Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinlääketieteellisen pääsykoe

Eläinlääketiede

Eläinlääketieteellisen pääsykoe

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakoe järjestetään samana päivänä muiden lääketieteellisten yksiköiden pääsykokeiden kanssa, ja sen voi suorittaa joko Helsingissä tai Oulussa. 

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2018 eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan pyrki yhteensä 751 hakijaa ja heistä 532 osallistui pääsykokeeseen. Opiskelemaan pääsi yhteensä 69 (13 % kokeeseen osallistuneista) tulevaa eläinlääkäriä.

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä joko pääsykokeen ja ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Yhteensä uusia opiskelijoita otetaan sisään 68, joista puolet valitaan yhteispistekiintiössä ja puolet pääsykoekiintiössä. Molemmissa kiintiöissä on ns. ensikertalaisille varattuja paikkoja vähintään 27.

Ensikertalaisia ovat ne, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Yhteispistekiintiössä ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden maksimi on vuonna 2019 36 pistettä. Pääsykokeen maksimipistemäärä on 72, joten yhteispistekiintiössä on yhteensä mahdollista saada korkeintaan 108 pistettä.

Ylioppilastodistuksesta otetaan huomioon neljän eri kokeen arvosanat:

  1. äidinkieli
  2. vieras kieli (pitkä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä/keskipitkä)
  3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia)
  4. matematiikka (pitkä/lyhyt) TAI mikä tahansa muu reaalikoe (poislukien kohdassa 3 käytetty)

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko

Äidinkieli, pitkä kieli, pitkä matematiikka, ainereaali (reaali):

L     9
E     7
M    5
C     3
B     1
A     0

Muut kokeet:

L     6
E     4
M    2
C    
B     0
A     0

Pääsykoe (15.5. 2019 klo 9.00)

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeen kesto on viisi tuntia. 

Eläinlääketieteellisen pisterajat

Kevään 2018 pääsykokeessa alimmat opiskelupaikkaan oikeuttaneet pisteet olivat:

  • yhteispistekiintiössä 78,505
  • koepistekiintiössä 51,083 (ensikertalaiskiintiössä 49,761)

Lähteet: Helsingin yliopisto ja hakuopas

Viimeksi päivitetty: 19 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi