Sivuston käyttötapa: Mobiili

Korkeakoulut

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Opiskelijoita on noin 15 000, ja yliopisto työllistää lähes 2 800 henkilöä. Kampukset ovat Joensuussa ja Kuopiossa.

Monialainen yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Itä-Suomen yliopisto on rajoja rikkova, lupaukset lunastava tieteen moniottelija. Tavoitteena on, että oppimisympäristö on ykkönen kaikkien kotimaisten yliopistojen joukossa. Itä-Suomen yliopisto tarjoaa laadukasta koulutusta, jolla on painoarvoa ja pitkäjänteistä vaikuttavuutta.


Koulutukset

Yliopistot ja korkeakoulut
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Historia Paikkakunta
Historia Joensuu
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Aineenopettaja ja luokanopettaja, matematiikka, fysiikka ja kemia Joensuu
Aineenopettaja, matematiikka, fysiikka, kemia ja tietojenkäsittelytiede Kuopio
Erityisluokanopettaja ja erityisopettaja Joensuu
Erityisopettaja Joensuu
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus Joensuu
Kotitalousopettaja Joensuu
Käsityönopettaja, monimateriaalinen käsityö Joensuu
Luokanopettaja Joensuu
Opinto-ohjaaja Joensuu
Kauppatiede / Liiketalous
Kauppatieteet Useita (2)
Liiketaloustiede ja tietojenkäsittelytiede Useita (2)
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli, kulttuuri ja kääntäminen Joensuu
Ruotsin kieli Joensuu
Suomen kieli ja kirjallisuus Joensuu
Venäjän kieli Joensuu
Liikunta / Urheilu
Ravitsemustiede Kuopio
Luonnontieteet
Maantiede ja ympäristöpolitiikka Joensuu
Matematiikka, fysiikka ja kemia Kuopio
Sovellettu fysiikka Kuopio
Lääketiede / Farmasia
Biolääketiede Kuopio
Proviisori Kuopio
Metsätalous
Metsätiede Joensuu
Oikeustiede
Julkisoikeus Joensuu
Oikeustiede Joensuu
Psykologia / Käyttäytymistiede
Psykologia Joensuu
Sosiaali- ja terveysala
Hoitotiede, hoitotyön johtaminen Kuopio
Hoitotiede, preventiivinen hoitotiede Kuopio
Hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus Kuopio
Sosiaalityö Kuopio
Terveyden edistäminen Kuopio
Taide / Kulttuuri
Kulttuurintutkimus Joensuu
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Tietojenkäsittelytiede Useita (2)
Uskontotiede / Teologia
Läntinen teologia Joensuu
Ortodoksinen teologia Joensuu
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki Joensuu
Yhteiskuntatieteet
Yhteiskuntatieteet (sosiaalipsykologia ja hyvinvointi yhteiskunnassa) Kuopio
Yhteiskuntatieteet (sosiologia, yhteiskuntapolitiikka) Joensuu
Ympäristö / Luonto
Ympäristö- ja biotieteet Useita (2)
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat
Historia
Historia, maisteriohjelma Joensuu
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Tourism Marketing and Management, Master of Science (Econ. & Bus. Adm.) Joensuu
Kasvatusala / Opetus / Pedagogiikka
Early Language Education for Intercultural Communication, Master of Arts (Education) Joensuu
Erityisopettaja, maisteriohjelma Joensuu
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutus, maisteriohjelma Joensuu
Learning, Teaching and Counselling in Intercultural Context, Master of Arts (Education) Joensuu
Luokanopettaja, maisteriohjelma Joensuu
Opinto-ohjaaja, maisteriohjelma Joensuu
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, maisteriohjelma Joensuu
Kauppatiede / Liiketalous
Innovaatiojohtaminen, maisteriohjelma Kuopio
