🌞 Kesän lisähaku kokoaa yhteen haussa olevia koulutuksia. Nappaa opiskelupaikka syksyksi 👉

Näin teimme TOP 10 Opiskelukaupungit 2024 -selvityksen

Lue, miten koostimme vuoden 2024 selvityksen Suomen parhaista opiskelukaupungeista.

Suomen kymmenen parasta opiskelijakaupunkia on taas selvitetty, mutta miten me sen teimme? Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten keräsimme datan ja mitä menetelmiä käytimme saadaksemme kaupungit paremmuusjärjestykseen.   

Kolmannen kerran järjestettävässä selvityksessä päivitimme tänä vuonna hieman datankeräysmenetelmiämme, jotta pystyisimme tarkastelemaan kaupunkeja mahdollisimman tasapuolisesti. Voit lukea asiasta tarkemmin jokaisen parametrin kohdalta. 

Viime vuoden tapaan huomioimme selvityksessä ne kaupungit, joissa on sekä yli 750 korkeakouluopiskelijaa että enemmän kuin viisi tutkintolinjaa. Poikkeuksena otimme mukaan Maarianhaminan, jossa opiskeli vuonna 2022 Tilastokeskuksen mukaan reilu 500 opiskelijaa. 

Selvityksessä ovat mukana seuraavat 33 kaupunkia:

 • Espoo
 • Forssa
 • Hämeenlinna
 • Helsinki
 • Hyvinkää
 • Iisalmi
 • Joensuu
 • Jyväskylä
 • Kajaani
 • Kemi
 • Kokkola
 • Kotka 
 • Kouvola 
 • Kuopio 
 • Lahti 
 • Lappeenranta 
 • Maarianhamina
 • Mikkeli 
 • Oulu 
 • Pietarsaari 
 • Pori 
 • Porvoo 
 • Rauma 
 • Riihimäki 
 • Rovaniemi 
 • Savonlinna 
 • Seinäjoki 
 • Tampere 
 • Turku 
 • Vaasa 
 • Valkeakoski 
 • Vantaa 
 • Ylivieska 


Miten selvitys tehtiin?

Toteutimme vuoden 2023 elo-lokakuussa kyselyn, johon vastasi yhteensä 639 henkilöä. Jaoimme kyselyä studentum.fi:n kanavissa. 

Kyselyssä pyysimme vastaajia valitsemaan kymmenen parametrin listasta ne kolme parametriä, jotka ovat heidän mielestään tärkeimpiä opiskelukaupunkia valitessa. Valitsimme kyselyyn mukaan ne parametrit, jotka ovat mielestämme tärkeitä opiskelukaupungille. 

Annoimme jokaiselle parametrille painoarvon sen saamien vastausten perusteella (prosenttiosuus kaikista vastauksista). Vastaajien mielestä tärkein parametri sai näin suurimman painoarvon ja vähiten tärkein pienimmän painoarvon.  

Hyödynsimme painoarvoja jokaisen parametrin pisteytyksessä.  

Katso tästä selvitykset kokonaispisteet sekä eri parametrien pisteet.


Parametrit painoarvon perusteella suurimmasta pienimpään: 

 • Laadukas opetus 50.39% 
 • Edullinen asuminen 48.67% 
 • Kaupunkielämä ja vapaa-aika 47.10% 
 • Hyvät uramahdollisuudet 41.63% 
 • Hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet 28.64% 
 • Työharjoittelupaikat 23.00% 
 • Opiskelijaelämä 22.69% 
 • Aiempien opiskelijoiden kokemukset 18.78% 
 • Kaupunki on suosittu hakukohde 9.86% 
 • Opiskelija-asuntojen määrä 9.23% 

Laskentamenetelmä selvityksessä

Yksittäisellä parametrillä ensimmäiseksi sijoittunut kaupunki sai selvityksessä 100 % eli 100 pistettä. Muiden kaupunkien pisteet määräytyivät sen perusteella, mikä niiden prosenttiosuus on 100 %:iin eli 100 pisteeseen nähden.  

Prosenttiosuudet on muutettu pistejärjestelmäksi, jolloin 100 % on täydet pisteet ja alin prosenttimäärä on myös alin pistemäärä.  

