Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matematiikka

Matematiikka ei ole vain plus, miinus, kerto- ja jakolaskuja. Matematiikka on oppi abstrakteista teorioista, rakenteista ja kaavoista. Matemaattisiin aineisiin kuuluu myös tilastotiede, jossa kehitetään menetelmiä havaintoaineiston kuvaamiseen, tilastolliseen laskentaan, mallintamiseen ja päättelyyn.

 
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
   
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Abikurssi matematiikka
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä kaavaa...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa. Teknillisen fysiikan...
Matematiikkalinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston Matematiikkalinja tarjoaa opiskeluvaihtoehdon matemaattisista aineista kiinnostuneille peruskoulunsa päättäneille nuorille. Linja antaa mahdollisuuden suorittaa lukio-opinnot kahdessa vuodessa Valkeakosken lukiossa....
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Greenwich University
HeiHei! Travel
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Lontoo
Lontoossa sijaitseva Greenwich University antaa mahdollisuuden jopa yli 54 eri alan opiskeluun. Lontoon suurin yliopisto tarjoaa oppiaineita muun muassa arkkitehtuurissa,...
Näyttää 1-7 yhteensä 7 tulosta
 

Matematiikka

Matematiikka jaotellaan usein teoreettiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Teoreettinen matematiikka keskittyy abstrakteihin teorioihin kun taas sovelletussa matematiikassa mallinnetaan matematiikan avulla erilaisia ilmiöitä. Matematiikassa voi opiskella yliopistoissa luonnontieteellisellä koulutusalalla joko luonnontieteiden kandidaatiksi (3v.) tai filosofian maisteriksi (5v.). Matematiikkaa opiskellut maisteri voi työskennellä mm. tutkijana, opettajana, suunnittelijana, hallintotehtävissä tai elinkeinoelämän mallinnus- ja laskentatehtävissä.

Matematiikka työelämässä

Matemaatikon työ voi sisältää usein laskelmien tekemistä teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimusta varten. Matemaatikkoja työskentelee myös opettajina ja asiantuntijoina. Työpaikkoja on yliopistoissa ja oppilaitoksissa, kuntien ja valtion hallinnossa sekä elinkeinoelämän palveluksessa.

Matematiikan alan työssä tarvitaan ennen kaikkea teorioiden tuntemusta, laskutaitoa ja matemaattista päättelykykyä. Työ edellyttää tarkkuutta ja hyvää keskittymiskykyä sekä suullista ja kirjallista esitystaitoa. Matemaatikon työssä on ymmärrettävä teoriat sekä suoriuduttava ilmiöiden matemaattisesta mallintamisesta ja tarvittavasta laskemisesta.

Matematiikan opinnot

Matematiikkaa voi opiskella myös teknisissä tieteissä. Opettajiksi aikovien on suoritettava myös pedagogiset opinnot. Matematiikan opettajat opettavat usein myös jotakin muuta ainetta, kuten kemiaa, fysiikkaa tai tietotekniikkaa. Saadakseen pätevyyden näiden aineiden opettamiseen, tutkintoon on sisällytettävä riittävä määrä näiden aineiden opintoja.

Taloudellis-hallinnolliselle alalle pyrkivien olisi hyvä opiskella esimerkiksi kansantaloutta tai aineita, jotka perehdyttävät johonkin valtionhallinnon sektoriin. Muille sovellusaloille suositellaan sivuaineeksi jotakin luonnontiedettä.

Tilastotieteen opinnot

Tilastotiedettä tarvitaan monien alojen tutkimuksessa, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa, biotekniikassa, tietotekniikassa, taloustieteessä, psykologiassa sekä ympäristön- metsän-, maatalouden- ja riistantutkimuksessa.

Tilastotiedettä opiskellut maisteri työskentelee tutkimus-, suunnittelu- tai opetustehtävissä. Tilastotieteilijä suunnittelee aineiston hankinnan, tulkitsee ja analysoi saatua tietoa sekä tekee johtopäätöksiä. Työpaikkoja on erilaisissa tutkimuslaitoksissa kuten Tilastokeskuksessa, Kansanterveyslaitoksessa ja Metsäntutkimuslaitoksessa, lääketehtaissa, yliopistoissa, markkinatutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja pankeissa.

Tilastotiedettä voi opiskella myös yhteiskuntatieteissä.

Matematiikan opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko matematiikan koulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Onnea opintoihisi!