Sivuston käyttötapa: Mobiili

Tekniikan ja liikenteen alan valintakokeet

Tekniikan ja liikenteen ala

Tekniikan ja liikenteen alan pääsykokeet 2019

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen pääsykokeeseen eli valintakokeeseen kutstutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttavat koulumenestys (mikäli hakija hakee ylioppilastutkinnolla), ensimmäinen hakutoive, valintakoe ja työkokemus.

Valintakoe on 2–3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan hakijan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle (loogista päättelykykyä sekä matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista). Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät.

Pääsykokeen voi suorittaa kaikissa tekniikan ja liikenteen alan koulutuksia järjestävissä ammattikorkeakouluissa. Hakija suorittaa kokeen ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan valtakunnallisessa yhteishaussa olevassa hakukohteessa.

Valtakunnalliseen pääsykokeeseen kuuluvat koulutukset

Merenkulun koulutuksen erityiskoe

Palopäällystökoulutus


Valtakunnalliseen pääsykokeeseen (29.5.2019) kuuluvat koulutukset

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus (Turun amk, Tampereen amk, Metropolia)

Ajoneuvotekniikan koulutus (Metropolia ja Tampereen amk)

Automaatiotekniikan koulutus (Seinäjoen amk)

Bio- ja elintarviketekniikan koulutus (Hämeen amk)

Biotuote- ja prosessitekniikan koulutus (Tampereen amk)

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Energiatekniikan insinöörikoulutus (Savonia-amk)

Kemiantekniikan koulutus (Centria-amk)

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus (Satakunnan amk)

Konetekniikan insinöörikoulutus

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Laboratorioanalyytikan koulutus (Metropolia)

Liikennealan koulutus (Hämeen amk)

Logistiikan koulutus (Jyväskylän amk, Satakunnan amk, Xamk)

Maanmittaustekniikan koulutus (Lapin amk ja Metropolia)

Merenkulun koulutus, insinööri ja merikapteeni (Satakunnan amk ja Xamk)

Merikapteenin suuntautumisvaihtoehtoon järjestetään valtakunnallisen pääsykokeen lisäksi 29.5.2019 merenkulkualkan erityiskoe, joka sisältää englannin kielen kokeen ja soveltuvuustestin.

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (Lahden amk, Mikkelin amk ja Turun amk)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, insinööri

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusarkkitehti (Oulun seudun amk)

Rakennusalan työnjohdon koulutus (Metropolia)

Rakennusarkkitehtikoulutus (Savonia-amk)

Rakennusarkkitehtuurikoulutus (Metropolia)

Rakennusmestarikoulutus (Savonia-amk)

Rakennustekniikan insinöörikoulutus (Savonia-amk)

Rakennustekniikan koulutus

 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörikoulutus

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Savonia-ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Sähkötekniikan koulutus (Lapin amk)

Talotekniikan koulutus

 • Karelia-ammattikorkeakoulu
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Xamk

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

 • Centria-ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Kajaanin ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 • Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu
 • Vaasan ammattikorkeakoulu

Tietotekniikan insinöörikoulutus (Savonia-amk, Vaasan amk)

Tietotekniikan koulutus (Jyväskylän amk, Karelia-amk ja Xamk)

Tuotantotalouden insinöörikoulutus (Centria-amk, Metropolia ja Turun amk)

Ympäristötekniikan koulutus (Savonia-amk)


Pelastusalan päällystötutkinto (27.–28.5.2019)

Pelastusalan päällystökoulutusta järjestetään Kuopion Pelastusopistossa. Pelastusalan päällystötutkinnon opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

Ensimmäiseen vaiheeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat, ja ensimmäinen osio koostuu johtamisen, onnettomuuksien ehkäisyn ja matematiikan osioista. Valintakoe järjestetään Pelastusopistolla 27.–28.5.2019.

Toiseen vaiheeseen kutsutaan ensimmäisen vaiheen menestyksen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Toisessa vaiheessa testataan soveltuvuutta, ja hakijat saavat tietää ensimmäisen koepäivän iltana pääsystään toiseen vaiheeseen.

Pääsykoe sisältää siis kaiken kaikkiaan seuraavat osuudet: johtamisen koe, onnettomuuksien ehkäisyn koe, matematiikan koe sekä soveltuvuuskoe (psykologiset soveltuvuustestit, haastattelut ja opiskeluvalmiuksia mittaavat testit). Pääsykoemateriaali julkaistaan oppilaitoksen kotisivuilla helmikuussa.


Lähde: opintopolku.fi

Viimeksi päivitetty: 19 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi