Sivuston käyttötapa: Mobiili

Eläinlääketieteellisen pääsykoe

Eläinlääketiede

Eläinlääketieteellisen pääsykoe

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakoe järjestetään samana päivänä muiden lääketieteellisten yksiköiden pääsykokeiden kanssa, ja sen voi suorittaa joko Helsingissä tai Oulussa. 

Hae eläinlääketieteen koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Vuonna 2017 eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan pyrki yhteensä 746 hakijaa ja heistä 526 osallistui pääsykokeeseen. Opiskelemaan pääsi yhteensä 72 (13,7 % kokeeseen osallistuneista) tulevaa eläinlääkäriä.

Valintamenettely

Hakijat voivat pyrkiä joko pääsykokeen ja ylioppilastutkinnon arvosanojen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Yhteensä uusia opiskelijoita otetaan sisään 68, joista puolet valitaan yhteispistekiintiössä ja puolet pääsykoekiintiössä. Molemmissa kiintiöissä on ns. ensikertalaisille varattuja paikkoja 27. Ensikertalaisia ovat ne, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Yhteispistekiintiössä ylioppilastutkinnosta saatavien lähtöpisteiden maksimi on vuonna 2017 36 pistettä. Pääsykokeen maksimipistemäärä on 72, joten yhteispistekiintiössä on yhteensä mahdollista saada korkeintaan 108 pistettä.

Ylioppilastodistuksesta otetaan huomioon neljän eri kokeen arvosanat:

  1. äidinkieli
  2. vieras kieli (pitkä) tai toinen kotimainen kieli (pitkä/keskipitkä)
  3. ainereaali (biologia, fysiikka tai kemia)
  4. matematiikka (pitkä/lyhyt) TAI mikä tahansa muu reaalikoe (poislukien kohdassa 3 käytetty)

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko

L  

E  

B

A

    Äidinkieli, pitkä kieli, pitkä matematiikka, ainereaali (reaali)

9 7 5 3 1 0

    Muut kokeet

6 4 2 0 0 0

Pääsykoe (16.5.2018. kello 9.00)

Valintakoe perustuu lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja syventäviin kursseihin sekä valintakokeessa jaettavaan aineistoon. Valintakokeen kesto on viisi tuntia. 

Eläinlääketieteellisen pisterajat

Kevään 2017 pääsykokeessa alimmat opiskelupaikkaan oikeuttaneet pisteet olivat:

  • yhteispistekiintiössä 85,176
  • koepistekiintiössä 51,294

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: Helsingin yliopisto ja hakuopas

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.