Painotimme jokaisen parametrin lopulliset pisteet kyselyn perusteella saamiemme painoarvojen mukaan. Kaupunkien järjestys määräytyy siis kaikkien parametrien yhteenlaskettujen painoarvopisteiden mukaan.  

Vuoden 2024 parhaimman opiskelukaupungin tittelin saamiseksi oli siis saavutettava korkeimmat yhteispisteet.  

Esimerkiksi :  

Turulla on suhteessa opiskelijamäärään eniten ainejärjestöjä, ja se sai tämä takia Opiskelijaelämä-parametrillä alkupisteiksi 100 pistettä. Nämä pisteet kerrottiin parametrin painoarvolla 22.69, antaen Turun lopulliseksi pistemääräksi tällä parametrillä 22.69.  

Seuraavaksi eniten ainejärjestöjä suhteessa opiskelijamäärään on Joensuulla. Laskimme Joensuun suhdeluvun suhteessa Turkuun (79.02). Kerroimme sitten pisteet painoarvolla 22.69, jolloin Joensuu  sai lopulta 17.93 pistettä.   

Samalla menetelmällä saimme laskettua kaikille kaupungeille pisteet jokaisessa parametrissä.  

Haluatko lisätietoa pisteytyksestä? Voit laittaa meille sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi.  


Miten ja millä tiedoilla laskimme parametrikohtaiset pisteet?

 

Muiden tietolähteiden käyttäminen selvityksessä

Jotta saimme kaupungit järjestykseen mahdollisimman puolueettomasti, käytimme erilaisia ulkopuolisia lähteitä kerätessämme tietoa eri parametreistä.

1. Laadukas opetus

Oppilaitoksen ja opiskelun tason parametrillä oli mahdollisuus saada selvityksen korkeimmat pisteet (painoarvo 50.39).  

Laitoimme kaupungit järjestykseen käyttäen apunamme Vipusen opiskelijapalautteita (AMK, YAMK ja yliopistojen kanditutkinnon suorittaneet).  

Laskimme kaupungeille pisteet opiskelijapalautteiden pohjalta niin, että ensin laskimme yhteen ammattikorkeakoulujen alemman ja ylemmän tutkinnon opiskelijapalautteen keskiarvon opetuksen tasosta. Jokainen kaupunki, jossa kyseinen oppilaitos toimii, sai keskiarvon verran pisteitä. Tämän jälkeen laskimme vielä tästä pistemäärästä kullekin kaupungille oman henkilökohtaisen pistemäärän laskien keskiarvon näille pisteille.  

Yliopistojen opiskelijapalautteissa käytetään erilaista arviointiasteikkoa (1-5) kuin ammattikorkeakoulun vastaavissa (1-7), joten suhteutimme pisteet vastaamaan toisiaan. Tämän jälkeen jaoimme pisteet jokaiselle kaupungille, jossa kyseisellä oppilaitoksella on toimipisteitä.  

Käyttämämme lähteet:  

Vipunen: AMK-palautteet, yliopistopalautteet 

2. Edullinen asuminen 

Selvitimme kaupunkien vuokra-asuntojen neliökeskihinnan käyttäen hyväksi asuntojen.hintatiedot.fi-sivustoa.

Tässä parametrissä neliö keskihinnaltaan edullisin kaupunki sai parhaimmat pisteet, kun taas kallein sijoittui pisteissä viimeiseksi. 

3. Kaupunkielämä ja vapaa-ajan mahdollisuudet

Tässä parametrissä halusimme selvittää kaupunkien kulttuurielämää ja liikuntamahdollisuuksia. Valitsimme selvityksen kohteiksi museot, teatterit, musiikkikeikat ja liikuntapalvelut.   

Tämän parametrin painoarvo oli 47.10, jonka jaoimme neljään osaan seuraavalla tavalla:  

Museot: 11.775 

Saadaksemme ajantasaisen tuloksen, käytimme museoiden selvitykseen Museokortti-sivustoa.    

Teatterit: 11.775 

Teatterit selvitimme käyttäen hyväksi Suomen Teatterit -sivustoa ja Tinfoa

Keikat: 11.775 

Selvitimme kaupunkien keikkamahdollisuudet käyttäen meteli.net-sivustoa.  

