Sivuston käyttötapa: Mobiili

Farmasian pääsykoe

Farmasia

 

Farmasian pääsykoe

Farmaseutin ja proviisorin ammatteihin voi Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa. Lukion biologian ja kemian kurssien hallitseminen antaa hyvät lähtökohdat pääsykokeisiin valmistautumiselle.

Hae farmasian koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi vuoden 2017 hakijamäärät ja sisäänottoprosentit farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin.

Oppilaitos

Hakijat   

Kokeeseen
osallistuneet

Hyväksytyt Sisäänottoprosentti
(kokeisiin osallistuneista)
Helsingin yliopisto        
Farmaseutti 1247 848 143 18,2%
Proviisori 1195 837 45 5,4 %
Itä-Suomen yliopisto        
 Farmaseutti 952 743 147 19,7 %
 Proviisori 1047 842 57 6,7 %
Åbo Akademi
Farmaseutti (v. 2013) 97 42 32 33 %

 


Valintamenettely ja pisterajat

Hakijat voivat pyrkiä joko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja pääsykokeen yhteispisteiden perusteella tai pelkän pääsykokeen perusteella. Yo-tutkinnosta annettavien lähtöpisteiden painotus vaihtelee yliopistoittain, mutta farmasian alalla kiinnitetään erityistä huomiota kemian, fysiikan ja biologian kokeiden arvosanoihin.

Oheisesta taulukosta löydät tarkemmat tiedot vuoden 2015 hyväksymiseen vaadituista pistemääristä.

Oppilaitos

Valintakokeen ja alkupisteiden perusteella hyväksytyt Pelkän valintakokeen perusteella hyväksytyt Yhteispisteet
max.
Pääsykoepisteet
max.
Helsingin yliopisto        
Farmaseutti 48 22,25
Proviisori 74,50/100 28,25/40 100 40
Itä-Suomen yliopisto        
Farmaseutti 73,16/140 17,64/56 140 56
Proviisori 94.25/140 33.95/56 140 56

 *Tilastoa ei ole saatavilla tästä hakukohteesta.

Pääsykoe (18.5.2018)

Päävalinnassa farmaseutin ja proviisorin koulutusohjemiin hakevat osallistuvat samaan valintakokeeseen. Kaikki valintakokeet järjestetään samana päivänä, ja hakija voi hakea yhteishaussa farmasian koulutusohjelmiin eri yliopistoihin samanaikaisesti. Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa.

Keväällä 2018 farmasian valintakoe uudistuu. Osa kokeesta muuttuu aineistomuotoiseksi sekä aiempina vuosina ennakkomateriaalina ollut anatomian ja fysiologian oppikirja jää pois. Osa kokeesta perustuu jatkossakin lukion kemian oppimäärään kuten ennenkin. 

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.