Tulevaisuudessa korkeakouluopintoihin uusia väyliä pitkin?


Tulevaisuudessa korkeakouluopintoihin uusia väyliä pitkin?

Korkeakoulujen koulutustarjontaa halutaan monipuolistaa ja osallistumisen kynnystä madaltaa. Tämä on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulujen koulutusrakenteiden kehittämistyöryhmän tavoitteista.


Työryhmä esittää korkeakouluihin nykyisten tutkintojen osista muodostuvia, uudenlaisia kokonaisuuksia, korkeakouludiplomeja
. Tavoitteena on, että yhä useammalla olisi tulevaisuudessa mahdollisuus korkeakouluopintoihin. Tämän lisäksi työryhmä esittää myös osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen keskuksen perustamista.

Opetusministeri Jukka Gustafssonin mukaan esitykset ovat lupaavia, sillä erityisesti koulutuksen ulkopuolella opitun tunnustaminen kaipaa kehittämistyötä. Hänen mukaan koulutuksessa, työssä, vapaaehtoistoiminnassa tai vaikkapa harrastuksissa saavutettu osaaminen tulisi saada täysimääräisesti tunnustettua ja hyödynnettyä uusissa opinnoissa ja työelämässä.

OKM:n työryhmä ehdottaa, että vuosina 2013 – 2018 toteutetaan kokeilu, jossa korkeakoulut kehittävät tutkintojen osista jäsentyneitä ja määriteltyjä enintään 120 opintopisteen tunnistettavia osaamiskokonaisuuksia, ”korkeakouludiplomeita”. Gustafssonin mukaan asiaa voidaan jatkovalmistella hyvässä hengessä. Hänen mielestään haastavassa toimintaympäristössä tarvitaan rohkeita, korkeakouludiplomin tapaisia uusia avauksia.

OKM:n työryhmän suunnitelmiin kuuluu myös avoimen korkeakouluopetuksen tarjonnan monipuolistaminen ja kehittäminen siten, että tutkintotavoitteisesti opiskelevien eteneminen ja osaamiskokonaisuuksien luominen mahdollistuu. Gustafssonin mukaan tämä lisäisi halukkuutta opintojen aloittamiseen ja vastaisi erityisesti työssäkäyvien koulutustarpeisiin.

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tehostamiseksi opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä esittää erityisen keskuksen perustamista. Tämän keskuksen tehtävänä olisi kehittää ja levittää valtakunnallisesti osaamisen tunnistamisen, arvioinnin ja tunnustamisen menettelyjä, avustaa korkeakouluja, oppilaitoksia sekä TE-hallintoa.

Lähde ja lisätietoa: Opetus- ja kulttuuriministeriö, minedu.fi


Lue lisää koulutusuutisia Palaa lukemaan lisää koulutusuutisia 

Koulutusuutinen: Tulevaisuudessa korkeakouluopintoihin uusia väyliä pitkin?


Mainokset