Sivuston käyttötapa: Mobiili

Matematiikan maisteriohjelma

Jyväskylän yliopisto
Yhteenveto
Opintotukikelpoinen
Syksyllä
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
   
Lähiopetus
Päiväopinnot
Jyväskylä
Maisteriopinnot ja itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikan maisteriohjelma

Tavoite

Matematiikan opinnot valmistavat sinua tutkijan, asiantuntijan, data-analyytikon ja matemaatikon urapoluille. Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tutkijoina, opettajina, erilaisissa suunnittelu- ja konsulttitehtävissä sekä asiantuntijoina esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, teknologiateollisuudessa, IT-alalla, finanssi- ja vakuutusalalla sekä bio- ja lääketieteiden parissa.

Matematiikan opinnoissa saat kattavan perustietämyksen matematiikan eri osa-alueista ja mahdollisuuden perehtyä tieteenalan uusimpiin saavutuksiin. Jyväskylän yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos menestyy erinomaisesti sekä kotimaisissa että kansainvälisissäkin vertailuissa, ja opiskeluympäristö onkin Suomen ehdotonta huippua.

Matematiikan ja tilastotieteen laitos tarjoaa erinomaisia kursseja niin lääketieteelliseen kuvantamiseen liittyvässä inversiomatematiikassa, rahoitukseen liittyvässä satunnaismatematiikassa kuin klassisessa matemaattisessa analyysissakin. Opinnot antavat myös vahvan pohjakoulutuksen jatko-osaamisen hankkimiselle.

Koulutuksen sisältö

Filosofian maisterin tutkinto on vähintään 120 op laajuinen ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteopiskeluaika on 2 vuotta. Tutkinto-ohjelma jakautuu kahteen opintosuuntaan:

Matematiikan yleisessä opintosuunnassa perehdyt valitsemaasi modernin matematiikan alaan. Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuunnassa perehdyt stokastiikan perusteisiin. Stokastisia menetelmiä käytetään mm. finanssi- ja vakuutusmatematiikassa, matemaattisessa analyysissä, fysiikassa ja biologiassa. Matematiikan opiskelijoilla sivuaineiden eli erillisten opintokokonaisuuksien valinnassa ei ole juuri rajoituksia, vaan voit tehdä valinnan oman kiinnostuksesi ja tulevien urasuunnitelmiesi perusteella. Tyypillisiä sivuaineita matemaatikoille ovat fysiikka, kemia, tietotekniikka, tilastotiede ja taloustiede. Lisää vapaasti valittavista opintokokonaisuuksista.

Matematiikan tutkinto-ohjelman opiskelijana sinun on mahdollista myös suorittaa opettajan pedagogiset opinnot, jotka antavat laaja-alaisen pedagogisen kelpoisuuden eri kouluasteiden ja oppilaitosten opettajan tehtäviin (perusopetus, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut, kansan-, kansalais- ja työväenopistot). Opettajan pedagogisiin opintoihin on erillinen haku ja soveltuvuuskoe.

Opetus on monimuotoista. Luentokurssien lisäksi tarjolla on mm. pienryhmätyöskentelyä, seminaareja ja kirjallisten tutkielmien laadintaa. Opinnot huipentaa pro gradu –tutkielma, jossa syvennyt ohjatusti johonkin alasi tutkimusongelmaan.

Lähde: Opintopolku

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopisto on yksi Suomen suosituimmista yliopistoista. Kuudessa tiedekunnassa voit opiskella yli sataa oppiainetta ja monipuolisen sivuainevalikoiman avulla voit räätälöidä oman näköisen, unelmiesi tutkinnon. Jyväskylän yliopisto on kansainvälinen yliopisto keskellä Suomea aidossa opiskelijakaupungissa. Yliopistossa opiskelee vuosittain noin 1000 ulkomaalaista opiskelijaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Jyväskylän yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Jyväskylän yliopisto

Seminaarinkatu 15
40014 Jyväskylä

Arvioinnit
Matematiikan maisteriohjelma ei ole saanut vielä yhtään arviointia. Anna oma arviointisi.

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: