Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teknillisen alan pääsykoe

Teknillisen alan pääsykoe

Teknillisen alan pääsykoe

Teknillistä alaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa. Kaikki nämä koulut ovat mukana teknillisen alan yhteisvalinnassa, ja hakijan tulee ilmoittaa hakuvaiheessa itselleen mieluisimmat hakukohteet. Opiskelemaan voi päästä jopa pelkillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla, mutta monissa koulutuksissa sisäänpääsyn edellytyksenä on myös menestys pääsykokeessa.

Hae teknillisen alan koulutuksia

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi teknillisen alan hakijamäärät ja sisäänpäässeiden osuus vuoden 2017 yhteisvalinnassa.

HYVÄKSYTYT

Oppilaitos

HAKIJAT Yo-todistus Yo-todistus+ pääsykoe Pääsykoe Yhteensä
    Aalto-yliopisto 6951 - - - 1040
    TTY 2667** - - - 1349
    LUT* 2078 - - - 371
    Oulun yliopisto* 1639 - - - 328
    Turun yliopisto 473 - - - 58
    Vaasan yliopisto 528 - - - 128
    Åbo Akademi* 195 - - - 48

  
    TTY - Tampereen teknillinen yliopisto
    LUT - Lappeenrannan teknillinen yliopisto

** Ensisijaisia hakijoita

* Tiedot vuodelta 2016

Valintamenettely

Itse hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteisvalinnassa. Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa opintopolku.fi, ja hakija voi listata yhteensä kuuteen eri hakukohdetta ensisijaisuusjärjestyksessä.

Koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Opiskelupaikkaa tarjotaan koulutuksesta, jonka priorisoi korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Yhteisvalinnan on mahdollista saada vain yksi opiskelupaikka.

Teknillisen alan koulutusohjelmiin on olemassa kolme eri reittiä. Joihinkin koulutusohjelmiin voi tulla valituksi pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on usein hyvä arvosana matematiikan yo-kokeesta.

Mikäli yo-todistuksen arvosanat eivät yksin riitä, voi hakija pyrkiä haluamaansa ohjelmaan myös yo-todistuksen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. Yllä olevasta taulukosta löydät tarkemmat tiedot eri koulujen hakijamääristä ja hyväksyttyjen hakutaustasta.

Ylioppilastutkinnosta otetaan huomioon viisi eniten pisteitä antavaa koetta alla olevan taulukon mukaisesti:

Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko


L    


E
   


M   


C   


B   


A   

    Matematiikka, pitkä

  7   6   5   4   3  2

    Fysiikka

5 4 3 2 1 0

    Kemia

5 4 3 2 1 0

    Vanha reaali (ennen vuotta 2006)

  6   5   4   3   2  1

    Muut reaalit

  3   2  1   0   0  

    Äidinkieli

  5   4   3   2   1

    Biologia

  4   3   2   1 0  

    Vieras kieli, pitkä

  4   3   2   1

    2. kotimainen kieli, pitkä

  4   3   2   1

    Matematiikka, lyhyt

  3   2   1      

    Ainereaali, muut reaaliaineet

  3   2   1      

    2. kotimainen kieli, keskipitkä

  2   1        

    Vieras kieli, lyhyt

  2   1        

Pääsykoe

Pääsykoevaiheessa DI-ohjelmiin hakijoiden tulee osallistua kahden eri oppiaineen kokeeseen. Matematiikan koe on pakollinen kaikille, minkä lisäksi hakijat suorittavat koulutusohjelmasta riippuen myös kemian, fysiikan tai yhteiskuntatieteen kokeen.

Kokeiden tehtävät perustuvat hyvin pitkälti lukion pitkän oppimäärän tietoihin.

Arkkitehtipuolella hakijoiden on ensin suoriuduttava ennakkotehtävistä. Seuraava vaihe hakuprosessissa on matematiikan koe, johon kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka ovat läpäisseet ennakkotehtävät.

Matematiikan kokeesta hyväksytysti suoriutuneet puolestaan kutsutaan piirrustus- ja suunnittelukokeisiin, joiden perusteella tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Katso tietoa muiden alojen pääsykokeista

Lähteet: dia.fi, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 07 kesä 2018

Tilaa uutiskirje
Tilaa kuukausittain ilmestyvä uutiskirjeemme, niin saat ajankohtaista tietoa koulutusmaailmasta ja hakuajoista.