. Suuri osa teoriaopinnoista tapahtuu pienryhmäharjoituksissa perinteisen luento-opetuksen tukemana. Kandidaatintutkielmaan liittyy kokeellisen tieteenalan luonteen mukaisesti tutkimusharjoittelu. Yksityiskohtaiset tiedot opinnoista löydät WebOodista.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja suurin tiedekorkeakoulu, yhteensä 40 000 henkilön kansainvälinen tiedeyhteisö. Maailmanlaajuisissa yliopistovertailuissa Helsingin yliopisto sijoittuu yleensä sadan parhaan joukkoon. Helsingin yliopisto etsii ratkaisuja globaaleihin haasteisiin ja luo uudenlaista ajattelua ihmiskunnan parhaaksi. Tieteen voimalla yliopisto on rakentanut...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Arvioinnit

Kemia ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.