Medialukutaidon opetusta vahvistetaan

KOULUTUSUUTINEN 23.8.2013

Medialukutaidon opetusta vahvistetaan

Hyvä lukutaito ei välttämättä takaa hyvää medialukutaitoa

Opetushallitus kertoo, että tulevassa opetussuunnitelmassa panostetaan entistä enemmän medialukutaidon opetukseen. Tavoitteena on, että medialukutaitoa käsitellään jokaisessa oppiaineessa esi- ja peruskoulussa. Tällä hetkellä kaikki oppilaat eivät koe saavansa mediaopetusta, Opetushallituksesta kerrotaan. 

Uusi kansalaistaito

Medialukutaito on merkittävä kansalaistaito. Sitä tarvitaan jatkuvasti globaalissa, sähköiseen viestintään nojaavassa yhteiskunnassamme. Tutkimusten mukaan 15-vuotiaiden nuorten lukutaito on erinomaisen tasolla, mutta samalla todetaan, että taso huononee jatkuvasti.

Medialukutaitoinen taitaa lähdekritiikin 

Medialukutaito on median kriittistä tarkastelua. Se tarkoittaa, että lukija pystyy ymmärtämään tekstin monimerkityksellisyyttä. Medialukutaitoon liittyviä aihealueita ovat muun muassa lähdekritiikka, sananvapaus, verkkoetiikka sekä tietoturva. Medialukutaitoinen pystyy kehittämään omia tiedonhankintamenetelmiään, valikoimaan sisältöä sekä analysoimaan tekstien eettisiä arvoja. 

Lue lisää koulutusuutisia Tutustu media-alan koulutuksiin

Lue lisää koulutusuutisia Palaa lukemaan koulutusuutisia

Lähteet: mediakasvatus.fi, Helsingin Sanomat 23.8.2013

Medialukutaidon opetusta vahvistetaan


Mainokset