Sivuston käyttötapa: Mobiili

Katso kesällä haussa olevia koulutuksia ja nappaa opiskelupaikka syksylle! 💻✨

Fysikaaliset tieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksy
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kandi- ja maisteriohjelmat
Helsingin yliopisto

Fysikaaliset tieteet

  • Kiinnostavatko sinua pienimmät alkeishiukkaset, lääketieteellinen fysiikka, maapallon ilmasto vai koko maailmankaikkeuden rakenne?
  • Kiehtovatko sinua maailmankaikkeuden vielä ratkaisemattomat kysymykset? 
  • Haluatko olla mukana ratkaisemassa energiaa, ilmastoon, ympäristöön, hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä globaaleja ongelmia?

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen laajimpaan ja korkeimmalle kansainväliselle tasolle rankattuun tutkimukseen. Opintosi voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon, kuin tähtitieteilijänkin uralle. Koulutamme ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian, laitteistojen sekä matemaattisten ja tietoteknisten välineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön. 

Suoritettuasi fysikaalisten tieteiden kandiohjelman: 

  • tunnet yliopistofysiikan ja tutkimuksen perustan ja ymmärrät sen merkityksen yhteiskunnassa 
  • osaat soveltaa fysiikan periaatteita, matematiikkaa ja laskennallisia ja/tai kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisiin ongelmiin 
  • ymmärrät tieteenalasi erityispiirteet 
  • osaat yhdistellä fysiikan eri osa-alueiden tietoja ja soveltaa oppimaasi todellisiin ongelmiin 
  • osaat toimia ryhmän jäsenenä esim. projektityössä tai tutkimusryhmässä 
  • ymmärrät englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta 
  • osaat analysoida ja tuottaa tietoa omalta alaltasi ja viestiä sitä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielelläsi

Fysikaalisten tieteiden kandi- ja maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Uramahdollisuudet

Fysikaalisten tieteiden kandi on luonnontieteellisen alan perustutkinto. Kandidaatteina työelämään siirtyvillä on usein hyvät ohjelmointitaidot ja he työskentelevät yksityisellä sektorilla. Maisteriopintojen ohella voi työskennellä tutkimus- ja opetustehtävissä avustavassa roolissa.

Kandidaatintutkinnon opintosuunta valmistaa opiskelijaa maisterivaiheen erikoistumisaloille. Useimmat työelämään sijoittuvat fyysikot ovat suorittaneet maisterin tutkinnon, ja hyvin merkittävä osa myös tohtorin tutkinnon. Moniin tehtäviin (esim. meteorologin tehtäviin) vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, ja osaan (esim. tutkimustehtävät yliopistossa, sairaalafyysikon tehtävät) jatkotutkinto. Fysikaalisten tieteiden kandi antaa valmiudet jatkaa maisteriopintoihin suomalaisissa ja ulkomaisissa yliopistoissa.

Työelämässä fyysikot sijoittuvat hyvin monipuolisiin tehtäviin. Fyysikot työllistyvät hyvin sekä yksityiselle sektorille, esimerkiksi teollisuuteen (erityisesti korkean teknologian yrityksiin) ja konsulttitoimistoihin, että yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin (esim. Ilmatieteen laitos, VTT, CERN ja muut kansainväliset hiukkas- ja ydinenergiatutkimuslaitokset, ESA ja NASA) Suomessa ja ulkomailla. Tehtävät ovat tutkimus-, palvelu-, tuotekehitys- ja muita asiantuntijatehtäviä, ja tyypillisesti fyysikon työnkuvaan kuuluu tehtäviä, jotka vaativat luonnontieteellisen alan asiantuntemusta ja kykyä itsenäiseen työhön. Omaa uraa voi suunnitella jo kandivaiheessa. Jokaiseen opintosuuntaan sisältyy useamman suuntauksen tai kandiohjelman kurssipaketteja, joten tutkinto on mahdollista suunnitella yksilöllisesti omien kiinnostuksenkohteiden mukaan. 

Kaksikielisen tutkinnon (Tvex) myötä Helsingin yliopisto tarjoaa sinulle ainutlaatuisen osaamisen ja mahdollisuuden erottautua työmarkkinoilla oman alasi kielitaitoisena asiantuntijana. Tvexillä osoitat oman tieteenalasi hallintaa suomeksi ja ruotsiksi. Opiskelemalla eri kielillä parannat uramahdollisuuksiasi sekä Suomessa että ulkomailla.

Pätevyys

Kanditutkinto (luonnontieteiden kandidaatti) on alempi korkeakoulututkinto. Sen suoritettuasi voit suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon (filosofian maisteri). Jos haluat pätevöityä aineenopettajaksi, tutustu Matematiikan, fysiikan ja kemian opettajan kandi- ja maisteriohjelmiin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

Voit opiskella Helsingin yliopistossa 33 kandi- ja 33 maisteriohjelmassa, joiden opetus on joko kokonaan suomeksi ja/tai ruotsiksi. Lisäksi yliopistossa voi opiskella englanninkielisessä kandiohjelmassa, Bachelor's Programme in Science. Englanninkielisiä maisteriohjelmia yliopistolla on 34. Lähes kaikissa koulutusohjelmissa on tarjolla useiden tieteenalojen sisältöjä....


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvioinnit
Fysikaaliset tieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.