Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-20 koulutusta 28 tuloksesta
Näyttää 1-20 koulutusta 28 tuloksesta
12

Lukiokoulutus

Lukion oppimäärä katsotaan suoritetuksi, kun olet suorittanut pakolliset oppiaineet hyväksytysti, ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. Lukion lukuvuosi on yleensä jaettu jaksoihin. Jakso on yleensä 1,5 kuukauden pituinen, jonka aikana opiskelet viittä tai kuutta oppiainetta. Samoja oppiaineita voit opiskella useiden jaksojen aikana.

Lukio-opinnot

Lukiossa on pakollisia, syventäviä ja soveltavia opintoja. Pakolliset kurssit tulee kaikkien opiskelijoiden suoritettaa. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. Soveltavat kurssit sisältävät aineksia eri oppiaineista ja ovat esimerkiksi ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja. Niihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Edellä mainittujen opintojen lisäksi voit lukiosta riippuen opiskella myös lukiokohtaisia kursseja.

Voit useimmiten myös itse vaikuttaa opinto-ohjelmasi sisältöön että sen läpiviemiseen tarvittavaan aikaan. Opiskelu tapahtuu vaihtelevissa ryhmissä riippuen lukion kurssitarjonnasta ja omasta opinto-ohjelmastasi. Voit opiskella jonkin oppiaineen kurssi tai sen osa myös itsenäisesti, esimerkiksi etäopetuksena. Lisätietoja itsenäisestä opiskelusta saat lukioista.

Lukiossa jokaisen täytyy opiskella äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista ja vierasta kieltä, matematiikka, fysikkaa, kemiaa, biologiaa, maantiedettä, historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa, psykologiaa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, musiikkia, liikuntaa, kuvataidetta, terveystietoa ja opinto-ohjausta.

Syventävät kurssit ovat jatkoa pakollisten aineiden oppimäärille. Soveltavat kurssit ovat taas lukion itsensä rakentamia opintoja ja ne voivat ylittää perinteisiä oppiainerajoja.

Ylioppilaaksi valmistutaan syksyisin tai keväisin. Ylioppilaan on suoritettava hyväksytysti sekä ylioppilaskoe että lukion oppimäärä. Silti lukiosta voi valmistua vaikka ei ylioppilaskoetta tekisi.

Miksi opiskella lukiossa?

Jos tähtäät yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, lukiossa opiskelu kannattaa. Eri oppiaineiden sisältöjen lisäksi opit lukiossa lukemisen, ajattelun ja kirjoittamisen taitoja, joista on hyötyä jatko-opinnoissa.

Lukio on yleissivistävä koulutus, joka antaa opiskelijalle aikaa ja mahdollisuuksia. Lukioon kannattaa suunnata jos tulevaisuuden suunnitelman ovat vielä epäselvät. Laaja ainevalikoima pitää huolen siitä, että voit kartuttaa taitojasi laajasti aina fysikaasta kuvataiteeseen.

Lukio-opiskelussa kysytään opiskelutaitoja. Suurien asiakokonaisuuksien hallinta, opiskelun aikataulutus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Lukio-opiskelu kannattaa – päättötodistus ja ylioppilaskirjoitusten yo-todistus on hyvä olla takataskussa tulevaisuutta varten.

Erikoislukiot

Joillakin lukioilla on erityinen koulutustehtävä, jolloin lukion opetustarjonnassa korostuu tietty tehtäväalue. Tällaisia lukioita kutsutaan erityislukioiksi. Lukio voi kokonaisuudessaan painottua tähän erityistehtävään (esimerkiksi musiikki) tai lukiossa on tavallisen lukiokoulutuksen lisäksi erityistehtäväalue (esimerkiksi luonnontieteet, urheilu). Opiskelijat voivat hieman poiketa valtakunnallisesta tuntijaosta. Opiskelija suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon sekä valitun erityisalan opintoja.

Erityisalueita ovat:

  • luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erityislukiot
  • kristillinen lukio
  • urheilulukiot
  • kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus (IB-linjat)
  • Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus
  • Steinerkoulut
  • kansainväliset koulut.

Kiinnostaako kaksois- tai kolmoistutkinto?

Jos opiskelija suorittaa ammattitutkinnon yhteydessä ylioppilastutkinnon, kutsutaan sitä kaksoitutkinnoksi. Tällöin opiskelu kestää noin neljä vuotta. Kolmoistutkinnon suorittajat tekevät ammatillisen perustutkinnon lisäksi koko lukion oppimäärän.

Maksaako lukio-opiskelu?

Lukio-opiskelu on maksutonta. Lukioissa opiskelevat ovat oikeutettuja ilmaiseen opetukseen, opiskelijahuoltoon sekä kouluruokaan. Opiskelukustannuksia koituu silti oppikirjojen hankinnasta. Lukio-opiskelijat voivat saada Kelalta opintotukea, jos vanhempien tulot ovat pienet.

Miten haen?

Lukiokoulutukseen haetaan yhteishaussa (opintopolku.fi). Opiskelija voi itse valita, mihin lukioon hän hakee. Sisäänpääsyyn vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo. Useat erikoislukiot järjestävät myös erikoisalaansa liittyvän pääsykokeen.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opetushallitus

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
Vertaile koulutuksia
EU & Minä

Oletko miettinyt EU-vaihtoa tai opiskelua toisessa EU-maassa? Tai kiinnostaisiko sinua tehdä vapaaehtoistyötä EU:ssa?

Tutustu EU-osioon!

Työ & palkka

Mitä eri ammatteja on olemassa, ja mitä niissä voi tienata? Entä miten eri aloille voi kouluttautua? 

Tutustu osioon!