Sivuston käyttötapa: Mobiili

Farmasian pääsykoe

Farmasia

Farmasian pääsykoe

Farmaseutin ja proviisorin ammatteihin voi Suomessa opiskella Helsingin yliopistossa, Itä-Suomen yliopistossa ja Åbo Akademissa. Lukion biologian ja kemian kurssien hallitseminen antaa hyvät lähtökohdat pääsykokeisiin valmistautumiselle.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi vuoden 2018 hakijamäärät ja sisäänottoprosentit farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmiin.

Oppilaitos

Hakijat   

Kokeeseen
osallistuneet

Hyväksytyt Sisäänottoprosentti
(kokeisiin osallistuneista)
Helsingin yliopisto        
Farmaseutti 1272 904 159 17,6 %
Proviisori 1315 1003 43 4,3 %
Itä-Suomen yliopisto        
 Farmaseutti 1056 841 145 17,2 %
 Proviisori 997 840 49 5,8 %
Åbo Akademi
Farmaseutti  109 - 25 -

 


Valintamenettely ja pisterajat

Hakijat voivat pyrkiä joko ylioppilastutkinnon arvosanojen ja pääsykokeen yhteispisteiden perusteella tai pelkän pääsykokeen perusteella. Yo-tutkinnosta annettavien lähtöpisteiden painotus vaihtelee yliopistoittain, mutta farmasian alalla kiinnitetään erityistä huomiota kemian, fysiikan ja biologian kokeiden arvosanoihin.

Pääsykoe (17.5.2019)

Päävalinnassa farmaseutin ja proviisorin koulutusohjemiin hakevat osallistuvat samaan valintakokeeseen. Kaikki valintakokeet järjestetään samana päivänä, ja hakija voi hakea yhteishaussa farmasian koulutusohjelmiin eri yliopistoihin samanaikaisesti. Valintakokeen voi suorittaa Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Vaasassa tai Maarianhaminassa.

Keväällä 2018 farmasian valintakoe uudistui. Osa kokeesta muuttui aineistomuotoiseksi sekä aiempina vuosina ennakkomateriaalina ollut anatomian ja fysiologian oppikirja jäi pois. Osa kokeesta perustuu jatkossakin lukion kemian oppimäärään kuten ennenkin. 

Lähteet: yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 20 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi