Kandi- ja maisteriohjelmat

Varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Joensuu
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3+2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Varhaiskasvatuksen opettaja, kandidaatti ja maisteri

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksen tavoitteena on varmistaa, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija ymmärtää lapsuutta osana kulttuurista monimuotoisuutta. Opiskelija hallitsee lapsen luontaisen kehitysprosessin eri vaiheet ja niiden riippuvuuden sosiaalisesta ja kulttuurisesta vuorovaikutuksesta. Opiskelija osaa tarkastella lapsen kehitystä ja oppimista sekä yksilöllisestä että yhteisöllisestä näkökulmasta. Hän osaa tarkastella erilaisia oppimisympäristöjä ja vahvistaa niissä toteutuvaa pedagogista toimintaa elinikäistä oppimista edistävällä tavalla. Opiskelija osaa hyödyntää uutta teknologiaa omissa pedagogisissa ratkaisuissaan.

Kandidaatin tutkinnon suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. Hän on omaksunut kriittisen ja analyyttisen tavan arvioida varhaiskasvatuksen ilmiöitä ja hänellä on kykyä opettaa tutkimuspohjaisesti. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa suoritettu kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja siihen kuuluvassa esiopetuksessa.

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelijalla on varhaiskasvatuksen asiantuntijan vahva osaaminen. Hänellä on syvälliset tiedot ja taidot varhaiskaskasvatukseen liittyvistä moninaisista ilmiöistä, tieteellisen tiedon luonteesta, käsitteistä ja tutkimusmenetelmistä. Hän ymmärtää johtajuuden merkityksen organisaation, työyhteisön, lasten ja heidän perheiden näkökulmasta ja osaa toimia innovatiivisesti moninaisissa toimintakulttuureissa. Hän osaa perustella valintojaan ja ratkaisujaan tieteellisesti ymmärtäen teorian ja käytännön välisen suhteen. Hänellä on rohkeutta vaikuttaa varhaiskasvatusta koskevaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osallistua asiantuntijana varhaiskasvatusta koskevassa poliittisessa päätöksenteossa. Opiskelussa henkilökohtaisen ymmärryksen kasvu yhdistyy varhaiskasvatuksen yhteiskunnalliseen merkitykseen elinikäisen oppimisen perustana ja myötätuntoisen, toisia arvostavan kulttuurin rakentajana. Maisterin tutkinnon suorittaneilla on hyvät valmiudet akateemisen asiantuntijuuden ylläpitämiseen ja sen jatkuvaan kehittämiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Joensuu
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu