Sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttaako koronavirus opiskelusuunnitelmiisi? Vastaa kyselyymme ja kerro.   Siirry kyselyyn

Tekniikan alan pääsykoe ja todistusvalinta

Tekniikan alan pääsykoe ja todistusvalinta

Tekniikka-alaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa; Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa, LUT-yliopistossa, Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa.

Tekniikan alan koulutuksiin haetaan DIA-yhteisvalinnassa (diplomi-insinööri ja arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri). Hakija voi siis hakea kaikkiin yliopistoihin samalla kertaa. Opiskelemaan voi päästä todistusvalinnalla, eli ylioppilastutkinnon arvosanoilla, tai pääsykokeella. 

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi tekniikka-alan hakijamäärät ja sisäänpäässeiden osuus vuoden 2018 yhteisvalinnassa.

 Hakijat   Hyväksytyt

Aalto-yo 7729 1085
LUT* - -
Oulun yo 2578 501
Tampereen yo 7735 846
Turun yo 588 89
Vaasan yo 183 58
Åbo Akademi 209 52

* LUT = Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Mukaan on laskettu hakijat kaikkiin eri aineisiin, joten sama hakija voi olla tilastoissa useamman kerran.

Valintamenettely

Itse hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteisvalinnassa. Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa opintopolku.fi, ja hakija voi listata yhteensä kuuteen eri hakukohdetta ensisijaisuusjärjestyksessä.

Koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Opiskelupaikkaa tarjotaan koulutuksesta, jonka priorisoi korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Yhteisvalinnan on mahdollista saada vain yksi opiskelupaikka.

Todistusvalinta

Vuonna 2020 diplomi-insinööriopiskelijoita valitaan 60–80 % todistusvalinnalla. Opiskelemaan voi siis päästä pelkän ylioppilastodistuksen arvosanoilla. 

Tekniikan alan DIA-yhteisvalinnassa hakija voi saada pisteitä kolmesta aineesta: äidinkielestä, pitkästä matematiikasta sekä fysiikasta tai kemiasta (hakijalle parhaat pisteet tuottava aine). Alla olevasta taulukosta käy ilmi ylioppilastodistuksesta saatavat pisteet, jos hakija tulee valituksi todistusvalinnassa:

L E M C B A 
Äidinkieli 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysiikka 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4
Kemia 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

Ainoastaan pitkä matematiikka huomioidaan.

Diplomi-insinöörikoulutuksen todistusvalinnassa on määritelty kynnysehto: todistusvalinnassa huomioidaan vain hakijat, jotka ovat suorittaneet pitkän matematiikan hyväksytysti ylioppilaskirjoituksissa. Hakijaa ei huomioida todistusvalinnassa, jollei kynnysehtoja täytä. Opiskelemaan voi silti päästä pääsykoemenestyksellä.

Pääsykoe (28.5.2020)

Samalla kokeella voi hakea kaikkiin diplomi-insinöörikoulutuksiin, jotka ovat osa DIA-yhteisvalintaa. Diplomi-insinöörin valintakoe koostuu pakollisestä sekä valinnaisesta osiosta. Pakollinen osa sisältää matematiikan kokeen, jossa kaikkiin kysymyksiin on vastattava. Valinnainen osio koostuu fysiikan, kemian ja tekniikan alan luovan ongelmanratkaisukyvyn kysymyksistä. Jokaisesta aiheesta on kaksi kysymystä, ja hakija valitsee näistä kolme kysymystä ja vastaa niihin. Kokeiden tehtävät perustuvat hyvin pitkälti lukion pitkän oppimäärän tietoihin kemiasta, matematiikasta ja fysiikasta. 

Arkkitehtipuolella hakijoiden on ensin suoriuduttava ennakkotehtävistä. Seuraava vaihe hakuprosessissa on matematiikan koe, johon kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka ovat läpäisseet ennakkotehtävät. Matematiikan kokeesta hyväksytysti suoriutuneet puolestaan kutsutaan piirustus- ja suunnittelukokeisiin, joiden perusteella tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Lähteet: dia.fi, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 28 helmi 2020

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi