🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Kandi- ja maisteriohjelmat

Farmaseutti ja proviisori

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Farmaseutti ja proviisori

Itä-Suomen yliopiston farmasian alan koulutusten vahvuuksia ovat osaamisperusteiset ja työelämälähtöiset opintokokonaisuudet, käytännönläheinen monialainen opetus, innostavat ja osaavat opettajat, hyvin toimiva opintojen ohjaus, opiskelijaystävällinen ilmapiiri ja monipuoliset opetusmenetelmät. Farmasiaa opiskellaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Laboratorio- ja ryhmäopetuksen rinnalla on luento- ja monimuoto-opetusta. Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta ja vaatii läsnäoloa opiskelupaikkakunnalla.

Proviisorin koulutusohjelma koostuu farmaseutti (3 v)- ja proviisori (2 v) -vaiheista.

Proviisorivaiheen koulutus Itä-Suomen yliopistossa uudistui syksyllä 2022. Proviisorivaiheessa pääset tutustumaan farmasian alan tutkimukseen ja syvennät osaamistasi valitsemassasi opintosuunnassa (farmaseuttinen kemia, biofarmasia, farmasian teknologia, farmakologia, lääkeainetoksikologia, sosiaalifarmasia tai kliininen farmasia). Koulutus koostuu kieli- ja viestintäopinnoista, kaikille yhteisistä aineopinnoista, opintosuuntakohtaisista aine- ja syventävistä opinnoista sekä valinnaisista opinnoista. Osaksi syventäviä opintoja kuuluu opinnäyte eli pro gradu -tutkielma. Proviisorivaiheen alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, jossa on mahdollista huomioida yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja urasuunnitelmat. Valinnaisuutta opinnoissa on enemmän kuin farmaseuttivaiheen opinnoissa.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti ja proviisori

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu