Sivuston käyttötapa: Mobiili

Fysikaaliset tieteet

Helsingin yliopisto
Yhteenveto
3+2 vuotta
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Helsinki
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Helsingin yliopisto

Fysikaaliset tieteet

Tavoite

Fysikaaliset tieteet tutkivat kaikkia olemassa olevia mittakaavoja pienimmistä alkeishiukkasista koko maailmankaikkeuden skaalaan. Opinnot Helsingin yliopiston fysikaalisten tieteiden kandiohjelmassa perustuvat Suomen laajimpaan ja korkeimmalle kansainväliselle tasolle rankattuun tutkimukseen. Opinnot voivat johtaa niin fyysikon, meteorologin, geofyysikon, kuin tähtitieteilijänkin uralle. Koulutuksen päämääränä on kehittää ammattilaisia, jotka hallitsevat teorian, laitteistojen sekä matemaattisten ja tietoteknisten välineiden monipuolisen ja tehokkaan käytön. Fysikaalisten tieteiden kandiohjelman suorittanut:

  • tuntee yliopistofysiikan ja tutkimuksen perustan ja ymmärtää sen merkityksen yhteiskunnassa
  • osaa soveltaa fysiikan periaatteita, matematiikkaa ja laskennallisia ja/tai kokeellisia menetelmiä luonnontieteellisiin ongelmiin
  • ymmärtää tieteenalansa erityispiirteet
  • osaa yhdistellä fysiikan eri osa-alueiden tietoja ja soveltaa oppimaansa todellisiin ongelmiin
  • osaa toimia ryhmän jäsenenä esim. projektityössä tai tutkimusryhmässä
  • ymmärtää englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta
  • osaa analysoida ja tuottaa tietoa omalta alaltaan ja viestiä sitä suullisesti ja kirjallisesti äidinkielellään

Opintojen alkupuolella opiskelija valitsee opintosuunnan (fysiikka, fysiikan laaja-alainen kandi, fysikens studieinriktning, teoreettinen fysiikka, tähtitiede tai meteorologia), joka mahdollistaa erikoistumisen opiskelijaa kiinnostavalle alalle.

Fysikaalisten tieteiden kandi- ja maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät monipuolisesti erilaisissa luonnontieteelliseen alaan liittyvissä asiantuntijatehtävissä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koulutuksen sisältö

Koulutusohjelmaan kuuluu laajasti fysiikan ja matematiikan tai muiden luonnontieteiden opintoja. Kaikille yhteisiä ovat mekaniikan, sähkömagnetismin ja säteilykenttien kurssit laboratoriotöineen, matemaattisia työvälineitä opettavat kurssit sekä tieteellisen laskennan ja data-analyysin kurssit. Opintokokonaisuudet koostuvat kurssipaketeista.

Kursseilla on tyypillisesti luentoja ja laskuharjoituksia. Osalla kursseista on myös laboratoriotöitä tai muita harjoitustöitä. Laskuharjoitukset ovat tärkeä osa fysiikan opintoja, ja niitä suoritetaan sekä ohjatusti että itsenäisesti tai vapaamuotoisissa pienryhmissä. Opintoja on mahdollista nopeuttaa kursseja tenttimällä, mutta pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu luentokursseilla, joihin kuuluu harjoituksia pienryhmissä. Monet ohjelman opettajista ovat saaneet tunnustuksia opetustaidoistaan, ja ohjelman opetusta on kehitetty fysiikan opetuksen uusimpaan tutkimustietoon perustuen.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopisto – opiskele maailman parhaaksi

"Yhtenä maailman johtavista monitieteisistä yliopistoista uskomme ajattelun voimaan muuttaa asenteita, ihmisiä ja yhteiskuntaa – maailman parhaaksi. Tavoitteemme on tuottaa ja jakaa tietoa, joka auttaa ratkaisemaan meitä kaikkia koskettavia maailmanlaajuisia haasteita. Olemme edelläkävijöitä esimerkiksi ilmastotutkimuksessa ja maailman kärkeä syöpähoitojen mekanismien ymmärtämisessä."...


Lue lisää oppilaitoksesta Helsingin yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Helsingin yliopisto

Arvoinnit
Fysikaaliset tieteet ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: