Kuukauden koulutus - Antti-Ilari Söderholm

Julkaistu marraskuussa 2011

Nimi: Antti-Ilari Söderholm

Oppilaitos: Maanpuolustuskorkeakoulu 

Ikä: 25 vuotta  

Kotipaikkakunta: Helsinki 

Millä kadettikurssilla ja opintolinjalla opiskelet?

Opiskelen MPKK:ssa 95. kadettikurssilla maasotalinjalla. 

Millaiset valintakokeet olivat mielestäsi ja miten valmistauduit niihin?

Valintakokeet olivat psyykkisesti varsin vaativat. Kaksipäiväiset kokeet koostuivat psykologisista testeistä, matemaattisista tehtävistä, päättelytehtävistä, ryhmäkeskustelusta, Cooperin testistä, lääkärintarkastuksesta sekä aineistokokeesta, jonka materiaaliin tutustuimme edellisenä päivänä. Periaatteessa kokeisiin ei voi valmistautua muuten kuin kuntoa kohottamalla, sillä minkäänlaista ennakkomateriaalia ei ole. Siispä valmistauduin kokeisiin kuntoilemalla ahkerasti.

Miksi valitsit Maanpuolustuskorkeakoulun?

Maanpuolustuskorkeakoulu oli valintavaiheessa hyvä vaihtoehto muiden korkeakoulujen joukossa eikä valinta ollut täysin itsestään selvä. Loppujen lopuksi se tuntui itseä kiinnostavien, uran tarjoamien johtamis- ja kouluttamistehtävien vuoksi sopivimmalta vaihtoehdolta juuri minulle, enkä ole päätöstäni katunut. Osaltaan päätökseeni vaikutti myös positiivinen kokemus varusmiespalveluksesta, jossa pärjäsin verrattain hyvin.

Millaista opiskelu on ollut? Mikä on ollut parasta? Mikä on tuntunut välillä raskaalta?

Opiskelussa parasta on ollut tiiviin yhdessäolon mukanaan tuoma ainutlaatuinen kurssihenki, jollaista ei tavallisessa korkeakoulussa yhtä helposti synny. Kestäähän opiskelupäivämme tavallisesti kahdeksasta viiteen ja luennoilla on läsnäolopakko. Lisäksi vuoden aikana tulee useita maastoharjoituksia, joiden aikana olemme toistemme kanssa tekemisissä usean vuorokauden ympäri. Omat kurssikaverit tulevat hyvin tutuiksi. Tiiviiseen yhteistyöhön on syytä tottua, sillä itse ammattikin sisältää paljon työskentelyä yhdessä muiden kanssa.

Ensimmäinen vuosi, syyskuusta maaliskuun loppuun saakka, opiskelimme MPKK:lla upseerin yleisiä opintoja sisältäen johtamista, tekniikkaa, taktiikkaa strategiaa ja historiaa. Kuluneen vuoden huhtikuusta aina elokuun loppuun olemme opiskelleet puolustushaaran mukaisia taistelun perusteiden opintoja. Toinen vuosikurssi alkoi juuri syyskuussa jatkuen jälleen yleisillä opinnoilla. Itse olen miettinyt valita pääaineekseni johtamisen ja pitkäksi sivuaineeksi strategian. Raskaalta on välillä tuntunut koulutuksen tuoma suuri työmäärä, sillä pitkien koulupäivien päätteeksi on usein suoritettava erinäisiä itsenäisiä opiskeluja.

Millaisia mahdollisuuksia koulutus tarjoaa työelämässä?

Kolmen vuoden kandidaattiopintojen jälkeen olemme neljä vuotta puolustushaaran ja aselajin mukaisissa työtehtävissä luutnantin palvelusarvolla. Itselläni tämä tarkoittaa toimimista joukkueenjohtajana ja kouluttajana perusyksikössä jossain päin Suomea. Työvaiheen jälkeen koittaa kahden vuoden pituinen, palkallinen maisteriopintovaihe, jonka jälkeen palataan jälleen työelämään kapteenin palvelusarvolla. Tällöin sijoitutaan astetta korkeampiin tehtäviin yksikön varapäälliköksi, päälliköksi sekä tulee mahdollisuus myös erilaisiin tutkija- ja esikuntatehtäviin tai sotilasasiamieheksi ulkomaille. Erinomaisen hyvänä puolena alassa on huomioitava, että työpaikka on valmistumisen jälkeen 100 % varma.

Vinkkejä muille koulutuksesta ja alasta kiinnostuneille?

Ensinnäkin koulutukseen pääsyyn edellytetään joko reservin aliupseerin tai reservin upseerin koulutusta varusmiespalvelun ajalta, joten mikäli on vasta varusmiespalvelukseen menossa, on johtajatehtäviin hakeutuminen välttämätöntä. Muutoin tärkeimpänä vinkkinä suosittelen fyysisen puolen kunnossa pitämistä – ”kun toimii kroppa niin toimii myös koppa”. Itse opiskelussa matematiikan ja kielten osaamisesta on ehdottomasti apua. Kouluun sisäänpääsyyn ei tarvitse olla mikään ihmemies tai -nainen. Sopivalla nöyryydellä, sisukkuudella ja tahdolla toimia kotoisen maamme parhaaksi pärjää jo pitkälle!

Viimeksi päivitetty: 28 kesä 2018

Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi