Sivuston käyttötapa: Mobiili

Farmaseutin koulutus

Farmaseutti on suorittanut yliopistossa kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon. Farmaseutit työskentelevät pääsääntöisesti apteekeissa asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävissä. Farmaseuttien tulee olla  tarkkoja ja huolellisia, ja heillä on vankka tietämys lääkeaineista ja niiden vaikutuksista.

Alla olevasta koulutuslistauksesta voit etsiä farmaseutin koulutuksia. Tutustu koulutusesittelyihin, vertaile oppilaitoksia ja ota yhteyttä kiinnostaviin oppilaitoksiin!

 
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
Hakutulokset Koulutustyyppi Paikka
Proviisorikoulutus englanniksi Valenciassa
Study for a better future
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
Haluatko opiskella proviisoriksi ulkomailla? Study for a better future auttaa sinua veloituksetta hakemaan proviisorikoulutukseen Valenciaan, Espanjaan. Proviisorin koulutusohjelma seuraa EU-säädöksiä...
Farmasian valmennuskurssi
Valmennuskeskus
Valmennuskurssit
Useita (2)
Farmasiaa voi opiskella Helsingin ja Kuopion yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Farmasian opinnot perehdyttävät lääkeaineiden kemiaan ja valmistukseen, lääkehoitoon sekä biolääketieteelliseen...
Biologian ja luonnontieteiden linja
Alkio-opisto
Kansanopistot
Jyväskylä
Haluatko yliopistoon opiskelemaan biotieteitä, ravitsemustieteitä tai luonnontieteitä vai kenties farmaseutiksi tai proviisoriksi? Alkio-opiston biologian ja luonnontieteiden linja antaa valmiuksia korkeakoulujen...
Farmaci
Åbo Akademi
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Turku
Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel. Du betjänar kunder på apotek eller...
Bachelor’s Programme in in Pharmacy
University CEU Cardenal Herrera
Pääaineopinnot ja kandidaatin tutkinnot
Valencia
University CEU Cardenal Herreran Farmasian koulutusohjelmaa on toteutettu yliopistossa jo 40 vuoden ajan. Opinnot kestävät viisi vuotta, jonka aikana opiskelijat...
  • = Videoesittely
Näyttää 1-5 yhteensä 5 tulosta
 

Farmaseutin koulutus

Farmaseutiksi voi kouluttautua suorittamalla yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon. Sen voi suorittaa Suomessa Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa (Kuopion kampus) sekä Åbo Akademissa. 

Farmaseutit voivat erikoistua sairaalafarmasiaan ja teollisuusfarmasiaan.

Osa farmaseuteista suorittaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon, jolloin tutkintonimike on proviisori.

Farmaseutin koulutus

Kaikki farmaseutit suorittavat yliopistossa kolmivuotisen alemman korkeakoulututkinnon (180 opintopistettä).  Farmasian ala perustuu kemiaan, fysiikkaan ja biologiaan sekä yhteiskuntatieteisiin. Farmaseutin koulutus sisältää muun muassa seuraavia sisältöjä:

  • lääkeaineiden ominaisuudet ja vaikutukset elimistössä
  • lääkevaikutuksen kemialliset ominaisuudet
  • luonnosta saatujen aineiden lääkkeellisiä vaikutuksia
  • lääkkeiden valmistusprosessit, analytiikka sekä uusien lääkemolekyylien suunnittelu
  • lääkkeiden käyttöön liittyvät kysymykset yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta

Farmaseutin koulutuksessa yhdistetään monipuolisesti sekä teoriaa että käytäntöä. Luentojen lisäksi opiskeluun kuuluu paljon käytännön harjoituksia, kuten laboratoriotöitä ja asiakaspalveluharjoituksia. Farmaseutin koulutukseen kuuluu myös puolen vuoden palkallinen harjoittelu apteekissa.

Osa farmaseuteista haluaa jatkaa opintoja ja kouluttautua proviisoriksi. Proviisorin tutkinto on kaksivuotinen ylempi ammattikorkeakoulututkinto (120 opintopistettä). Proviisori on farmaseutin tavoin lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija, mutta proviisorin työhön sisältyy myös liikkeen- ja työnjohtoa sekä suunnittelu- ja koulutustehtäviä.

Farmaseutin työn vaatimukset 

Farmaseutin työssä on tärkeää tuntea lääkkeet, niiden vaikutukset sekä haittavaikutukset, yhteensopivuus sekä säilytys- ja käyttötavat. Koska farmaseutin työskentely painottuu apteekkityöhön, on asiakaspalveluhenkisyys erityisen tärkeää. Farmaseutin on ymmärrettävä asiakkaan ongelma ja osattava välittää tietoa asiakkaalle sekä auttaa asiakasta ratkaisun teossa. Monilla asiakkailla voi olla vakaviakin terveydellisiä ongelmia, joten farmaseutin tulee osata suhtautua asiakkaan tarpeisiin ja ongelmiin sekä asiantuntevasti että myötätuntoisesti.

Farmaseutin työ on usein kiireistä ja sisältää paljon keskeytyksiä, joten hyvä stressinsietokyky on ehdoton etu. Lääkkeiden parissa työskentely edellyttää myös suurta tarkkuutta ja huolellisuutta sekä hyvää keskittymiskykyä. Farmaseutit voivat toimia lisäksi koulutustehtävissä, jolloin sekä kirjallisista että suullisista esiintymistaidoista on paljon hyötyä.

Farmaseutit työelämässä

Farmauseutti on asiantuntija ja asiakaspalvelija, joka kertoo asiakkaalle lääkkeen vaikutuksista. Farmaseutti osaa myös kertoa eri lääkkeiden yhteensopimattomuudesta ja mahdollisista haittavaikutuksista sekä lääkkeiden säilytyksestä.

Farmaseutti on laillistettu ammattihenkilö, jolla on sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran myöntämä lupa. Suurin osa farmaseuteista työskentelee yksityisissä apteekeissa, mutta työpaikkoja löytyy myös sairaala-apteekeista, terveyskeskuksien lääkekeskuksista sekä lääketeollisuuden ja -tukkukaupan yrityksistä.

Farmauseutit voivat työskennellä myös hallintotehtävissä ja muissa lääkealan tehtävissä esimerkiksi Kansaneläkelaitoksessa, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksessa sekä terveydenhuollon oppilaitoksissa. 

Apteekkialan työllisyystilanne

Apteekkialan työllisyystilanne on hyvä ja ala on vakaa työllistäjä, sillä lääketuotteiden kysyntä pysyy tasaisena suhdanteista riippumatta. Myös väestön ikääntyminen vaikuttaa apteekkipalveluiden kysyntään.

Farmaseutin vähimmäispalkka määräytyy apteekeissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaan. Lisäksi palkan määrään vaikuttavat suoritettu farmasian perustutkinto (farmaseutti/proviisori), työtehtävät, kertyneet työvuodet ja erilaiset lisät.

Palaa sivun alkuun

Lähteet:  Ammattinetti.fi, apteekkariliitto.fi