International Business and Sales Management, Master of Science (Econ. & Bus. Adm.) Kuopio
Laskentatoimi ja rahoitus, maisteriohjelma Kuopio
Laskentatoimi ja yritysjuridiikka, maisteriohjelma Joensuu
Palvelujohtaminen, maisteriohjelma Joensuu
Kielet / Kirjallisuus
Englannin kieli ja kulttuuri, maisteriohjelma Joensuu
Englannin kieli ja kääntäminen, maisteriohjelma Joensuu
English Language and Culture, Master of Arts Joensuu
Kirjallisuus, maisteriohjelma Joensuu
Kulttuurintutkimus, maisteriohjelma Joensuu
Linguistic Data Sciences, Master of Arts Joensuu
Ruotsin kieli, maisteriohjelma Joensuu
Suomen kieli, maisteriohjelma Joensuu
Venäjän kieli ja kulttuuri, maisteriohjelma Joensuu
Venäjän kieli ja kääntäminen, maisteriohjelma Joensuu
Yleinen kielitiede ja kieliteknologia, maisteriohjelma Joensuu
Liikunta / Urheilu
Terveysliikunta (liikuntalääketiede), maisteriohjelma Kuopio
Luonnontieteet
Biologia, maisteriohjelma Joensuu
Biology of Environmental Change, Master of Science (Biology) Joensuu
Biology of Environmental Change, Master of Science (Environmental Science) Kuopio
Environmental Health and Technology, Master of Science Kuopio
European Forestry, Master of Science (Forestry) Joensuu
Forestry (CBU and TransFor-M), Master of Science (Forestry) Joensuu
Fysiikka, maisteriohjelma Joensuu
General Toxicology, Master of Science Kuopio
Kemia, maisteriohjelma Joensuu
Maantiede, maisteriohjelma Joensuu
Matematiikka, maisteriohjelma Joensuu
Medical Physics, Master of Science (Physics) Kuopio
Metsätiede, maisteriohjelma Joensuu
Photonics, Master of Science (Physics) Joensuu
Research Chemists, Master of Science (Chemistry) Joensuu
Sovellettu fysiikka, maisteriohjelma Kuopio
Tietojenkäsittelytiede, maisteriohjelma Useita (2)
Wood Materials Science, Master of Science Joensuu
Ympäristöpolitiikka, maisteriohjelma Joensuu
Lääketiede / Farmasia
Biomedicine (BIOMED), Master of Science Kuopio
Hammaslääketiede, hammaslääketieteen lisensiaatti Kuopio
Lääketiede, lääketieteen lisensiaatti Kuopio
Proviisorin koulutusohjelma Kuopio
Public Health, Master of Health Sciences Kuopio
Oikeustiede
Environmental Policy and Law Joensuu
Julkisoikeus, maisteriohjelma Joensuu
Oikeustiede, maisteriohjelma Joensuu
Psykologia / Käyttäytymistiede
Sosiaalipsykologia, maisteriohjelma Kuopio
Sosiaali- ja terveysala
Ravitsemustiede, maisteriohjelma Kuopio
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma Kuopio
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Kuopio
Sosiaalityö, maisteriohjelma Kuopio
Terveystaloustiede, maisteriohjelma Kuopio
Tietotekniikka / Ohjelmointi
Information Technology (Informaatioteknologia), Master of Science (Computer Science / Tietojenkäsittely) Joensuu
Uskontotiede / Teologia
Läntinen teologia, maisteriohjelma Joensuu
Ortodoksinen teologia, kirkkomusiikki, maisteriohjelma Joensuu
Ortodoksinen teologia, maisteriohjelma Joensuu
Yhteiskuntatieteet
Asiakirjahallinnan ja arkistoalan maisteriohjelma Joensuu
Sosiologia, maisteriohjelma Joensuu
Yhteiskuntamaantiede, maisteriohjelma Joensuu
Yhteiskuntapolitiikka, maisteriohjelma Joensuu
Ympäristö / Luonto
Ympäristötiede, maisteriohjelma Kuopio

Näytä kaikki

Yhteystiedot

Itä-Suomen yliopisto

Yliopistonranta 1
70211 Kuopio


Arvioinnit

Itä-Suomen yliopisto ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.