🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Koulutusala
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Paikka
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-6 koulutusta 6 tuloksesta
Mainokset

Suositut koulutusalat

Suositut sijainnit

Opiskelijakokemukset

Jalkaterapeuttikoulutus

Jalkaterapeutiksi voi opiskella ammattikorkeakouluissa 3,5 vuotta kestävässä koulutusohjelmassa. Jalkaterapeutin opinnoissa perehdytään hoitotyön perusteisiin, josta vähitellen syvennetään opintoja.

Jalkaterapeuttikoulutus sisältää muun muassa kliinisen jalkaterapian, biomekaniikan ja apuvälineterapian opintoja. Harjoitteluja tehdään jo opintojen alkuvaiheessa.

Jalkaterapeuttikoulutus opettaa työssä tarvittavia kädentaitoja, joita opiskellaan monipuolisesti. Hänen täytyy ymmärtää myös jalkojen fysiologia. Jalkasairauksien tunnistaminen kuuluu työnkuvaan olennaisesti. Kaikkia jalkaterapeutin taitoja harjoitellaan koulutuksen aikana teoriassa sekä käytännössä.

Jalkaterapeutti työelämässä

Jalkaterapeutin työ on jalkaterapiapalvelujen tarjoamista edistäen jalkojen terveyttä. Työnantajana voi olla esimerkiksi sairaala, terveyskeskus, yksityinen palveluntarjoaja, apuvälineitä valmistava yritys tai jalkaterapeutti voi toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Jalkaterapeutti arvioi ja tekee hoitosuunnitelman, antaa ylläpitäviä terapioita ja hoitaa sairauksien aiheuttamia ongelmia alaraajoissa. Jalkaterapian osaamisalueisiin kuuluu olennaisina osina alaraajojen toimitojen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, jalkaterän apuvälineterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat sekä kliininen jalkaterapia.

Kliininen jalkaterapia tarkoittaa mekaanista infektio- ja ihotautiperäisten vaivojen hoitoa. Jalkaterän apuvälineterapia puolestaan tarkoittaa yksilöllisten asikasta auttavien jalka- ja varvasortoosien suunnittelua ja valmistusta.

Jalkaterapeutti opastaa myös toiminnalliseen harjoitteluun, sekä järjestää manuaalista terapiaa ja fysikaalista hoitoa asiakkaiden alaraajojen toimtojen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Jalkaterapeutin työn vaatimukset

Jalkaterapeutin työssä vaaditaan kädentaitoja, päätöksentekotaitoja sekä tarkkuutta. Jalkaterapeutin on toimittava asiakaslähtöisesti ja otettava asiakkaan tarpeet tarkoin huomioon. Jalkaterapeutti toimii työpaikasta riippuen osana moniammatillista työyhteisöä.

Jalkaterapeuttikoulutus on kattava ja antaa täyden pätevyyden toimia jalkaterapeuttina. Ala on kasvava ja muuttuva, joten valmistuttuaankin jalkaterapeutin on kehityttävä taidoissaan ja jatkokoulutettava itseään.

Jalkaterapeutteja tarvitaan jatkossakin, joten valmistuneille riittää alalla töitä jatkossakin. Ammattinimike on nimikesuojattu.


Palaa sivun alkuun

Lähteet: XAMK, opintopolku.fi, ammattinetti.fi