Lyhytkin koulutus voi valmistaa hyväpalkkaiseen ammattiin

Koulutusuutinen: Lyhytkin koulutus voi valmistaa hyväpalkkaiseen ammattiinKOULUTUSUUTINEN 26.3.2013

Lyhytkin koulutus voi valmistaa hyväpalkkaiseen ammattiin


Kannattaako pitkä koulutus palkan määrässä mitattuna? Pitkä akateeminen koulutus ei aina korreloi palkan määrään työelämään siirryttäessä. Lääkäri tai ekonomi tienaa hyvin, mutta toisinaan ammatillisesta koulutuksesta valmistunut saattaa tienata akateemisen tutkinnon suorittanutta enemmän. Helsingin Sanomat vertaili 24.3.2013 julkaistussa artikkelissaan koulutuksen keston ja palkan määrän välistä suhdetta.

Ammattillisten oppilaitosten lyhyellä koulutaustallakin voi tienata hyvin. Esimerkiksi paperimiehen, putkimiehen tai veturinkuljettajan koulutus on kestoltaan lyhyt, mutta palkka kaikkien palkansaajien keskiarvoa korkeampi. Pitkän akateemisen koulutuksen suorittaminenkaan ei aina takaa keskivertoa korkeampaa palkkaa työelämään siirryttäessä. Akateemisista heikoimmin palkattuja ovat esimerkiksi lastentarhanopettajat, sairaanhoitajat, kirjastonhoitajat ja kielenkääntäjät.

Seuraavassa taulukossa on lueteltu tyypillisiä ammatteja ja verrattu ammattiin johtavan koulutuksen keston suhdetta alan keskipalkan määrään.

Koulutuksen pituus ei aina takaa hyväpalkkaista ammattia. Esimerkkejä koulutuksen pituuden ja ammattien keskipalkkojen välisestä suhteesta.


Suurimmalle osalle suomalaisista nuorista koulutus on tärkein investointipäätös, jonka he elämänsä aikana tekevät. Mutta kannattaako pitkä koulutus, jos alan palkkanäkymät ovat heikot? Onko palkkaus asia, johon kannattaa kiinnittää huomiota koulutusvaihtoehtojen vertailussa?

Helsingin Sanomat haastatteli artikkelissaan opetus- ja kulttuuriministeriön neuvottelevaa virkamiestä Ville Heinosta, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen erikoistutkija Matti Sarvimäkeä ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Reija Liljaa. Asiantuntijoiden mukaan koulutus kannattaa, sillä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta pitkä koulutus näkyy palkassa, työmarkkina-asemassa ja työpaikan varmuudessa. Korkeasti koulutetuilla on pienempi riski joutua työttömäksi. Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaminen kannattaa asiantuntijoiden mukaan myös siksi, että opiskelu on selkeästi edullisempaan moniin muihin maihin verrattuna.

Vaikka oman toiveammatin palkka ei päätä huimaisi, kannattaa ammatinvalinnassa pohtia palkan lisäksi myös alan työllisyystilannetta. Myös omat kiinnostuksen kohteet ja arvot merkitsevät paljon. 

Studentumin keväällä 2013 toteuttaman koulutustutkimuksen mukaan peräti 62,8 prosenttia 16–20-vuotiaista kiinnittää vain vähän huomiota alalla vallitsevaan työllisyystilanteeseen opiskelupaikkaa valitessaan. Tärkeimmiksi kriteereiksi koulutuspaikkaa valitessa nousivat puolestaan koulutuksen ja ammatin kiinnostavuus. Monille omat kiinnostuksen kohteet ja kutsumus alalle painavatkin vakassa selkeästi työllisyysmahdollisuuksia tai korkeaa palkkaa enemmän.


Lähteet: Helsingin Sanomat 24.3.2013 [www.hs.fi/tyoelama]

Studentum.fi: Koulutustutkimus 2013

 

 Haluatko tietää lisää eri alojen työllisyystilanteesta? Tutustu työelämä-osioomme!

Siirry koulutushakuun

 


Mainokset