Tarkastelimme, kuinka montaa keikkaa oli järjestetty tai tullaan järjestämään aikavälillä 1.8.2023–31.5.2024. Selvitys tehtiin 9.3.2024.  

Liikuntapaikat 11.775 

Liikuntapaikoissa käytimme hyväksi kaupunkien sivuja selvittääksemme kuinka monta kuntosalia, uimahallia, jäähallia, ulkokuntosalia ja luontopolkua kaupungista löytyy.   

Lopuksi laskimme kaikkien neljän kategorian pisteet yhteen ja näin saimme kaupungit paremmuusjärjestykseen.  

4. Hyvät uramahdollisuudet

Selvitimme kunkin kaupungin avoimet työpaikat käyttäen hyväksi TE-toimistojen ja Duunitorin tietoja. 

Selvitimme, kuinka monta avointa työpaikkaa kussakin kaupungissa oli 10.11.2023 ja 15.2.2024. 

Laskimme yhteen molempien päivien määrät ja saimme näin kaupungit laitettua paremmuusjärjestykseen.   

5. Mahdollisuus jatko-opiskeluun  

Laskimme jokaisesta korkeakoulusta maisteri- ja YAMK-tutkintojen määrän. Sen jälkeen tarkistimme tutkintojen suorituspaikat ja jokainen kaupunki sai pisteen jokaisesta jatkotutkinnosta. 

6. Opiskelijaelämä 

Tässä parametrissä selvitimme, kuinka monta ainejärjestöä ja opiskelijayhdistystä kussakin kaupungissa toimii ja laskimme ne yhteen. Suhteutimme luvun siihen, kuinka monta korkeakouluopiskelijaa kussakin kaupungissa on.   

Hyödynsimme tietojen keräämiseen mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien sivuja.  

7. Aiempien opiskelijoiden kokemukset

 Laitoimme kaupungit järjestykseen käyttäen apunamme Vipusen opiskelijapalautteita (AMK, YAMK ja yliopistojen kanditutkinnon suorittaneet).  

Laskimme kaupungeille pisteet opiskelijapalautteiden pohjalta niin, että ensin laskimme yhteen ammattikorkeakoulujen alemman ja ylemmän tutkinnon opiskelijapalautteen keskiarvon opetuksen tasosta. Jokainen kaupunki, jossa kyseinen oppilaitos toimii, sai keskiarvon verran pisteitä. Tämän jälkeen laskimme vielä tästä pistemäärästä kullekin kaupungille oman henkilökohtaisen pistemäärän laskien keskiarvon näille pisteille.  

Yliopistojen opiskelijapalautteissa käytetään erilaista arviointiasteikkoa (1–5) kuin ammattikorkeakoulun vastaavissa (1–7), joten suhteutimme pisteet vastaamaan toisiaan. Tämän jälkeen jaoimme pisteet jokaiselle kaupungille, jossa kyseisellä oppilaitoksella on toimipisteitä.  

8. Työharjoittelupaikat

Käytimme kolmea eri sivustoa työharjoittelupaikkojen laskemiseen. Laskimme ne kahdessa erässä 10.11.2023 ja 15.2.2024. 

Käyttämämme lähteet:  

9. Edullinen julkinen liikenne

Selvitimme, kuinka monta hakijaa oli valinnut kunkin kaupungin ensisijaiseksi hakukohteekseen. Otimme mukaan kaikki hakijat eri hauista, joiden opiskelujen aloitusvuosi on 2023. 

Suhteutimme seuraavaksi saamamme luvun kaupungissa tarjolla olevian aloituspaikkojen määrään. 

Lähteet: Vipunen, Korkeakoulun hakeneet ja vastaanottaneet 

10. Opiskelija-asuntojen määrä  

Selvitimme, kuinka paljon kussakin kaupungissa on opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja.  

Saadaksemme mahdollisimman tarkan määrän lähestyimme suoraan opiskelija-asuntoja hallinnoivia tahoja. Suhteutimme asuntojen määrän kaupungin korkeakouluopiskelijamäärään.  


Kysyttävää selvityksestä tai parannusehdotuksia? Haluatko vinkata tietolähteestä, jota voisimme hyödyntää seuraavassa selvityksessämme? 

Laita meille sähköpostia osoitteeseen info@studentum.fi.


Mainokset