🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Mainokset

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Henkivartijan koulutus

Suomessa henkivartijalla tarkoitetaan vartioimisliikkeen vartijaa, poliisia tai muuta viranomaista, joka toimii henkilönsuojaustehtävissä. Henkilösuojauksen kohteena voi olla yksilö tai pieni ryhmä. Henkivartijan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat valppaus ja tarkkaavaisuus. 

Opiskelu henkivartijaksi

Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorttaa turvallisuusalan perustutkinnon tai turvallisuusalan ammattitutkinnon. Tutkintojen suorittamisaika vaihtelee 1–3 vuoden välillä. Myös turvallisuusalan yritykset järjestävät henkilösuojauksen kouluksia.

Ammattitaidon kartuttua voit jatkokouluttautua turvallisuusalan esimies- ja asiantuntijatehtäviin turvallisuusalan erikoisammattitutkinnossa.

Henkivartija työelämässä

Henkivartija suojaa asiakastaan fyysiseltä koskemattomuudelta ja häirinnältä. Tehtäviin sisältyy suunnittelua, saattamista, tarkastuksia ja valvontaa. Henkivartijan asiakkaina on yleensä julkisuuden henkilöitä, poliitikkoja ja yritysjohtajia.

Henkilösuojaus toteutetaan asiakkaan toiveiden mukaisesti ja suojaus voi olla kokoaikasta tai tilapäistä. Suomessa henkilösuojaus pyritään tekemään matalalla profiililla, mutta suojaus voi olla myös näkyvää.

Henkivartijan työympäristö vaihtelee asiakkaan menojen mukaisesti. Työympäristönä voi olla esimerkiksi asunnot, hotellit, ulkoilma-alueet ja liikennevälineet. Työpäivä voi vastaavasti sijoittua mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Henkivartija työskentelee usein osana tiimiä, jossa kaikilla on omat vastuualueensa. Tavanomaisia työvälineitä ovat viestintävälineet, turva-alan välineet, kamerat, ajoneuvot sekä raportit.

Henkilösuojaus on suurelta osin rutiininomaista ennaltaehkäisevää työtä, joilla konfliktitilanteet pyritään välttämään. Tarvittaessa henkivartija kuitenkin turvautuu tavanomaisiin voimankäyttövälineisiin ja aseettomaan suojeluun lain puitteissa.

Henkivartijan ominaisuudet

Henkivartijan työ on vaativaa ja onnistuessaan jopa pitkäveteistä. Henkivartija tarvitseekin hyvää keskittymiskykyä pysyäkseen tarkkaavaisena ja valppaana. Rikollisen asemaan eläytyminen ja ennakoiva ajattelutapa ehkäisevät yllätetyksi tulemisen riskiä. 

Henkivartijan on oltava luontettava, rehellinen, joustava ja hienovarainen. Vaatimaton käyttäytyminen ja matala profiili ovat tärkeitä ominaisuuksia henkilösuojauksessa. Näiden vastapainona hyvä fyysinen kunto, suojelutahto, pelottomuus ja työvälineiden oikeaoppinen käyttö ovat tositilanteessa välttämättömiä.

Kiinnostus itsensä kehittämiseen on myös tärkeää, koska henkivartijan on ylläpidettävä taitojaan jatkuvalla harjoittelulla. Pääasiassa hyvä arviointikyky ja pyrkimys pitkäjännitteiseen suunnitteluun on jo puoliksi tehty. 


Palaa sivun alkuun

Lähteet: ammattinetti.fi, apm-security.org, wikipedia.fi