Kandi- ja maisteriohjelmat

Lääketieteen koulutusohjelma

Helsingin yliopisto, paikassa Helsinki
Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
6 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Lääketieteen koulutusohjelma

Lääketieteen lisensiaatin opinnot valmistavat opiskelijan työskentelemään terveydenhuollon ammattilaisena. Helsingin yliopistossa lääketieteen koulutusohjelman tavoitteena on tuottaa itsenäisesti ammattia harjoittamaan kykeneviä lääkäreitä.

Valmistuneella lääkärillä on edellytykset ja riittävä osaaminen toimia sosiaali- ja terveydenhuollon monenlaisissa lääkärin tehtävissä. Hänen tulee kehittää omaa ammatillista osaamistaan koko työuran ajan. Lääkärin työn keskiössä on potilaan kohtaaminen ja hoito. Tämä edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja potilaan ja hänen omaistensa kanssa sekä työyhteisön jäsenenä. Lääkäri vastaa potilaan diagnoosista ja hoidon linjauksista sekä toteuttaa niitä yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lääkärin toimintaa ohjaavat ammatilliset arvot, jotka kehittyvät opintojen aikana. 

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on kansainvälisesti arvostettu tutkimusyhteisö. Opiskelija voi alkaa tehdä tutkimusta jo opintojen aikana. Valmistuneella lääkärillä on hyvä pohja jatkaa joko ammatillista koulutusta tai tieteellistä koulutusta. 

Uramahdollisuudet

Suuri osa lääkäreistä työskentelee terveyskeskuksissa, sairaaloissa, itsenäisinä ammatinharjoittajina tai työterveydenhuollossa. Yli 80 % lääkäreistä jatkaa ammatillisessa jatkokoulutuksessa erikoistuen jollekin lääketieteen 50 erikoisalasta. Lääkärit työskentelevät oman alansa asiantuntijoina moniammatillisissa työyhteisöissä useilla yhteiskunnan eri sektoreilla. Perinteisen lääkärin työn lisäksi koulutus antaa valmiudet toimia tutkimus- ja opetustehtävissä. Suomessa koulutetut lääkärit voivat toimia myös Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen maissa ja erilaisissa avustusjärjestöissä. 

Lääkärinä toimiminen vaatii jatkuvaa ammatillista kehittymistä, mikä edellyttää tietojen ja taitojen säännöllistä päivittämistä. Viime vuosina lääkäreiden työllistyminen on ollut hyvä. Työllistymistilastoja löytyy esimerkiksi Lääkäriliiton sivuilta.

Pätevyys

Suomessa lääkärin ammattia saa harjoittaa vain laillistettu ammattihenkilö. Lääketieteellisessä tiedekunnassa suorittamasi lääketieteen lisensiaatin tutkinto antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet tulla laillistetuksi lääkäriksi. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRA) myöntää lääketieteen lisensiaatille hänen hakemuksensa perusteella laillistuksen lääkärin ammattiin. Tutkinto antaa myös pätevyyden hakeutua erikoislääkärin ja/tai lääketieteen tohtorin opintoihin. 

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Helsinki
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Lääketieteen lisensiaatti

Helsingin yliopisto
Fabianinkatu 33
00014 Helsinki

Helsingin yliopisto 

Helsingin yliopisto on Suomen vanhin ja koulutustarjonnaltaan monipuolisin tiedekorkeakoulu, joka on perustettu vuonna 1640. Helsingin yliopisto tarjoaa yhteensä 31 kandi- ja 33 maisteriohjelmaa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi voit opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science....

Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu