🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Italia
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-9 koulutusta 9 tuloksesta
Mainokset

Suositut koulutusalat

Samankaltaiset sijainnit

Opiskelijoiden kokemuksia alalla Italia

Opiskele Italiassa

Yleistä Italiasta

Maan suuri sydän ja vahva temperamentti tarjoavat täydelliset puitteet niin matkailulle, mutta myös opiskelijaelämälle. Kiivaan elämänrytmin keskelläkin osataan ottaa ilo irti arjen pienistä asioista ja nautitaan elämän joka sekunnista. Kaupunkikuvassa kauneus on läsnä niin arkkitehtuurissa ja historiallisissa nähtävyyksissä kuin myös vaatetuksessa. Italia onkin tunnettu muodin mekkana, jonka ovat tehneet tunnetuksi mm. Armani ja Gucci.

Italian reilusta 60 miljoonasta asukkaasta lähes 70 prosenttia asuu kaupungeissa. Maassa onkin monia miljoonakaupunkeja, joista tunnetuimpia ovat Rooma, Milano sekä Napoli. Maan kaupungit ovat tunnettuja paitsi ihmispaljoudestaan myös rikkaasta kulttuuriperinnöstään. Ilmastoltaan Italia on pääosin ympäri vuoden varsin lämmin. Kesät ovat kauttaaltaan lämpimiä ja varsin kuivia.

Opiskelu Italiassa

Italian koulutusjärjestelmä

Oppivelvollisuusaika on Italiassa yhdeksän vuotta ja koskee 6–15-vuotiaita, joka käsittää viisi vuotta alakoulua kolme vuotta keskikoulua ja yhden vuoden ylempää toisen asteen koulutusta. Keskikoulun jälkeen oppilaan täytyy opiskella yksi vuosi valitsemassaan ylemmän toisen asteen koulutuksen oppilaitoksessa, esim. lyseossa, ammattikoulussa tai teknillisessä koulussa. Yhden pakollisen vuoden jälkeen oppilaalla on kolme eri vaihtoehtoa:

1) hän voi jatkaa ylempää toisen asteen koulutusta
2) hän voi osallistua maakuntien järjestämille ammatillisille kursseille, jotka ovat ilmaisia ja kestävät 2–3 vuotta
3) hän voi aloittaa oppisopimuskoulutuksen, joka on eräänlainen työsopimus, jonka päämääränä on saavuttaa ammatillinen pätevyys työskentelemällä yrityksessä. Koulutukseen kuuluu n. 240 tuntia opetusta vuodessa yrityksen ulkopuolella.

Ylempi toisen asteen koulutus Italiassa

Ylempi toisen asteen koulutus on tarkoitettu 14–19-vuotiaille nuorille. Toisen asteen koulutus jakautuu neljään ryhmään: klassiseen ja tieteelliseen, taidealan, teknilliseen ja ammatilliseen koulutukseen. Ylemmän toisen asteen koulutuksen jälkeen nuoret voivat siirtyä korkea-asteen opintoihin, johtaviin ammattitehtäviin tai erityistaitoja vaativiin työntekijätason tehtäviin.

Taidealan koulutus Italiassa

Taidelyseot kouluttavat taidemaalareita, kuvanveistäjiä, muotoilijoita ja arkkitehtejä. Opiskelu lyseossa kestää virallisesti neljä vuotta ja toisen vuoden jälkeen oppilaat keskittyvät joko taiteen tai arkkitehtuurin opintoihin.

Taidelyseon pakollisia aineita ovat italian kieli ja kirjallisuus, yhteiskuntaoppi ja historia, taidehistoria ja soveltavan taiteen historia, matematiikka ja fysiikka, luonnontieteet, kemia ja maantiede. Taideaineita ovat geometrinen ja arkkitehtoninen suunnittelu, elävän mallin piirtäminen, kuvanveisto sekä keraaminen suunnittelu.

Teknillinen koulutus Italiassa

Teknillisistä oppilaitoksista valmistuvat toimivat erityisammateissa sekä teknisissä että hallinnollisissa tehtävissä maatalouden, teollisuuden ja kaupan alalla. Kaupallisella alalla voi suuntautua kirjanpitoon, hallintoon, vähittäiskauppaan, muuhun liikealan koulutukseen tai vieraisiin kieliin.

Ammatillinen koulutus Italiassa

Ammattioppilaitokset kouluttavat eri aloille ammattitaitoisia työntekijöitä. Koulutus on hyvin käytännönläheistä ja kestää yleensä kolme vuotta. Koulutusaloja ovat maatalous, teollisuus, merenkulku, kauppa, hotelli- ja matkailuala.

Koulutussopimus ja oppisopimuskoulutus Italiassa

Ammatillisen pätevyyden voi hankkia myös koulutussopimuksen tai oppisopimuksen kautta, joka kestää enintään 24 kuukautta. Sopimuksen tarkoituksena on palkata työntekijä pysyvästi yritykseen koulutussopimusajan jälkeen ja siten oppisopimusta pidetään siis eräänlaisena työsopimuksena.

Korkea-asteen koulutus Italiassa

Korkea-asteen koulutusta tarjoavat Italiassa yliopistot, taide- ja musiikkialan korkeakoulut, maakuntien järjestämät ammatillis-teknilliset korkea-asteen kurssit ja muut yliopiston ulkopuoliset korkeakoulut. Italiassa ei ole varsinaista erillistä ammattikorkeakoulutusta, kuten useissa Keski-Euroopan maissa ja Suomessa, vaan ammattikorkeakoulutyyppiset tehtävät on integroitu yliopistokoulutukseen tai muuhun korkeakoulutukseen.

Yliopistot Italiassa

Yliopisto-statuksen omaavia oppilaitoksia on Italiassa liki 80. Yliopistokoulutus toimii maan koulutus-, yliopisto- ja tutkimusministeriön alaisuudessa. Nämä oppilaitokset jakautuvat seuraaviin ryhmiin:

 • valtionyliopistot
 • valtion teknilliset korkeakoulut
 • yksityiset yliopistot
 • yliopistoinstituutit
 • yliopistot ulkomaalaisille
 • erikoiskorkeakoulut

Yksityiset yliopistot ovat yksityisten henkilöiden, järjestöjen tai organisaatioiden perustamia, joisen on toteutettava samoja koulutusjärjestelyjä kuin valtion yliopistojen. Siten yksityisissä oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot vastaavat valtion yliopistoissa suoritettuja tutkintoja.

Yliopistotutkintojärjestelmä Italiassa

Italian yliopistoissa opiskeltavat aineet on ryhmitelty 41 luokkaan, joissa jokaisessa luokassa on kaikille opiskelijoille yhteisiä opintotavoitteita ja pakollisia opintoja. Lisäksi jokaisessa koulutusohjelmassa on erityisiä opintotavoitteita ja erityisiä pakollisia opintoja. Tutkinnon suorittaminen ei edellytä enää tietyn tenttimäärän läpäisemistä, vaan sitä, että opiskelija on kerännyt riittävästi opintoviikkoja. 

 • I taso: Laurea-tutkinto (L) saavutetaan kolmen opintovuoden jälkeen (180 opintoviikkoa). Tämä tutkinto ei sisällä ainoastaan opiskeltavan aineen yleistä tuntemusta vaan myös ammatillista erityistietämystä.
 • II taso: Laurea Specialistica -tutkinto (LS) saavutetaan viiden vuoden opiskelun jälkeen (300 opintoviikkoa). Toisen tason yliopistokoulutus antaa opiskelijoille ensimmäistä tasoa laajemmat kulttuuriset, tieteelliset ja ammatilliset valmiudet sekä syvemmän tuntemuksen tieteellisten tutkimusmenetelmien käytöstä.
 • III-tason tutkinto on Diploma di Specializzazione (DS). Tutkinnon suorittavat valmistuvat EU- ja ETA-maissa säänneltyihin ammatteihin. Näitä aloja ovat esimerkiksi terveydenhoito, lakitiede ja opettajankoulutus. Kaksi vuotta kestävä erikoistumiskoulutus tuottaa erityistaitajia ammatilliselle sektorille.
 • Master Universitario II livello, eli toisen asteen maisterin tutkinto käsittää yhden ylimääräisen opintovuoden (60 opintoviikkoa) ja antaa täydennyskoulutusta valitulla erikoisalalla. Se tarjoaa mahdollisuuden syventää omaa koulutustaustaa ja/tai hankkia uusia, työmarkkinoilla hyödyllisiä taitoja.
 • Dottorato di Ricerca (DR) -tohtorintutkinto sisältää yksilöllisiä tutkimushankkeita valitusta aiheesta ja kirjallisen tutkimuksen laadinnan. Tutkimus kestää vähintään kolme vuotta ja sen tarkoituksena on syventää tieteellisten tutkimusmetodien tuntemusta.

Taide- ja musiikkialan korkeakoulutus (AFAM)

Taide- ja musiikkialan korkeakoulutukseen kuuluvat taideakatemiat ja taideteolliset korkeakoulut ovat koulutus-, yliopisto- ja tutkimusministeriön alaisia ja niistä valmistuvat saavat tutkintotodistuksen, jolla on sama status kuin yliopistotutkintotodistuksella.

Taideakatemiat Italiassa

Italiassa on 20 valtion taideakatemiaa ja 18 yksityistä valtion tunnustamaa taideakatemiaa. Joissa voi suorittaa I ja II tason yliopistotutkintoja sekä täydennyskoulutus-, erikoistumiskoulutus- ja tohtorintutkintoja.

Taidelyseoista ja -kouluista valmistuneet pääsevät taideakatemioihin ilman pääsykoetta, muille järjestetään pääsykoe. Taideakatemiat antavat koulutusta maalauksessa, kuvanveistossa, koristetaiteessa ja lavastustaiteessa.

Valtion teatteritaiteen akatemia Italiassa

Valtion teatteritaiteen akatemia Accademia Nazionale di Arte Drammatica “Silvio D’Amico“ tarjoaa kolmen vuoden koulutusta tuleville italialaisille ja ulkomaalaisille näyttelijöille, ohjaajille ja tuottajille.

Taideteolliset korkeakoulut Italiassa

Italiassa on neljä valtion taideteollista korkeakoulua, jotka ovat erikoistuneet teolliseen muotoiluun ja graafiseen suunnitteluun. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto, jonka lisäksi järjestetään pääsykoe. Näiden koulujen tutkinnot rinnastetaan taideakatemioiden tutkintoihin. Koulutus on projektiopiskelua ja kestää neljä vuotta.

Musiikki- ja tanssitaiteen korkeakoulutus Italiassa

Italiassa on myös musiikki- ja tanssitaiteen korkeakoulutusta tarjoavia oppilaitoksia. Musiikkikonservatorioissa ja musiikki-instituuteissa opiskellaan eri instrumenttien soittoa. Oppilaitoksia suositellaan opiskelijoille, jotka haluavat luoda uraa musiikin alalla. Koulutus kestää 5–10 vuotta riippuen instrumentista.

Opiskelemaan Italiaan

Koko tutkinnon suorittaminen vai opiskelijavaihto?

Koko tutkinnon suorittaminen Italiassa

Ulkomaille opiskelemaan lähtevä voi suorittaa ulkomailla joko koko tutkinnon tai osan kotimaisesta tutkinnostaan. Koko tutkintoa suorittamaan lähtevän on itse hankittava tiedot, etsittävä sopiva oppilaitos, haettava opiskelupaikkaa sekä järjestettävä kaikki käytännön asiat. Koko tutkinnon suorittamista ulkomailla kannattaa valmistella huolella ja varata aikaa tiedonhakuun, opiskelupaikan hankkimiseen ja käytännön järjestelyihin.

Vaihtosopimukset ja vaihto-ohjelmat Italiassa

Jos opiskelija suorittaa osan kotimaisesta tutkinnosta ulkomailla, hän voi lähteä kohdemaahan joko oppilaitoksensa vaihtosopimuksen tai vaihto-ohjelman kautta tai hankkimalla opiskelupaikan omatoimisesti. Osatutkinnon suorittaminen ulkomailla edellyttää opiskelua jossakin korkeakoulussa tai oppilaitoksessa jo ennen lähtöä sekä palaamista suomalaiseen oppilaitokseen. Oppilaitosten vaihtosopimuksista ja hakumenettelyistä kannattaa tiedustella oman oppilaitosten kansainvälisten asioiden toimistosta. Opiskelijavaihdon periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot luetaan täysimääräisenä osaksi opiskelijan omaa tutkintoa. Lisäksi ulkomailla suoritettavien opintojen vastaavuutta kotimaisiin opintoihin kannattaa selvittää jo ennen ulkomaille lähtöä.

Opiskelemaan hakeminen Italiassa

Yliopistot Italiassa

Pääsyvaatimukset Italiassa

Perusvaatimuksena Italian yliopistoihin pyrkiville ulkomaisille opiskelijoille on, että heillä on sellainen koulutus tai pätevyys, joka antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin heidän omassa maassaan. Useimmiten pääsyvaatimuksena on siten ylioppilastutkinto tai vastaava. Ylemmän toisen asteen oppilaitokset ja yliopistot voivat järjestää valmistavia kursseja, joiden lopuksi järjestetään kokeet ja kokeen läpäisevät opiskelijat pääsevät yliopistoon.

Hakumenettely Italiassa

EU-maiden kansalaiset voivat toimittaa hakemuksensa suoraan Italian yliopistoihin ja korkeakouluihin. Hakuaika on sama sekä Italian että muiden EU-maiden kansalaisille. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet ilmestyvät yleensä huhti-toukokuussa. Hakemukseen tulee liittää ylioppilastutkintotodistuksen tai vastaavan kopio.

Italian yliopistoihin voi myös pyrkiä suorittamaan koulutusohjelmiin sisältyviä yksittäisiä kursseja. Opintojensa päätteeksi opiskelija voi pyytää todistusta, josta käyvät ilmi hänen suorittamansa kurssit ja niissä saavutetut arvosanat.

Taidealan oppilaitokset ja korkeakoulut Italiassa

Italian taideteollisuus-oppilaitoksiin hakevien suomalaisten hakijoiden tulee olla vähintään peruskoulun suorittaneita. Pääsykokeissa testataan hakijoiden yleistä kulttuurista tietämystä ja taiteellista osaamista. Suomalaiset ylioppilaat voivat pyrkiä myös taideteollisiin korkeakouluihin, jolloin hakumenettelystä ja pääsykokeista voi pyytää tietoja suoraan korkeakouluista.

Teknilliset ja ammattioppilaitokset

Suomalaisilla on teoriassa yhtäläinen oikeus hakeutua ammatilliseen koulutukseen Italiassa kuin italialaisilla. Haun kanssa kannattaa kuitenkin ottaa hyvissä ajoin liikkeellä ja ottaa yhteyttä oppilaitokseen, johon haluaisi opiskelemaan. Oppilaitokselta kannattaa iedustella, millaiset ovat ulkomaalaisten hakijoiden pääsyvaatimukset ja hakumenettely.

Opiskelijana Italiassa

Ylempi toisen asteen koulutus Italiassa

Ylempi toisen asteen koulutus jakautuu neljään ryhmään: klassiseen ja tieteelliseen, taidealan, teknilliseen ja ammatilliseen koulutukseen. Koulutus on tarkoitettu 14–19 -vuotiaille. Ylemmän toisen asteen koulutuksen päätteeksi järjestetään valtakunnallinen päättötutkinto, jonka jälkeen nuoret voivat siirtyä korkea-asteen opintoihin, johtaviin ammattitehtäviin tai erityistaitoja vaativiin työntekijätason tehtäviin.

Yliopisto-opinnot Italiassa

Italiassa akateeminen vuosi alkaa yleensä marraskuun alussa ja loppuu seuraavan vuoden lokakuun lopussa. Poikkeuksena ovat jotkut tiedekunnat ja koulutusohjelmat, jotka ovat jakaneet lukuvuotensa kahteen lukukauteen ja aloittavat siten opetuksen jo aikaisemmin. Yleensä kurssit alkavat marraskuussa ja päättyvät toukokuussa. Kukin yliopisto päättää omien opetusmääräystensä mukaisesti, kuinka monta opintoviikkoa annetaan kustakin opintosuorituksesta ja mitä pakollisia opintosuorituksia kuhunkin kurssiin kuuluu. Kurssit kestävät siten joko koko lukuvuoden tai lukukauden.

Opintojensa lopuksi opiskelijan on suoritettava päättökoe, mikä tarkoittaa yleensä kirjallisen tutkielman tai projektin laatimista.

Kustannukset Italiassa

Opintojen kustannukset Italiassa

Lukukausimaksut Italiassa

Jokainen italialainen yliopisto päättää itse lukukausimaksuistaan. Lukukausimaksujen suuruus riippuu opiskelijan opiskelumenestyksestä ja vanhempien varallisuudesta ja se on porrastettu. Maksu maksetaan yleensä kahdessa erässä. Lukukausimaksut vaihtelevat 450 euron vuosimaksusta noin 4 000 euroon vuodessa. Yksityisissä yliopistoissa lukukausimaksut ovat yleensä suuremmat.

Elinkustannukset, hintataso ja alennuskortit Italiassa

Elinkustannukset vaihtelevat sen mukaan, missä osassa Italiaa asuu ja millainen oma elämäntyyli on. Opiskelijan on kuitenkin hyvä varata käyttöönsä vähintään 500–600 euroa kuukautta kohti. Hintataso vaihtelee jonkin verran alueellisesti, useimmiten suurkaupungeissa ja Pohjois-Italiassa hinnat ovat korkeimmat.

Opintojen rahoitus Italiassa

Opintotuki Italiaan

Opintotuki on varsinkin perustutkinto-opiskelijoiden tärkein rahoituslähde, sillä apurahoja ja stipendejä myönnetään pääasiassa jatko-opiskelijoille. Suomalaisen opiskelijan on mahdollista saada opintotukea myös ulkomaille. Tukea voi saada ulkomaisiin opintoihin, jotka sisällytetään suomalaiseen tutkintoon – esimerkiksi kun opiskelija lähtee opiskelijavaihtoon ulkomaille. Lisäksi Kelan myöntämää opintotukea voi tietyin ehdoin saada koko tutkinnon suorittamiseen – ehdot ovat, että opiskelu on tutkintoon johtavaa, opinnot tapahtuvat julkisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa sekä opintojen tulee vastata Suomessa tuettavia opintoja. Tukea ei kuitenkaan myönnetä esimerkiksi kielikursseihin tai yliopisto-opintoihin valmentaviin kursseihin.

Apurahat

Perustutkinto-opiskelijalla ei ole juuri muuta mahdollisuutta rahoittaa opiskeluaan kuin opintotuki, koska useimmat apurahat ja stipendit on varattu lähinnä jatko-opiskelijoiden käyttöön.

Opiskelu Italiassa

Kansainvälinen harjoittelu Italiassa

Työharjoittelu Italiassa

Harjoittelijavaihto-ohjelmat

Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen CIMOn kautta on tarjolla opintoihin liittyviä harjoittelupaikkoja eri alojen opiskelijoille tai vastavalmistuneille. Harjoittelupaikkoja on mm. Suomen edustustoissa, kulttuuri-instituuteissa ja Suomen kielen ja kulttuurin ulkomailla sijaitsevissa opetuspisteissä. Harjoittelun kesto on 3–6 kuukautta.
Italia kuuluu myös IAESTE-ohjelman vaihtomaihin. Harjoittelut on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille, teknillisten korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen insinööriopiskelijoille sekä eräille muille korkeakouluopiskelijoille. AIESEC-järjestö tarjoaa harjoittelupaikkoja opiskelijoille tai vastavalmistuneille Italiassa. Ohjelma on suunnattu etupäässä kaupallisen ja IT-alan opiskelijoille.

