Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matematiikka

Matematiikka ei ole vain plus, miinus, kerto- ja jakolaskuja. Matematiikka on oppi abstrakteista teorioista, rakenteista ja kaavoista. Matemaattisiin aineisiin kuuluu myös tilastotiede, jossa kehitetään menetelmiä havaintoaineiston kuvaamiseen, tilastolliseen laskentaan, mallintamiseen ja päättelyyn.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä matematiikan koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Abikurssi matematiikka
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Useita paikkakuntia
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä kaavaa...
Abikurssit Matematiikka
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (4)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Lyhyen matematiikan abikurssi verkossa
Uplus Yksityisopetus
Valmennuskurssit
Verkko- tai etäopiskelu
Matematiikka on yksi haastavimpia ylioppilaskirjoituksissa suoritettavia aineita. Ulkoa opettelu ei riitä, vaan matematiikan kurssien aihealueet on todella ymmärrettävä tietääkseen, mitä...
Teknillinen fysiikka ja matematiikka
Aalto-yliopisto
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Espoo
Teknillisen fysiikan ja matematiikan opinnot luovat pohjan teknologisille sovelluksille ja avaavat ovia monenlaisiin työtehtäviin yrityselämässä, tieteessä ja tutkimuksessa. Teknillisen fysiikan...
Siltaopinnot - Amiksesta AMK:hon
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Onko tavoitteenasi tekniikan opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, mutta matematiikkaa ja fysiikkaa olisi hyvä osata paremmin? Matemaattis-luonnontieteellisellä siltaopintojen linjalla voit opiskella...
Matematiikkalinja
Päivölän opisto
Kansanopistot
Tarttila
Päivölän opiston Matematiikkalinja tarjoaa opiskeluvaihtoehdon matemaattisista aineista kiinnostuneille peruskoulunsa päättäneille nuorille. Monipuolisiin opintoihin yhdistyy työharjoittelu teknologian parissa. Linja antaa mahdollisuuden...
Abikurssit Helsinki
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Helsinki
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Abikurssit Etäopiskeluna
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Ylioppilaskirjoituksissa menestymiseen voi vaikuttaa merkittävästi vielä luku-urakan lopussakin. Valmennuskeskuksen abikursseilla tarkoituksena on henkilökohtaisen opetuksen avulla tukea opiskelijoita saavuttamaan omat tavoitteensa...
Naturvetenskaper
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Naturvetenskaperna hjälper oss förstå hur vår värld är uppbyggd. Naturens lagar sätter gränser för den mänskliga tillvaron men skapar samtidigt...
Näyttää 1-9 yhteensä 9 tulosta
 

Matematiikka

Matematiikka jaetaan usein yleiseen ja sovellettuun matematiikkaan. Yleisessä matematiikassa tutkitaan matemaattisia rakenteita täsmällisin päättelysäännöin, jolloin työ kohdistuu matematiikkaan itseensä. Sovellettuun matematiikkaan erikoistuneet matemaatikot työskentelevät yleensä matematiikan ulkopuolisten ongelmien parissa, jolloin työ on käytännönläheisempää. Tehtäviä on tarjolla eri toimialojen yrityksissä

Matematiikan opinnot

Yliopistoissa voi opiskella matematiikkaa luonnontieteellisellä koulutusalalla. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. Voit opiskella matematiikkaa Turun yliopistossa Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnassa, Itä-Suomen yliopistossa Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa, Joensuun kampuksella ja Tampereen yliopistossa Luonnontieteellisessä tiedekunnassa. Peruopinnot matematiikassa voi suorittaa avoimessa yliopistossa.

Opettajiksi aikovien on suoritettava myös pedagogiset opinnot. Matematiikan opettajat opettavat usein myös jotakin muuta ainetta, kuten kemiaa, fysiikkaa tai tietotekniikkaa. Saadakseen pätevyyden näiden aineiden opettamiseen, tutkintoon on sisällytettävä riittävä määrä näiden aineiden opintoja.

Tilastotieteen opinnot

Matematiikka on olennainen osa tilastotiedettä, jota tarvitaan monien alojen tutkimuksessa, esimerkiksi lääketieteessä, biologiassa, biotekniikassa, tietotekniikassa, taloustieteessä, psykologiassa sekä ympäristön- metsän-, maatalouden- ja riistantutkimuksessa.

Tilastotiedettä voi opiskella pääaineena useimmissa yliopistoissa. Alempi korkeakoulututkinto on luonnontieteiden kandidaatti ja ylempi filosofian maisteri. Tilastotieteilijälle tarpeellisia sivuaineita ovat matematiikka ja tietotekniikka, joiden perustiedot ovat välttämättömiä tilastotieteen opiskelussa. Tilastotieteilijä voi suuntautua myös hallinnollisiin tai elinkeinoelämän tehtäviin, jolloin tarpeeseen voivat tulla sivuaineet yhteiskunta- tai taloustieteistä. 

Matematiikan opintoja voit suorittaa Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella Turun yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa Matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Tilastotiedettä voi opiskella myös yhteiskuntatieteissä.

Matematiikka ja tekniset tieteet

Matematiikkaa voi opiskella teknisissä tieteissä. Tampereen teknillinen yliopisto ja Aalto yliopisto tarjoavat matematiikan opintoja. Alempi korkeakoulututkinto on  teknisten tieteiden kandidaatti ja ylempi on diplomi-insinööri.

Matematiikan opiskelu ulkomailla

Opiskelijavaihto-ohjelmaan osallistuminen on helpoin ja suosituin tapa lähteä määräaikaisesti ulkomaille. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvatkin moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia.

Jos olet kiinnostunut suorittamaan koko matematiikan koulutuksen ulkomailla, ota siinä tapauksessa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun.

Matematiikka työelämässä

Matemaatikon työ voi sisältää usein laskelmien tekemistä teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimusta varten. Matemaatikkoja työskentelee myös opettajina ja asiantuntijoina. Työpaikkoja on yliopistoissa ja oppilaitoksissa, kuntien ja valtion hallinnossa sekä elinkeinoelämän palveluksessa.

Tilastotieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö työskentelee tutkimus-, suunnittelu- tai opetustehtävissä. Työpaikkoja on erilaisissa tutkimuslaitoksissa kuten Tilastokeskuksessa, Kansanterveyslaitoksessa ja Metsäntutkimuslaitoksessa, lääketehtaissa, yliopistoissa, markkinatutkimuslaitoksissa, vakuutusyhtiöissä ja pankeissa.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, opintopolku.fi