🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Itsenäiset maisteriohjelmat

Matematiikka, filosofian maisteri

Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Aloitus
Hakuaika
Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Matematiikka, filosofian maisteri

Matematiikan FM- tutkinnossa aiemmissa opinnoissa hankittua osaamista matematiikassa syvennetään seuraavilla linjoilla.

  • Matematiikan linjalla opinnot koostuvat matematiikan keskeisten osa-alueiden kursseista ja erityisesti laitoksen painopistealojen (diskreetti matematiikka, analyyttinen lukuteoria) kursseista. Opinnot antavat valmiudet matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisesti vaativissa asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi IT-alalla tietoturvan parissa.
  • Matematiikan opettajan linjalla opinnot suoritetaan matematiikan aineenopettajan tutkintovaatimusten mukaan, jolloin opinnot voivat sisältää myös erityisesti matematiikan aineenopettajille suunnattuja syventäviä kursseja. Aineenopettajan FM-tutkintoon kuuluvat myös opettajan pedagogiset opinnot (60 op), joihin on erillinen haku ensimmäisen vuoden aikana.
  • Sovelletun matematiikan linjalla opinnot kehittävät opiskelijan valmiuksia analysoida ja ratkaista käytännön ongelmia matemaattisen mallintamisen ja optimoinnin avulla. Opinnot antavat valmiudet sovelletun matematiikan jatko-opintoihin sekä toimimiseen matemaattisissa asiantuntijatehtävissä esimerkiksi teollisuuden ja elinkeinoelämän palveluksessa.
  • Vakuutus- ja finanssimatematiikan linjalla opiskelija kehittää valmiuksia muodostaa ja analysoida matemaattisia malleja erityisesti vakuutus- ja rahoitustoimialalla. Linjan opinnot on mahdollista suorittaa niin että SHV-tutkinnon pohjatietovaatimukset täyttyvät. Linja antaa edellytykset toimia erilaisissa asiantuntijatehtävissä vakuutus- ja rahoitussektorin yrityksissä.
  • Data-analytiikan linjalla opiskelija kehittää valmiuksia soveltaa matemaattisia ja tilastotieteellisiä menetelmiä suurten tietoaineistojen käsittelyyn ja analysointiin. Linja antaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä data-analyysiä, tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävissä yrityksissä.

Matemaattisten taitojen lisäksi tutkinto antaa työelämävalmiuksia, mm. vuorovaikutustaitoja, esiintymistaitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja analyyttisyyttä, kykyä arvioida ja kehittää osaamistaan sekä ajanhallintataitoja.

Tavoitteet

Matematiikalle on leimallista asioiden selkeys ja johdonmukaisuus ja tarkasteltavien kysymysten monipuolisuus. Matematiikan tietoja tarvitaan nykyisin melkein kaikilla elämän aloilla. Tutkinnon tavoitteena on tarjota kattavat perustiedot matematiikan eri osa-alueista ja erikoistua jollekin itseä erityisesti kiinnostavalle erikoisalalle tai saada peruskoulun ja lukion matematiikan opettajan työssä tarvittavat valmiudet.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Filosofian maisteri

Turun yliopisto | University of Turku
Yliopistonmäki, Opiskelijakeskus Disco
20014 Turun yliopisto

Turun yliopisto | University of Turku

Turun yliopistosta valmistuu asiantuntijoita ja johtajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Koulutamme osaajia yli tiedekuntarajojen: ekologisia juristeja ja yrittäjähenkisiä humanisteja. Meiltä valmistuneet ovat kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille on kysyntää työmarkkinoilla. Kahdeksan tiedekunnan monitieteisessä yliopistossamme voit räätälöidä opintojen sisältöä omien...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun yliopisto | University of Turku ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu