Tekniikan ja liikenteen alan valintakokeet ja todistusvalinta

Haluaisitko opiskella ammattikorkeakoulussa liikenne- tai tekniikan alan opintoja? Keräsimme tälle sivulle lisätietoa hakemisesta ja valintakokeista.

Tekniikan ja liikenteen alan pääsykokeet

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen pääsykokeeseen eli valintakokeeseen kutstutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Opiskelemaan voi myös päästä todistusvalinnalla, jossa otetaan huomioon joko ylioppilastodistuksen tai ammatillisen tutkinnon tutkintotodistuksen arvosanat. 

Pääsykokeeseen ilmoittaudutaan Opintopolussa. Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuussa. Hakulomaketta täyttäessäsi voit valita itsellesi sopivan ajankohdan ja paikan pääsykokeen suorittamiselle. 

 

Todistusvalinta ylioppilastodistuksella

Todistusvalinta ammatillisella tutkintotodistuksella

Valintakoe

Pelastusalan päällystötutkinto

 


Todistusvalinta ylioppilastodistuksella

Ylioppilastutkintojen ja ammatillisten perustutkintojen pisteytys eroaa hieman todistusvalinnassa. Ylioppilastodistuksesta pisteytetään viisi ainetta: äidinkieli, pitkä tai lyhyt matematiikka, vieras tai toinen kotimainen kieli sekä kaksi ainereaalia. Vaikka aineita pisteytetään viisi, hakija voi tulla valituksi todistusvalinnassa myös neljän aineen pisteillä. Hakijalle paras pisteitä tuottava yhdistelmä pisteytettävistä aineista huomioidaan.

Haluatko laskea, mihin pisteesi riittävät todistusvalinnassa? Kokeile todistusvalintalaskuria ja laske pisteesi ✔️

Alla olevasta taulukosta selviää eri aineista saatavat pisteet:

L E M C B A 
Äidinkieli 46 41 34 26 18 10
Matematiikka
Pitkä matematiikka 46 43 40 35 27 19
Lyhyt matematiikka 40 35 27 19 13 6
Kielet
Pitkä kieli 46 41 34 26 18 10
Keskipitkä kieli 38 34 26 18 12 5
Lyhyt kieli 30 27 21 15 9 3
Ainereaalit
Kaikki ainereaalit 30 27 21 15 9 3
Vieras kieli 30 27 21 15 9 3

Joillain hakukohteilla saattaa olla määritelty vähimmäispistemäärä, joka hakijan on saatava tullakseen valituksi todistusvalinnassa. Hakukohteella saattaa myös olla kynnysehto, joka tarkoittaa tietyn aineelle ja/tai arvosanalle annettua ehtoa, joka hakijan tulee täyttää voidakseen tulla valituksi todistusvalinnassa. 


Todistusvalinta ammatillisella tutkintotodistuksella

Todistusvalinnassa ammatillisella tutkintotodistuksella huomioidaan 1.8.2015 alkaen suoritetut toisen asteen ammatiliset perustutkinnot. Todistusvalinnassa voi saada enintään 150 pistettä. 

Todistusvalinnassa otetaan huomioon kolmen yhteisen tutkinnon osan arvosanat sekä tutkinnon painotettu keskiarvo. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Näistä aineista saatavat pisteet riippuvat hakijan todistuksen arvosanoista. Oheisesta taulukosta käy ilmi todistuksen arvosanoista saatavat pisteet arvosana-asteikolla 1–3 sekä 1–5. 

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen  Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen  Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

                    Hakijan pisteet
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
20 15 13 10 5 2 1
                   Todistuksen arvosanat
1-3 3 - 2 - - 1 -
1-5 5 4 - 3 2 - 1

Esimerkki: Hakija on saanut viestintä- ja vuorovaikutusosaamisesta arvosanan 2, matemaattis- ja luonnontieteellisestä osaamisesta arvosanan 3 ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisesta arvosanan 3. Hakija saa viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen arvosanastaan 13 pistettä, matemaattis-luonnontieteellisesen osaamisen arvosanastaan 20 pistettä ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen arvosanastaan 20 pistettä. Hakija saa todistusvalinnassa yhteisistä tutkinnon osista 53 pistettä. 

Yhteisen tutkinnon osien lisäksi todistusvalinnassa huomioidaan hakijan painotettu keskiarvo. Alla olevasta taulukosta selviää keskiarvosta saatavat pisteet. Ohjeet painotetun keskiarvon laskemiseen sekä tarkemmat tiedot keskiarvoista saatavista pisteistä löydät ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta. 

KA (1–5) KA (1–3) Pisteet
5,00 3,00 90
≥4,02 ≥2,41 60
≥3,02 ≥1,81 35
≥2,05 ≥1,34 16
≥1,00 ≥1,00 0


Valintakoe

Tekniikan ja liikenteen alan yhteiseen pääsykokeeseen kuuluu seuraavat osiot:

  • Päätöksentekotaidot: Päätöksentekotaidot-osio kestää 40 minuuttia. Osiossa testataan ongelmanratkaisutaitoja ja loogista päättelykykyä. 
  • Opetuskieli (suomi tai ruotsi): Opetuskieli-osio kestää 30 minuuttia. Osiossa arvioidaan hakijan tekstitaitoa, eli tekstin lukemista, ymmärtämistä ja tulkitsemista.
  • Englannin kieli: Englannin kielen osio kestää 30 minuuttia. Osiossa testataan monipuolisesti hakijan englannin kielen taitoa, sisältäen sanaston hallinnan, tekstin tulkinnan ja ymmärtämisen sekä kielellisen päättelykyvyn.
  • Matemaattiset taidot: Matemaattinen osio kestää 40 minuuttia. Osiossa testataan hakijan matemaattisia kykyjä, matemaattis-loogista päättelykykyä sekä kykyä tehdä tulkintoja kaavioista ja taulukoista. Laskimen käyttö ei ole sallittua tässä osiossa.
  • Matemaattis-luonnontieteelliset taidot: Matemaattis-luonnontieteellinen osio kestää 35 minuuttia. Osiossa testataan hakijan kykyjä fysiikassa ja matematiikassa. Osio sisältää laskuja ja kaavioiden tulkintaa ja fysiikan ja matematiikan perustietämystä. Osiossa hakijalla on käytössään laskin. 


Pelastusalan päällystötutkinto (AMK)

Pelastusalan päällystökoulutusta järjestetään Kuopion Pelastusopistossa. Pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Opinnot alkavat vusittain tammi- ja elokuussa.

Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, ja ensimmäinen osio koostuu johtamisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja matematiikan osioista. 

Valintakokeen kirjallinen osio järjestetään syksyllä 23.10.2023 Pelastusopistolla ja sähköiset soveltuvuuskokeet etänä 24.–26.10.2023.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Toisessa vaiheessa testataan soveltuvuutta, ja hakijat saavat tietää ensimmäisen koepäivän iltana pääsystään toiseen vaiheeseen.

Pääsykoe sisältää kaiken kaikkiaan seuraavat osuudet: johtamisen koe, onnettomuuksien ehkäisyn koe, matematiikan koe sekä soveltuvuuskoe (psykologiset soveltuvuustestit, haastattelut ja opiskeluvalmiuksia mittaavat testit). Pääsykoemateriaali julkaistaan oppilaitoksen kotisivuilla helmikuussa.

Lähteet: opintopolku.fi, ammattikorkeakouluun.fi


Mainokset