Vain mielikuvitus rajana!

Julkaistu kesäkuussa 2015

Axxell

HAASTATTELU: JONNA MÄKIVIITA, KULTASEPÄN KOULUTUS

Vain mielikuvitus rajana!

Jonna Mäkiviita opiskelee kultasepän alan opintoja Axxellissa, Tammisaaressa toista vuotta. Suomenkielinen Jonna otti ruotsinkielisen koulutuksen positiivisena haasteena vastaan ja suosittelee sitä myös muille alasta kiinnostuneille!

Kokeilun kautta opiskelemaan

Jonna aloitti opinnot Axxellissa, kultasepän koulutuksessa syksyllä 2013. Ennen tätä hän oli käynyt aikaisemmin kansalaisopistojen hopeakursseilla ja edellisen koulun aikana (metalliartesaani) Jonna päätti kokeilla pääsyä kultasepänpajalle harjoitteluun.

– Pääsin harjoitteluun ja ajattelin päättäväni sen harjoittelun jälkeen, haluanko vielä opiskella kultasepäksi ja näin tein. Katsoin eri kouluvaihtoehtoja ja koska minulla on ammattikorkeakoulututkinto, en halunnut lähteä opiskelemaan Lahteen, vaan ajattelin, että Tammisaaren Axxellin kultasepänlinjalla saan hyvän pohjan. Toisaalta sijainnilla oli myös suuri painoarvo, koska koulu on lähellä asuinseutuani.

Koulusta ei malttaisi lähteä kotiin

Kaikkein parhaimpana puolena kultasepän opinnoissa Jonna on pitänyt mahdollisuutta itsensä toteuttamiseen – vain mielikuvitus on rajana. Hänen mukaansa harjoitustöissä annetaan tietyt edelletykset töille, mutta muuten suunnittelussa ja toteutuksessa on vapaat kädet.

– On hienoa nähdä kuinka erilaisia töitä voi syntyä, vaikka onkin kerrottu etukäteen mitä työ pitää sisältää. Mukavaa on päästä kokeilemaan useita eri tekniikoita ja tutustua uusiin asioihin.

Haastavimmaksi puoleksi Jonna on kokenut aikatauluttamisen. Alalla oppii vain tekemällä ja koulutuksessa on tarkat aikataulut, jotta koulutuksen aikana ehdittäisiin käymään läpi kaikki tärkeä. Kokemuksen myötä Jonna on kuitenkin oppinut aikatauluttamaan työskentelyään paremmin ja hän mainitsee, että iltatyöskentelyn mahdollisuus on auttanut aikatauluongelmissa. Omalla ajallaan Jonna on ehtinyt harjoitella tekniikoita lisää ja toteuttamaan omia ideoitaan.

Axxell itsessään saa kehuja Jonnalta: sijainti on hyvä ja luonto sekä rauhallinen ympäristö toimivat hyvinä inspiraation lähteinä. Jonnan mukaan henki koulussa on positiivinen, kannustava ja auttava. Kouluun on kiva mennä, eikä sieltä malttaisi lähteä kotiin.

– Pienen koulun etu on se, että saa henkilökohtaista opetusta ja muistetaan sekä huolehditaan kaikista. Opettajat osaavat työnsä ja haluavat kehittää opintoja kuuntelemalla myös opiskelijoiden mielipiteitä. Ryhmämme on aivan mahtava: ikähaarukka meidän ryhmässä on 20 vuotta, mutta se ei tunnu siltä. Luokkamme on kannustava, ja jos joku on kokeillut jotain uutta, se tieto kerrotaan myös muille. Kolmen eri vuosikurssin opiskelijoiden väliinkään ei tule mitään kuilua, koska työskentelemme yhdessä samaan aikaan verstaalla ja käytämme samoja työkaluja.

Tällä hetkellä Jonnan normaaliin kouluviikkoon kuuluu enemmän käytäntöä kuin teoriaa. Hänen mukaansa opiskelun alkuvaihe sisälsi enemmän teoriaa, mutta opintojen edetessä teorian osuus on pienentynyt.

– Teoria on jaoteltu hyvin, joten opinnoissa pääsee myös työskentelemään verstaalle. Näitä asioita kun ei vaan opi teorian kautta, on pakko tehdä ja harjoitella. On myös hyvä katsoa ja puhua muidenkin töistä, koska niistäkin oppii. Jokaisesta näyttötyöstä saa palautetta luokkalaisilta, opettajilta sekä ulkopuoliselta arvioijalta. Näin saa tietää miten työ on mennyt ja mihin kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota.

Ruotsinkielellä opiskelu – positiivinen haaste

Jonna ei ole nähnyt suuria eroavaisuuksia suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen välillä. Ruotsin kielellä opiskelun hän on kokenut enemmänkin positiivisena haasteena vaikka kielten opiskelu on aina tuntunut vaikealta. Ammattisanaston oppimista on helpottanut aiempi tietämys työkaluista suomen kielellä.

– Ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus oppia ruotsia käytännön kautta. Melko nopeasti opin työkalujen nimet ruotsiksi. Esimerkiksi teoriatunneilla kun käytiin läpi tekniikoita, opin tietämään niiden nimet suomeksi, joka auttoi ymmärtämään mistä missäkin tekniikassa on kyse. Joskus kuitenkaan tekniikoiden nimet eivät kerro suomeksikaan mitään.

Jonnaa on myös auttanut, että hän on saanut palauttaa tenttejä ja tehtäviä suomeksi sekä myös ohjeet on ollut mahdollista saada suomeksi. Hänen mukaansa koulutuksen alussa oli vaikea pysyä mukana, mutta mitä pidemmälle opetus on edennyt, sitä paremmin hän on ymmärtänyt mistä puhutaan.

Ota haaste vastaan!

Jonna on sitä mieltä, että oma kädenjälki näkyy jo harjoitustöissä. Myös muiden työt on helppo tunnistaa siitä, mitä kukin henkilö tykkää tehdä.

– On hyvä, että työt ovat tekijänsä näköisiä ja tekijä jättää niihin kädenjälkensä. Tulevaisuudessa alalla työskennellessä on hyvä, jos on selkeästi oma tyyli tai linja, johon keskittyy – kuten vaikka kivien käyttö töissään.

Jonnan haaveena on tulevaisuudessa työskennellä kultasepän ammatissa. Todennäköisimpänä vaihtoehtona hän pitää itsensä työllistämistä oman yrityksen kautta. Heti koulun jälkeen olisi kuitenkin hienoa päästä työskentelemään kultasepänpajalle, sillä sieltä saisi lisää varmuutta ja nopeutta tekemiseen.

– Unelmatilannehan olisi, että suoraan koulusta pääsisi kultasepänpajalle töihin. Saisi tehdä töitä useamman vuoden ja siinä ohessa voisi alkaa miettiä omaa yritystä. Kun tuntee olevansa valmis, perustaa yrityksen ja tekee oman yrityksen töitä ensin sivutoimisesti. Aika näyttää kuinka käy.

Axxellia ja kultasepänalan opintoja Jonna on valmis suosittelemaan kaikille alasta kiinnostuneille – myös suomenkielisille.

– Ota kielihaaste vastaan ja huomaa, kuinka ihanaa on oppia verstaassa työskentelemällä!


Mainokset