🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia »

Suodata
Viittomakieli
Koulutustyyppi
Toteutustapa
Turku
Näytä kaikki suodattimet
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-1 koulutusta 1 tuloksesta
Mainokset

Lisää samankaltaisia koulutusaloja

Samankaltaiset sijainnit

Viittomakielen opiskelu Turussa

Turussa viittomakieltä voi opiskella Diakonia-ammattikorkeakoulussa ja Turun kristillisessä opistossa. Ammattikorkeakoulun tulkki (AMK) opinnot kestävät noin 4 vuotta, kun taas viittomakielenohjaajan ammatillisen perustutkinnon opinnot kestävät 2 vuotta.

Viittomakielen tulkki (AMK)

Viittomakielen tulkki välittää viestejä kuurojen ja kuulevien välillä. Tilanteet vaihtelevat asioinnista opetukseen ja vapaa-aikaan. Viittomakielen tulkiksi valmistunut voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Syventävistä opinnoista riippuen viittomakielen tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina tai kommunikaatio-opettajana. Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille oikeuden tulkkaukseen ja sitä kautta yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Viittomakielen tulkkauksen koulutuksesta valmistuu viittomakielen tulkkauksen sekä puhevammaisten tulkkauksen ja kommunikaatio-ohjauksen asiantuntijoita. Viittomakielen tulkiksi opiskellaan ammattikorkeakouluissa. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija hankkii vahvan kieli- ja kommunikaatiotaidon sekä osaamisen tulkkina asiakastyössä. Koulutuksesta valmistuvan tulkin työkielet ovat suomen kieli sekä suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Koulutukseen voi hakeutua ilman viittomakielen osaamista.

Viitomakielen ohjaaja

Viittomakielen ohjaajat opiskelevat kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa tai kansanopistoissa.

Viittomakielen ohjaajan yhtenä työn tavoitteena on kehittää viittomakielisiä palveluja ja siten edistää yhteiskunnallisten palvelujen tasavertaista käyttöä. Viittomakielinen ohjaus ehkäisee ennalta eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Työssään viittomakielen ohjaajan on osattava käyttää kuuloa ja puhetta tukevia apuvälineitä, kuten kuulolaitetta, puhesyntetisaattoria ja tietokonetta.

Opiskelijan Turku

Turkuun tullaan opiskelemaan ympäri Suomea – ja maailmaa. Uusia opiskelijoita aloittaa joka syksy noin 5 000. Kansainvälisiä opiskelijoita Turussa opiskelee vuosittain noin 4 000 yli sadasta maasta. Opiskelijoiden suosimassa Turussa opiskelija-asunnot ovat edullisia.

Opiskelijat rakastavat Turun ihania puistoja, jokirantoja, festareita, kahviloita, kirjastoja ja lenkkipolkuja. Koulun ulkopuolella onnellisuutta ja hyvinvointia tukevat opiskelijajärjestöt ja kaupungin palvelut. Turussa järjestetään myös paljon opiskelijatapahtumia, jotka auttavat uusia opiskelijoita kotiutumaan Turkuun ja verkostautumaan muiden opiskelijoiden kanssa.

Viittomakieli Suomessa

Suomen kansalliset viittomakielet ovat suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Maahanmuuton myötä Suomeen on tullut muitakin viittomakieliä.

Suomen viittomakieliä käyttää 4000–5000 kuuroa tai huonokuuloista. Lisäksi on arvioitu 6000–9000 kuulevan käyttävän viittomakieltä. Suurimmalle osalle kuulevista viittomakieli on vieras kieli ja sen taito vaihtelee paljon. Kuitenkin joillekin kuulevistakin henkilöistä viittomakieli on perhetaustasta johtuen äidinkieli.

Kuurojen lisäksi viittomakieltä käyttävät esimerkiksi kuurojen sukulaiset ja viittomakielen tulkit. Viittomakielen ohjaajan tai tulkin rooli onkin suuri viestinnän helpottamisessa kuulevien ja kuurojen tai huonokuuloisten välillä, sillä aivan kuin puhutut kielet, myös viittomakieli muuntuu myös käyttötilanteen mukaan. Esimerkiksi juhlapuheessa käytetään eri tyyliä kuin arkisissa keskustelutilanteissa ja pienelle lapselle viitotaan eri tavalla kuin aikuiselle. Viittomakielen tulkilla ja ohjaajalla tuleekin olla hyvät taidot viittomakielestä, jotta tulkkaus tai ohjaus onnistuvat luotettavasti.

Lähteet: ammattinetti.fi, kuurojenliitto.fi,turku.fi