Ylemmät AMK-tutkinnot

Tradenomi | Liiketoiminnan kehittäminen | YAMK

Turun ammattikorkeakoulu, paikassa Turku
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
2 vuotta
Opintotuki
Opintotukikelpoinen
Seuraava aloitus
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)
Toteutustapa
Lähiopetus

Tradenomi | Liiketoiminnan kehittäminen | YAMK

Liiketoiminnan kehittäminen on tradenomin tutkinnon suorittaneille suunnattu työelämälähtöinen koulutus. Master-tason koulutuksen tavoitteena on parantaa työelämässä pätevöityneen tradenomin valmiuksia ottaa vastaan uusia haasteita muuttuvissa työ- ja toimintaympäristöissä sekä kykyä johtaa, kehittää ja uudistaa työyhteisön toimintaa. Opintojen aikana saat valmiuksia kriittiseen ajatteluun, luovaan ongelmanratkaisuun, yhteistyötaitoihin sekä tiimityö- ja verkostoitumistaitoihin.

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen sisältö

Tradenomi (ylempi AMK) -tutkinnon laajuus on 90 opintopistettä ja opintojen suunniteltu kesto on 2 vuotta. Tutkinto muodostuu ydinosaamisesta (40 op), laajentavasta osaamisesta (20 op) ja opinnäytetyöstä (30 op).  

Keskeinen osa Master-tutkintoja on opinnäytetyö. Opinnäytetyö toteutetaan työn tai työyhteisön kehittämisprojektina ja siinä yhdistyvät teoria, käytäntö ja uuden tietämyksen tuottaminen ja soveltaminen. Opinnäytetyö lisää opiskelijan asiantuntijuutta ja palvelee työelämän kehittämistarpeita. 

Liiketoiminnan kehittämisen koulutuksen toteutus

Turun AMK:n Master Schoolissa opiskelet ylemmän korkeakoulututkinnon joustavasti työn ohessa, mistä päin Suomea tahansa. Opiskelu on käytännönläheistä ja perinteistä luentopainotteista opiskelua on vähän. Oppiminen tapahtuu erilaisten oppimis- ja kehittämistehtävien kautta. Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetuksen lisäksi opiskelu koostuu verkko-opinnoista, itsenäisestä työskentelystä ja erilaisista ryhmä- ja projektitöistä.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 1 toteutus

Syksy

  • Lähiopetus
  • Turku
  • Viimeinen hakuaika: Kevään yhteishaku (13.–27.3.2024)

Hakeminen

Voit hakea koulutukseen, jos sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lisäksi edellytetään kahden vuoden työkokemusta. (Tutustu tarkemmin pohjakoulutus- ja hakukelpoisuusvaatimuksiin Opintopolussa.)

Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi.

Tutkinto / todistus

Tradenomi (ylempi AMK).

Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Turun AMK on yli 10 000 opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen monialainen koulutusyhteisö. Turun AMK:sta valmistuu joka vuosi yli 2000 osaajaa vahvistamaan Varsinais-Suomen elinkeino- ja kulttuurielämää. Turun ammattikorkeakoulu tarjoaa koulutusta työelämän eri vaiheisiin. Voit...

Lue lisää oppilaitoksesta Turun ammattikorkeakoulu ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu