Eläinlääketieteellisen valintakoe ja todistusvalinta

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Valintakokeen voi suorittaa useammassa eri paikassa.

Eläinlääketieteellisen pääsykoe

Eläinlääketiedettä voi Suomessa opiskella ainoastaan Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

Kaikkiin lääketieteen, eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteisiin on käytössä sama valintakoe. Kokeen voi tehdä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa.

Hakijat ja sisäänottoprosentti 2023

Pisterajat 2023

Valintamenettely

Yo-todistuksen pisteytys

Valintakoe


Hakijat ja sisäänottoprosentti 2023

Vuonna 2023 eläinlääketieteelliseen tiedekuntaan pyrki yhteensä 1396 hakijaa. Hakijoista ensisijaisia oli 619.

Aloituspaikkoja oli yhteensä 70 (5,01 % kaikista hakijoista).

HAKIJAA / ALOITUSPAIKKA:  19,94


Eläinlääketieteellisen pisterajat vuonna 2023

Kevään 2023 pääsykokeessa alimmat opiskelupaikkaan oikeuttaneet pisteet olivat:

 • todistusvalintajono ensikertalaisille 172,1
 • koevalintajono ensikertalaisille 124,75
 • koevalintajono kaikille hakijoille 121,75

Huom. Vuoden 2023 valintakokeesta skaalauskertoimet poistettiin käytöstä kokonaan. 


Valintamenettely

Lääketieteellisillä aloilla on käytössä yhteisvalinta. Eläinlääketiede on mukana valintayhteistyössä. Hakija voi hakea samaan aikaan

 • eläinlääketieteeseen ja lääketieteeseen tai
 • eläinlääketieteeseen ja hammaslääketieteeseen.

Hakija voi pyrkiä eläinlääketieteelliseen kahdella eri tavalla:

 • todistusvalinnassa, jossa ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valintaan 35 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 35)
 • koevalinnassa, jossa koepisteiden perusteella valitaan 33 hakijaa (joista ensikertalaisia vähintään 9)

Huomaathan, että todistusvalinnassa valituksi tuleminen ei edellytä valintakokeeseen osallistumista, eikä koevalinnassa valituksi tuleminen edellytä ylioppilastutkintoa.

Pääsykokeen maksimipistemäärä on 72.

Huom! 

Vuodesta 2020 lähtien kaikkiin Suomen lääketieteellisiin tiedekuntiin valitaan 51 % opiskelijoista pelkän yo-todistuksen perusteella. Aiemmin osa opiskelijoista valittiin yhteispisteiden kautta (lähtöpisteet yo-todistuksesta + valintakokeen pistemäärä). Edelleen osa valitaan valintakokeen kautta.


Yo-todistuksen pisteytys lääketieteellisten todistusvalinnassa

Jos haaveilet eläinlääkikseen pääsystä, tärkeitä kirjoitettavia aineita ovat pitkä matematiikka, fysiikka, kemia ja biologia. Myös äidinkieli ja pitkä vieras kieli vaikuttavat merkittävästi pistesaaliiseen. Pitkästa matematiikasta voi saada selkeästi suurimmat pisteet (L=39,7 pistettä), joten hyvä arvosana nostaa pistepottia merkittävästi. Ensimmäispistemäärä on kokonaisuudessaan 199.

Kaikilta lääkikseen hakijoilta huomioidaan seuraavat aineet:

 • äidinkieli
 • matematiikka (pitkä tai lyhyt)
 • kemia
 • biologia

Lisäksi huomioidaan kaksi muuta arvosanaa, jotka tuovat hakijalle eniten pisteitä

 • Fysiikka
 • Ainereaali (enintään yksi)
 • Vieraat kielet (enintään yksi)

Todistusvalinnan tulokset pyritään julkaisemaan ennen valintakoetta. Sinun ei tarvitse erikseen ilmoittaa hakevasi todistusvalinnassa.

Haluatko laskea, mihin pisteesi riittävät todistusvalinnassa? Kokeile todistusvalintalaskuria ja laske pisteesi ✔️

Yo-todistuksen pisteytys

(mikäli et näe koko taulukkoa, käännä mobiililaite vaakatasoon)

L E M C B A 
Äidinkieli* 33 27,5 22 16,5 11 5,5
Kemia 34 28,3 22,7 17 11,3 5,7
Biologia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
 
MATEMATIIKKA
Pitkä matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Lyhyt matematiikka 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
 
MATEM. AINEET
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
 
AINEREAALIT
Filosofia 16 13,3 10,7 8 5,3 2,7
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Maantiede 22 18,3 14,7 11 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Terveystieto 13,9 11,5 9,2 6,9 4,6 2,3
Uskonto/Et** 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Yhteiskuntaoppi 16 13,3 10,7 8 5,3 2,7
Muut reaaliaineet*** 16 13,3 10,7 8 5,3 2,7
 
KIELET
Pitkä kieli 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Keskipitkä kieli 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Lyhyt kieli 22,6 18,9 15,1 11,3 7,5 3,8

  

  

* äidinkieli: suomi, ruotsi, saame tai suomi/ruotsi toisena kielenä
** elämänkatsomustieto
***EB-, IB-, RP-/DIA-tutkintoaineet, joille ei löydy vastinetta suomalaisessa ylioppilastutkinnossa pisteytetään kohdan muut reaaliaineet mukaan

Kuka on ensikertalainen hakija?

Ensikertalaisia ovat ne, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syyslukukaudella 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.


Valintakoe (21.5.2024)

Kaikkiin lääketieteen, eläinlääketieteen ja hammaslääketieteen hakukohteisiin on käytössä sama valintakoe. Kokeen voi tehdä Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella tai Turussa. Valintakoepaikka valitaan kevään yhteishaun hakulomakkeella Opintopolussa.

Lääketieteellisten alojen yhteinen valintakoe pidetään tiistaina 21.5.2024 klo 9–14. Koe tehdään Vallu-pääsykoejärjestelmässä koesalissa tehtävänä kokeena hakijan omalla kannettavalla tietokoneella.

Valintakokeen tarkempi toteutustapa (sähköinen vai paperinen) ilmoitetaan aina syksyisin lääketieteellisten alojen yhteisvalintasivustolla.

Valintakoe perustuu uusimman lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS2021) mukaisiin biologian, fysiikan ja kemian pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin sekä kokeessa jaettavaan aineistoon. On mahdollista, että kokeeseen tulee lukion oppimäärien lisäksi ennakkomateriaalia. 

 

Lähteet: Helsingin yliopisto ja hakuopas, Opintopolku


Mainokset