🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Kemian- ja prosessitekniika | Kemi- och processteknik

Åbo Akademi, paikassa Turku
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Längd
3+2 år
Språk
Svenska
Studiestöd
Möjlighet till studiestöd
Nästa startdatum
Sista ansökan
Sista ansökan: Gemensam ansökan (13.–27.3.2024)
Utbildningsform
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Kemian- ja prosessitekniika | Kemi- och processteknik

Utbildnings­programmet i­ kemi-­ och­ process­teknik­ – diplom­ingenjör

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen. Du lär dig kritiskt och analytiskt tänkande och får ämneskunskaper inom olika aspekter av industriell produktion, kemiska mekanismer, olika råmaterial och energi- och miljöteknik. Som diplomingenjör utnyttjar du dina tekniska kunskaper, din kreativitet och nyfikenhet för att förstå och förbättra din omgivning.

Under studierna i kemiteknik kombinerar du teori med praktik. Efter allmänna grundstudier i matematik, fysik, kemi, industriell ekonomi samt kemi- och processteknik fortsätter du med ämnesstudier i kemi- och processteknik. Tillsammans med språkstudier och valfria kurser skräddarsyr du din utbildning och blir först teknologie kandidat och därefter diplomingenjör. Genom att avlägga praktik i näringslivet, antingen i Finland eller utomlands, förbereder du dig för arbetslivet. Utlandserfarenhet öppnar många dörrar för diplomingenjörer.

Huvudämnen

Huvudämnet i utbildningsprogrammet är kemi- och processteknik. I magisterprogrammet ingår det tre olika inriktningsalternativ; kemiteknik, processteknik och energiteknik. Kemiteknik och processteknik ges i Åbo och energiteknik ges i Vasa.

Du som diplomingenjör i arbetslivet

Färdiga diplomingenjörer jobbar i centrala positioner både inom industri, näringsliv och i universitetsvärlden. Diplomingenjörer jobbar exempelvis som projektingenjörer, produktutvecklare, processplanerare, försäljare, konsulter, direktörer och företagare inom en mängd branscher, såsom energi-, skogs- och pappersindustri, kemisk industri, gruv- och metallindustri, samt mekanisk eller livsmedelsteknisk industri. Diplomingenjörer har bra lön och utbildningens bredd och goda rykte ger ypperliga avanceringsmöjligheter i hela världen.

Bonus: För duktiga diplomingenjörer erbjuder Åbo Akademi också intressanta karriärmöjligheter inom forskning.

Kemian-­ ja­ prosessi­tekniikan koulutus­ohjelma

Kemian- ja prosessitekniikkaa opiskeleva tutustuu teollisuuden prosesseihin ja tuotteisiin sekä niiden kykyyn turvata tuleva hyvinvointimme. Kestävää kehitystä painotetaan koko opintojen ajan. Opit ajattelemaan kriittisesti ja analyyttisesti, ja kartutat tietämystäsi monista teolliseen tuotantoon, kemiallisiin mekanismeihin, erilaisiin raaka-aineisiin ja energia- ja ympäristötekniikkaan liittyvistä asioista. Diplomi-insinöörin työssä hyödynnät tekniikan tuntemusta, luovuutta ja uteliaisuutta, kun pyrit ymmärtämään ja parantamaan ympäristöäsi.

Kemiantekniikan opinnoissa yhdistyvät teoria ja käytäntö. Yleisten matematiikan, fysiikan, kemian ja tuotantotalouden sekä kemian ja prosessitekniikan perustutkinto-opintojen jälkeen jatkat kemian ja prosessitekniikan aineopintoja. Yhdessä kieliopintojen ja valinnaisten kurssien kanssa räätälöit itseäsi kiinnostavan koulutuksen, jossa suoritat ensin tekniikan kandidaatin tutkinnon ja valmistut sen jälkeen diplomi-insinööriksi. Käytännön työelämäjakso elinkeinoelämän palveluksessa joko Suomessa tai ulkomailla valmistaa sinua työelämään. Ulkomailta saadut kokemukset avaavat monia ovia diplomi-insinööreille.

Pääaineet

Diplomi-insinööreiksi valmistuneet työskentelevät keskeisillä paikoilla niin teollisuudessa, elinkeinoelämässä kuin yliopistomaailmassakin. Diplomi-insinööri voi toimia esimerkiksi projekti-insinöörinä, tuotekehittäjänä, prosessisuunnittelijana, myyjänä, konsulttina, johtajana tai yrittäjänä useilla eri aloilla, mm. energia-, metsä- ja paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa, kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä mekaanisen teollisuuden tai elintarviketekniikan parissa. Diplomi-insinöörien palkkataso on hyvä, ja koulutuksen laajuus ja hyvä maine tarjoavat erinomaiset etenemismahdollisuudet kaikkialla maailmassa.

Bonus: Åbo Akademi tarjoaa eteville diplomi-insinööreille mielenkiintoisia uramahdollisuuksia tutkimuksen parissa.

För att beställa gratis information om Kemian- ja prosessitekniika | Kemi- och processteknik, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Ansökan och behörighet

Ansökan till utbildningen sker via den gemensamma ansökan.

Examen / diplom

  • Teknologie kandidat
  • Diplomingenjör

Beställ information

Request information

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om Kemian- ja prosessitekniika | Kemi- och processteknik.

Fyll i dina kontaktuppgifter

Skicka din intresseanmälan

Få mer information från skolan


reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.