Työskentely Italiassa

Italiassa työskentelevillä EU- ja ETA-maiden kansalaisilla on samat oikeudet kuin Italian kansalaisilla mitä tulee palkkaan, työskentelyolosuhteisiin, asunnon saamiseen, ammatilliseen koulutukseen, sosiaaliturvaan ja ammattiliiton jäsenyyteen.

Muita kansainvälistymisvaihtoehtoja

Au pair työskentely Italiassa

Au pairina oleskelun tarkoituksena on käytännön kielitaidon parantaminen työskentelemällä ulkomaisessa perheessä 25–50 tuntia viikossa riippuen au pair –tyypistä. Korvauksena työstä on majoitus omassa huoneessa, ateriat ja taskuraha.

Vaihto-oppilasvuosi Italiassa

Vaihto-oppilaalla tarkoitetaan yleensä peruskoulun tai lukion oppilasta, joka lähtee yhdeksi lukuvuodeksi käymään koulua ulkomaille ja asumaan ulkomaisessa perheessä perheenjäsenenä. Toisin kuin vaihto-opiskelu, vaihto-oppilasvuosi ei korvaa Suomessa tehtäviä opintoja, eikä siten väliin jäänyttä lukuvuotta. Palattuaan oppilas jatkaa siitä, mihin ennen lähtöä on jäänyt.

Italiassa oleskeluun liittyviä käytännön asioita

Asuminen Italiassa

Italiassa opiskelijan on hankittava asuntonsa itse. Ulkomaalaisella opiskelijalla on kolme asumisvaihtoehtoa: yliopiston asuntolat, yksityiset opiskelija-asuntolat sekä vuokra-asunnot vapailta markkinoilta.

Vapaita asuntoja on varsin niukasti tarjolla etenkin suurimmissa kaupungeissa. Omassa kotikaupungissaan opiskelevat italialaiset opiskelijat asuvat yleensä vanhempiensa luona. Oppilaitosten ulkomaalaisopiskelijoiden toimistot tai yliopistoissa sijaitsevat matkatoimistot neuvovat asunnon hankinnassa ja välittävät asuntoja vapailta markkinoilta. Asuntoilmoituksia löytyy niin sanomalehdistä ja netistä kuin yliopistojen ilmoitustauluiltakin. Vuokrattaessa asuntoa vapailta markkinoilta on ongelmien välttämiseksi tärkeää laatia kirjallinen, virallisesti rekisteröity vuokrasopimus.

Asunnon saaminen opiskelija-asuntolasta on vaikeaa, koska asuntoloita on kysyntään nähden liian vähän. Opiskelija-asuntolasta asuntoa hakevan on osoitettava hakemuksensa paikalliseen opiskelijakeskukseen, joka myös neuvoo ulkomaalaisia opiskelijoita asunnon hakemisessa. Asuntojen vuokrat ovat melko korkeat, etenkin suurissa kaupungeissa. Edullisin vaihtoehto opiskelijalle on vuokrata asunto yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Terveydenhuolto ja vakuutukset Italiassa

EU-maan kansalaisina suomalaisilla on oikeus saada tarpeen vaatiessa välitöntä terveydenhoitoa Italiassa. Suomalainen sairausvakuutus on riittävä suomalaisopiskelijoille.

Omien vakuutusten voimassaolosta kannattaa kysyä omalta vakuutusyhtiöltä ennen lähtöä. Lisäksi ulkomaille matkustavalle suositellaan matkavakuutuksen ottamista.

Lähteet: maantieto.net, maailmalle.net