🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Lukiot ja erikoislukiot
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-20 koulutusta 22 tuloksesta
1
2
Mainokset

Suositut koulutusalat

Suositut sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Lukiot ja erikoislukiot

Lukiokoulutus valmistaa tuleviin opintoihin ja vahvistaa yleissivistystä

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Opinnot voi suorittaa enintään neljässä vuodessa, ellei opintojen pidentämiseen ole erityistä perustetta.

Lukio-opinnot voi suorittaa

 • lukiossa,
 • erikoislukiossa,
 • aikuislukiossa,
 • kansanopistojen lukiolinjalla tai
 • verkko-opintoina etälukiossa.

Miksi opiskella lukiossa?

Jos tähtäät yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, lukiossa opiskelu kannattaa. Eri oppiaineiden sisältöjen lisäksi opit lukiossa lukemisen, ajattelun sekä kirjoittamisen taitoja, joista kaikista on hyötyä jatko-opinnoissa.

Lukio on yleissivistävä koulutus. Lukioon kannattaa suunnata, jos tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä epäselvät tai jos haluaa vankan osaamispohjan jatko-opintoihin hakeutumiselle.

Lukio-opiskelussa kysytään hyviä opiskelutaitoja. Suurten asiakokonaisuuksien hallinta, opiskelun aikataulutus ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ovat kaikki tärkeitä taitoja.

Lukio-opinnot ja opintojen mittaaminen

Uudessa lukiossa opinnot jaotellaan opintopisteisiin (lyhenne op). Opinnot järjestetään opintojaksoissa, ja opintojen laajuus lasketaan opintopisteissä. Lukio päättää opintojaksojen laajuudet. 

Paljonko opintopisteitä lukiossa opiskellaan? 

Nuorille tarkoitetun koko lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Lukio-opintoihin kuuluu sekä pakollisia että valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

Mitä lukiossa opiskellaan?

Lukiossa jokaisen täytyy opiskella äidinkieltä ja kirjallisuutta, toista kotimaista ja vierasta kieltä, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, biologiaa, maantiedettä, historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa, psykologiaa, uskontoa tai elämänkatsomustietoa, musiikkia, liikuntaa, kuvataidetta, terveystietoa ja opinto-ohjausta.

Lukiossa on pakollisia, syventäviä ja soveltavia opintoja. Pakolliset kurssit tulee kaikkien opiskelijoiden suorittaa. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja. 

Soveltavat kurssit sisältävät aineksia eri oppiaineista ja ovat ammatillisia opintoja tai lukio-opintoja. Niihin voivat kuulua myös taito- ja taideaineissa suoritettavat lukiodiplomit. Edellä mainittujen opintojen lisäksi voit lukiosta riippuen opiskella myös lukiokohtaisia kursseja.

Voit useimmiten myös itse vaikuttaa opinto-ohjelmasi sisältöön ja sen läpiviemiseen tarvittavaan aikaan. Opiskelu tapahtuu vaihtelevissa ryhmissä riippuen lukion kurssitarjonnasta ja omasta opinto-ohjelmastasi. Voit opiskella jonkin oppiaineen kurssin tai sen osan myös itsenäisesti, esimerkiksi etäopetuksena. 

Lukio huipentuu ylioppilaskirjoituksiin

Lukion lopuksi suoritetaan yleensä ylioppilastutkinto, joka antaa hakukelpoisuuden yliopistoon. Lukion päättötodistuksella puolestaan haetaan ammattikorkeakouluun ja ammatillisten perustutkintojen lukiopohjaisille linjoille.

Ylioppilaaksi valmistutaan syksyisin tai keväisin. Ylioppilaan on suoritettava hyväksytysti sekä ylioppilaskoe että lukion oppimäärä. Lukiosta voi kuitenkin valmistua, vaikka ei tekisikään ylioppilaskoetta.

Miten lukioon haetaan opiskelemaan?

Lukiokoulutukseen haetaan sähköisesti valtakunnallisessa yhteishaussa (opintopolku.fi). Yhteishaku järjestetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

Yleinen lukioon pääsyn edellytys on suoritettu peruskoulun oppimäärä.

Opiskelija voi itse valita, mihin lukioon hän hakee. Sisäänpääsyyn vaikuttaa peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo. Useat erikoislukiot järjestävät myös erikoisalaansa liittyvän pääsykokeen.

Maksaako lukio-opiskelu?

Lukio-opiskelu on maksutonta oppivelvollisuuden piiriin kuuluville.

Lukioissa opiskelevat ovat oikeutettuja ilmaiseen opetukseen, opiskelijahuoltoon sekä kouluruokaan. Toisen asteen opiskelu Suomessa on maksutonta, jonka vuoksi oppikirjat ja muut -materiaalit sekä työvälineet ovat opiskelijoille maksuttomia.

Mitä ovat erikoislukiot ja mitä niissä voi opiskella?

Erikoislukiot poikkeavat tavallisista lukioista. Ne ovat erityisen koulutustehtävän saaneita lukioita, joissa on yksi tai useampi koulutuslinja. Erikoislukioissa tai erikoislinjoilla opetus syventyy yhteen aihealueeseen, kuren kansainvälisyyteen, kieliin, luonnontieteisiin, musiikkiin, taideaineisiin tai urheiluun.

Erikoislukioiden opetussuunnitelma poikkeaa valtakunnallisesta opetusuunnitelmasta, ja myös tuntijaossa on eroja. Erikoislukion opintojen aikana suoritetaan lukion oppimäärä sekä oman valinnan mukaiset erityisalan opinnot. Opintojen lopuksi suoritetaan yleensä tavallisen lukion tapaan ylioppilastutkinto.

Erityisalueita ovat:

 • luonnontieteiden, kielten ja taideaineiden erityislukiot
 • kristillinen lukio
 • urheilulukiot
 • kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus (IB-linjat)
 • Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus
 • Steinerkoulut
 • kansainväliset koulut.

Myös muut kuin erikoislukiot voivat painottaa tiettyä aluetta. Opinnoissa noudatetaan tällöin valtakunnallista tuntijakoa, ja painotettavia aineita opiskelee syventävillä ja soveltavilla opintojaksoilla.

Mikä on kaksoistutkinto ja miten se suoritetaan?

Kaksoistutkinnon suorittaminen tarkoittaa, että suorittaa lisäopintojen kautta lukio-opintoja. Suorittaakseen ammatillisen koulutuksen lisäksi ylioppilastutkinnon on opiskeltava vähintään neljä lukion ainetta. Lue täältä ajantasaista tietoa ylioppilastutkinnon suorittamisesta.

Tutkinnosta riippuen kaksoistutkinnon suoritusaika on kolme tai neljä vuottta.

Niinsanotun kolmoistutkinnon suorittaminen puolestaan tarkoittaa, että suoritetaan sekä ammatillinen perustutkinto että koko lukion oppimäärä keventämättömänä.

Palaa sivun alkuun

Lähteet: Opetushallitus, ylioppilastutkinto.fi, Suomen Lukiolaisten Liitto