Sivuston käyttötapa: Mobiili

Teknillisen alan pääsykoe

Teknillisen alan pääsykoe

Tekniikan alan pääsykoe

Tekniikka-alaa voi Suomessa opiskella seitsemässä eri yliopistossa; Aalto-yliopistossa, Tampereen yliopistossa, LUT-yliopistossa, Oulun yliopistossa, Åbo Akademissa, Turun yliopistossa ja Vaasan yliopistossa.

Tekniikan alan koulutuksiin haetaan DIA-yhteisvalinnassa (diplomi-insinööri ja arkkitehti). Hakija voi siis hakea kaikkiin yliopistoihin samalla kokeella.

Opiskelemaan voi päästä jopa pelkillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla, mutta monissa koulutuksissa sisäänpääsyn edellytyksenä on myös menestys pääsykokeessa.

Hakijat ja sisäänottoprosentti

Alla olevasta taulukosta käyvät ilmi tekniikka-alan hakijamäärät ja sisäänpäässeiden osuus vuoden 2018 yhteisvalinnassa.


Oppilaitos

HAKIJAT HYVÄKSYTYT
    Aalto-yliopisto 7729 1085
    Tampereen yliopisto - -
    LUT – Lappeenrannan teknillinen yliopisto - -
    Oulun yliopisto 2578 501
    Turun yliopisto 588 89
    Vaasan yliopisto 183 58
    Åbo Akademi 209 52

  
*Mukaan on laskettu hakijat kaikkiin eri aineisiin, joten sama hakija voi olla tilastoissa useamman kerran.

Valintamenettely

Itse hakeminen tapahtuu valtakunnallisessa yhteisvalinnassa. Sähköinen hakulomake täytetään osoitteessa opintopolku.fi, ja hakija voi listata yhteensä kuuteen eri hakukohdetta ensisijaisuusjärjestyksessä.

Koulutukset järjestetään mieluisuusjärjestykseen hakulomakkeella. Opiskelupaikkaa tarjotaan koulutuksesta, jonka priorisoi korkeimmalle ja johon valintamenestys riittää. Yhteisvalinnan on mahdollista saada vain yksi opiskelupaikka.

Teknillisen alan koulutusohjelmiin on olemassa kolme eri reittiä: todistusvalinta, yhteispistevalinta ja koepistevalinta. Joihinkin koulutusohjelmiin voi tulla valituksi pelkän ylioppilastodistuksen perusteella. Näissä tapauksissa edellytyksenä on usein hyvä arvosana matematiikan yo-kokeesta.

Mikäli yo-todistuksen arvosanat eivät yksin riitä, voi hakija pyrkiä haluamaansa ohjelmaan myös yo-todistuksen ja pääsykokeen yhteispisteillä tai pelkän pääsykokeen pisteillä. 

Ylioppilastutkinnosta otetaan huomioon viisi eniten pisteitä antavaa koetta alla olevan taulukon mukaisesti:

Ylioppilastutkinnon pisteytystaulukko


L    


E
   


M   


C   


B   


A   

    Matematiikka, pitkä

  7   6   5   4   3  2

    Fysiikka

5 4 3 2 1 0

    Kemia

5 4 3 2 1 0

    Vanha reaali (ennen vuotta 2006)

  6   5   4   3   2  1

    Muut reaalit

3   2  1   0   0  

    Äidinkieli

  5   4   3   2   1

    Biologia

  4   3   2   1 0  

    Vieras kieli, pitkä

  4   3   2   1

    2. kotimainen kieli, pitkä

  4   3   2   1

    Matematiikka, lyhyt

  3   2   1      

    Ainereaali, muut reaaliaineet

  3   2   1      

    2. kotimainen kieli, keskipitkä

  2   1        

    Vieras kieli, lyhyt

  2   1        

Pääsykoe

DI-ohjelmien valintakoe uudistuu keväällä 2019. Samalla kokeella voi hakea kaikkiin diplomi-insinöörikoulutuksiin, jotka ovat osa DIA-yhteisvalintaa. Aiemmat neljä valintakoetta poistuvat käytöstä.

Pääsykoevaiheessa diplomi-insinööriohjelmiin hakijoiden tulee osallistua kahden eri oppiaineen kokeeseen. Matematiikan koe on pakollinen kaikille, minkä lisäksi hakijat suorittavat koulutusohjelmasta riippuen myös kemian, fysiikan tai yhteiskuntatieteen kokeen.

Kokeiden tehtävät perustuvat hyvin pitkälti lukion pitkän oppimäärän tietoihin.

Arkkitehtipuolella hakijoiden on ensin suoriuduttava ennakkotehtävistä. Seuraava vaihe hakuprosessissa on matematiikan koe, johon kutsutaan ainoastaan ne hakijat, jotka ovat läpäisseet ennakkotehtävät.

Matematiikan kokeesta hyväksytysti suoriutuneet puolestaan kutsutaan piirrustus- ja suunnittelukokeisiin, joiden perusteella tehdään lopulliset opiskelijavalinnat.

Lähteet: dia.fi, yliopistojen www-sivut ja hakuoppaat

Viimeksi päivitetty: 25 maalis 2019

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi