Kandi- ja maisteriohjelmat

Farmaseutti

Itä-Suomen yliopisto, paikassa Kuopio
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
3 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Farmaseutti

Itä-Suomen yliopiston farmaseuttikoulutuksen vahvuuksia ovat osaamisperusteiset ja työelämälähtöiset opintokokonaisuudet, käytännönläheinen monialainen opetus, innostavat ja osaavat opettajat, hyvin toimiva opintojen ohjaus, opiskelijaystävällinen ilmapiiri ja monipuoliset opetusmenetelmät. Farmasiaa opiskellaan erilaisissa oppimisympäristöissä. Laboratorio- ja ryhmäopetuksen rinnalla on luento- ja monimuoto-opetusta. Opetusapteekissa harjoitellaan vuorovaikutustaitoja ja tutustutaan farmaseutin työhön apteekkiympäristössä. Opetus on pääsääntöisesti lähiopetusta ja vaatii läsnäoloa opiskelupaikkakunnalla.

Farmaseutin tutkinto koostuu neljästä osaamiskokonaisuudesta, joita ovat farmaseutti terveydenhuollossa, molekyylistä lääkevalmisteeksi, lääkehoidot ja niiden arviointi sekä tieteellinen ajattelu ja viestintätaidot. Farmaseutin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Koulutus järjestetään siten, että tutkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Tutkintoon kuuluu pakollinen opetusapteekkiharjoittelu (30 op). Opetusapteekkiharjoittelu tukee farmasian opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden ja työelämätaitojen kehittymistä. Harjoittelu suoritetaan yleensä kahdessa kolmen kuukauden pituisessa jaksossa. Vähintään kolme kuukautta harjoittelusta on suoritettava avohuollon apteekissa kotimaassa ja korkeintaan kolme kuukautta voi harjoitella sairaala-apteekissa tai ulkomailla.

Valinnaisilla opinnoilla (13 op) voit syventää osaamistasi sinua kiinnostavista aihepiireistä. Voit valita opintoja farmasian laitoksen omasta tai terveystieteiden tiedekunnan tarjonnasta tai perehtyä muihin tieteenaloihin UEF:n vapaan sivuaineoikeuden turvin. Opintoja voi suorittaa myös vaihdossa ulkomailla.

Työskentely farmaseuttina edellyttää mm. hyvää suomen kielen taitoa, hyvää luetun ymmärtämiskykyä, peruslaskutaitoa, tarkkuutta, keskittymiskykyä, paineensietokykyä, vastuullisuutta, vahvaa eettisyyttä, yhteistyö- ja viestintätaitoja sekä halua oman osaamisen kehittämiseen.

Lähde: Opintopolku

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Kuopio
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Farmaseutti

Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonranta 1
70211 Kuopio

Itä-Suomen yliopisto

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisimpia tiedeyliopistoja. Tarjoamme tutkinto-opetusta lähes sadassa pääaineessa ja monilla aloilla täysin vapaan sivuaineoikeuden. Uusimpaan tutkimukseen perustuva opetus, laaja koulutustarjonta ja joustavat opiskelumahdollisuudet tekevät yliopistostamme halutun opiskelupaikan. Meiltä valmistuneilla opiskelijoilla on hyvät valmiudet toimia muuttuvassa työelämässä ja...

Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Suomen yliopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu