Sivuston käyttötapa: Mobiili

Vaikuttaako koronavirus opiskelusuunnitelmiisi? Vastaa kyselyymme ja kerro.   Siirry kyselyyn

Maaopas - Australia

Haluaisitko opiskella Australiassa?

Opiskele Australiassa!

Haluaisitko opiskella maailman suurimmalla saarella, Australiassa? Studentum.fi:n Opiskele Australiassa -maaoppaasta löydät paljon hyödyllistä informaatiota Australiassa opiskelusta. Täältä löydät tietoa opiskelusta, kustannuksista, asumisesta ja elämisestä Australiassa.

Oz, Down Under, rantasurffareiden, kengurujen ja koalojen maa... Australia tunnetaan monella eri nimellä. Australiasta löydät aurinkoa ja lämpöä, pitkiä hiekkarantoja, upeaa luontoa sekä ystävällisiä ihmisiä. Erityisesti vaihto-opiskelumaana Australia on suosittu, eikä pitkä etäisyys Suomesta ole nykypäinä este eikä mikään.

Pääkaupunki

Canberra

Kieli

Englanti

Väkiluku

25 miljoonaa

Pinta-ala

7,6 miljoonaa km²

Opiskelijoita

645 000 kansainvälistä

Akateeminen vuosi

Tammikuu - joulukuu (vaihtelee)

Valuutta

Australian dollari (AUD)

Suuntanumero

+61

Aikavyöhyke

UTC+8 to +10.5


Yleistä Australiasta

Opiskelu Australiassa

Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiaan

Opintojen kustannukset Australiassa

Opintojen rahoitus Australiaan

Vakuutukset Australiaan

Elinkustannukset Australiassa

Asuminen ja opiskelijaruokailu Australiassa

Kiinnostuitko opiskelusta Australiassa? Tutustu tarkemmin maan koulutusmahdollisuuksiin tästä!


Yleistä Australiassa

Maailman pienin maanosa sekä 25 miljoonan asukkaan Australia on kaunis vastakohtien maa, joka tarjoaa kansainvälisiä suurkaupunkeja, aurinkoisia rantoja, koralliriuttoja, harvaanasuttua aavikkoa, trooppisia sademetsiä ja vuorijonoja. Maalla on myös ainutlaatuinen kasvisto ja eläimistö. Koko tämä paketti tarjoaa opiskelijalle mahtavia elämyksiä!

Australiassa on kaksi ilmastovyöhykettä: lauhkea ja trooppinen. Lauhkealla vyöhykkeellä vuodenajat ovat vastakkaiset pohjoiseen pallonpuoliskoon nähden. Kesä on joulukuusta helmikuuhun, syksy maaliskuusta toukokuuhun, talvi kesäkuusta elokuuhun ja kevät syyskuusta marraskuuhun. 

Aikavyöhykkeitä on kolme: Eastern Standard Time (EST): Queensland, New South Wales, Australian Capital Territory, Victoria ja Tasmania (9 tuntia edellä Suomen aikaa). Australian rahayksikkö on Australian dollari (AUD), joka on arvoltaan noin 0,64 euroa (kesäkuu 2018). 

Yleistä opiskelusta Australiassa

Australiassa koulutuspolitiikasta vastaa Department of Education, Training and Youth Affairs, DETYA, jonka lisäksi jokaisella osavaltiolla on oma opetusministeriönsä. Näiden yksiköiden vastuulla on julkisen koulutuksen järjestäminen, mutta ne rahoittavat myös yksityisiä oppilaitoksia.

Koulutusjärjestelmä jaetaan kolmeen sektoriin: koulusektori, ammatillinen sektori ja korkeakoulusektori. Koko järjestelmä rakentuu hallituksen perustaman rungon ympärille, jota kutsutaan nimellä Australian Qualifications Framework, AQF. Tämä runko takaa eri koulutussektorien linkittymisen toisiinsa ja helpottaa siten esimerkiksi opiskelijoiden urasuunnittelua sekä kulkemista sektorilta toiselle. AQF takaa myös sen, että maassa tarjotaan korkeatasoista koulutusta, joka on yhdenmukaista ja joustavaa.

Ulkomaisille opiskelijoille tarjottua koulutusta valvotaan myös tarkasti Australian hallituksen puolelta. Kaikki kurssit ja oppilaitokset on hyväksyttävä ja listattava erityiseen rekisteriin, jota kutsutaan Commonwealth Register of Institutions and Courses of Overseas Students, CRICOS. Siten siis kun etsit koulutusta Australiasta, tarkista onko koululla CRICOS-koodia. Jos näin ei ole, koulutuksen laadusta ei ole takeita, eikä sinne ole suositeltavaa hakea opiskelemaan. Sinulle ei myöskään myönnetä opiskelijaviisumia, jos opinnot eivät ole hallituksen hyväksymiä.

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Opiskelu Australiassa

Opiskelu Australiassa

Ammatillinen koulutus Australiassa

Australiassa ammatillista koulutusta tarjoavat yksityisten oppilaitosten lisäksi valtion omistamat Technical and Further Education -oppilaitokset. Australiassa on yli 70 valtion omistamaa TAFE-oppilaitosta, jotka ovat verrattavissa lähinnä polyteknisiin ja teknillisiin oppilaitoksiin, vaikka monissa voi myös suorittaa esimerkiksi sairaanhoidon-, kaupallisen alan tai IT-alan opintoja. Kurssitarjonta vaihtelee oppilaitoksittain myös yksityisellä sektorilla. 

Englannin kielen opiskelu Australiassa

Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan usein mahdollisuus osallistua täysipäiväisille englannin kielen kursseille. Kursseja tarjoavat yksityiset oppilaitokset, mutta myös useat yliopistojen ja ammatillisten oppilaitosten yhteydessä toimivat kielikeskukset. Oppilaitoksia tarkkaillaan ja rekisteröidään, sillä Australian hallitus haluaa taata, että oppilaitoksissa tarjotaan korkeatasoista ja kansainväliset standardit täyttävää englannin kielen opetusta.

Yliopistoon valmentavat opinnot Australiassa

Kansainvälisellä opiskelijalla on mahdollisuus osallistua yliopistoon valmentaviin opintoihin. Niiden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija australialaiseen opetustyyliin ja elämäntapaan ennen varsinaisten opintojen aloittamista.

Valmentavat opinnot kestävät tavallisesti vuoden ja ne suunnitellaan niitä undergraduate-opintoja silmälläpitäen, joita opiskelija suunnittelee suorittavansa australialaisessa yliopistossa. Jos opiskelija suorittaa yliopistoon valmentavat opinnot hyvin arvosanoin, yliopisto myöntää hänelle yleensä opiskelupaikan.

Yliopistot ja yliopistotutkinnot Australiassa

Australiassa on noin 40 yliopistoa, joista kolme ovat yksityisiä. Nämä ovat Bond University, University of Notre Dame ja Melbourne University Private. Yliopistojen lisäksi korkea-asteen koulutusta tarjoavat monet yksityiset ja ammatilliset oppilaitokset. Useimmat Australian yliopistoista ovat liittohallituksen rahoittamia ja niiden koko, sijainti sekä tutkimus- ja opetusintressi vaihtelevat suuresti. Useimmilla yliopistoilla on kuitenkin vahva kansainvälinen maine kurssiensa laadun suhteen. Kannattaa kuitenkin muistaa, että myös tutkintokurssit vaihtelevat suuresti muodon, pääsyvaatimusten, keston ja arviointimetodien perusteella.

Koulutus voidaan jakaa undergraduate- ja postgraduate -tason opintoihin. Undergraduate-opinnot ovat Bachelor-tutkintoon sisältyviä akateemiseen perustutkintoon kuuluvia opintoja kun taas postgraduate-opinnot ovat perustutkinnon jälkeen suoritettavia jatko-opintoja. Bachelor Degree vastaa suomalaista alempaa korkeakoulututkintoa, joten opinnot kestävät yleensä 3−4 vuotta. Opinnot muodostuvat pää- ja sivuaineopinnoista sekä valinnaisista opinnoista.

Masters Degree vastaa suomalaista ylempää korkeakoulututkintoa eli maisterin tutkintoa ja sen voi suorittaa joko tutkimustyönä tai kurssimuotoisesti. Master-tutkinnon suorittaminen vie yleensä 1−2 vuotta ja sen voi suorittaa Bachelor-tutkinnon jälkeen. 

Tutkinnon suorittamiseen ulkomailla kannattaa valmistautua huolella, sillä tiedonhakuun, opiskelupaikan hankkimiseen, rahoituksen järjestämiseen ja käytännön järjestelyihin menee aikaa. Siten opiskelijan kannattaa aloittaa hakuprosessi jo vuosi ennen suunniteltua opintojen alkamisajankohtaa.

Opiskelijavaihto Australiassa

Vaihto-ohjelma on usein opiskelijan kannalta vaivattomin ja edullisin tapa lähteä opiskelemaan ulkomaille. Opiskelija voi hakea vaihtoon, jos hän opiskelee sellaisessa suomalaisessa oppilaitoksessa, jolla on opiskelijavaihtosopimus ulkomaisen oppilaitoksen kanssa. Opiskelijavaihdoin periaatteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot on mahdollista lukea osaksi opiskelijan kotimaista tutkintoa. Vaihto-opiskeluun voi hakea opintotuen lisäksi apurahaa oman oppilaitoksen kautta.

Akateeminen vuosi Australiassa

Australiaan lähtevän kannattaa ottaa huomioon, että lukuvuosi alkaa tammikuun lopulla ja päättyy joulukuun alussa. Lukuvuosi koostuu neljästä, kestoltaan eripituisesta lukukaudesta, joiden välissä on lomaviikkoja, esimerkiksi kesäloma sijoittuu joulu-helmikuulle. 

Opetustyyli Australiassa

Opiskelijalta vaaditaan aktiivista osallistumista opiskeluun, eikä Australiaan kannata lähteä pelkkä hauskanpito mielessä. Opinnoissa menestymisen kannalta on erityisen tärkeää, että opiskelija sopeutuu australialaisiin opetusmetodeihin.

Ammatillisen koulutuksen piirissä opetus tapahtuu useimmiten ohjattuna käytännön työskentelynä sekä luokkamuotoisena opetuksena. Yliopistoissa opetus tapahtuu enimmäkseen luentojen, seminaarien, harjoitusten ja ryhmätöiden muodossa. Opetuksessa painotetaan paljon ymmärtämistä sekä käsitteiden ja teorioiden soveltamista.

Australialaissa opetuskulttuurissa ei ole huonotapaista ilmaista mielipiteitä, jotka poikkeavat opettajien näkemyksistä. Opiskelijan ei odoteta muistavan faktoja ulkoa, vaan ennemminkin heidän odotetaan muodostavan oma näkemys asiasta ja keskustelevan, sekä mahdollisesti jopa väittelevän siitä opettajan sekä muiden opiskelijoiden kanssa luentojen ja seminaarien aikana.

Opiskelijaviisumi Australiaan

Opiskellakseen Australiassa, opiskelijan tulee hankkia opiskelijaviisumi. Viisumin hakeminen maksaa noin 400 euroa (560 AUD). Viisumimaksua ei kuitenkaan peritä lukion vaihto-oppilailta.

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiassa

Pääsyvaatimukset ja haku koulutukseen Australiaan

Australiassa jokainen yliopisto päättää itse pääsyvaatimuksensa ja arvioi, kuinka hyvin hakijan pätevyys vastaa asetettuja vaatimuksia. Useimmiten arviointi perustuu aikaisempaan koulutukseen ja englannin kielitaidon tasoon. Jotkin koulutusohjelmat voivat kuitenkin vaatia opiskelijalta portfolion tai todistuksen GMAT-soveltuvuustestistä. Pääsyvaatimukset olisikin hyvä varmistaa etukäteen suoraan yliopistosta, ennen hakuprosessin aloittamista. Lisäksi kannattaa muistaa, että suosituimpiin koulutusohjelmiin on kova kilpailu, jolloin hakijan tulee täyttää enemmän kuin minimivaatimukset päästäkseen opiskelmaan kyseisiä aineita.

Hakiessaan undegraduate-tason opintoihin opiskelijalta vaaditaan Australian koulutusjärjestelmän 12. vuoden vastine. Tällöin suomalaisella opiskelijalla vastineena toimii lukion päättötodistus tai vaihtoehtoisesti peruskoulu ja ammatillinen tai keskiasteen tutkinto.

Postgraduate-opinnot vaativat hyvin suoritetun kandidaatintason tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon. Hakijan aikaisempi opintoja arvioidessa yliopisto kiinnittää useimmiten huomiota suoritettujen kurssien sisältöön ja tasoon. Pelkät arvosanat eivät siis takaa sisäänpääsyä.

Hakuprosessi, tietolähteet ja opintojen rahoitus järjestyvät eri tavoin riippuen siitä, hakeeko opiskelija Australiaan oppilaitoksensa vaihto-ohjelman kautta vai omatoimisesti. Vaihto-opiskelijaksi haku tapahtuu useimmiten suoraan hakijan omaan yliopistoon tai oppilaitokseen, josta hän saa myös tietoa hakuajoista, -menettelyistä ja valintaperusteista. Usein kilpailu Australian yliopistopaikoista on kovaa ja yliopistot ovat myös todella valikoivia. Siten onkin suositeltavaa, että opiskelija hakee samanaikaisesti useampaan yliopistoon. 

Kielivaatimukset

Ulkomaiselta opiskelijalta vaaditaan hyvä englannin kielen taito, joka katsotaan riittäväksi, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • Hakijan äidinkieli on englanti.
 • Hakija on menestynyt keskiasteen opinnoissa englanninkielisessä maassa.
 • Hakijan oman oppilaitoksensa tai yliopistonsa opetuskieli on/oli englanti
 • Hakija on saavuttanut yliopiston asettaman pisterajan standardoidussa kielikokeessa. Australian yliopistojen yleisesti hyväksymät kielikokeet ovat IELTS ja TOEFL.

Oleskelulupa Australiaan

Matkustaessaan Australiaan opiskelijan täytyy hankkia viisumi eli maahantulolupa jo ennen maahan saapumista. Opiskelijalta vaaditaan opiskelijaviisumi, jos opiskelu Australiassa kestää yli kolme kuukautta. 

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Opintojen kustannukset Australiassa

Eläminen ja asuminen Australiassa on suhteellisen halpaa, mutta opiskelijan kannattaa kuitenkin varata rahaa opintojensa rahoittamiseen. Pakollisia kustannuksia ovat esimerkiksi lukukausimaksut, opiskelijaviisumi, vakuutukset, elinkustannukset sekä lennot. Näiden lisäksi kustannuksia kertyy muun muassa kielikokeen suorittamisesta.

Lukukausimaksut ja opiskelumateriaali ja -välineet Australiassa

Australian koulutusinstituutiot veloittavat opiskelijalta suoritettavien kurssien keskimääräisen kokonaiskustannuksen, jonka lisäksi oppilaitokset ovat vapaita veloittamaan yli minimimaksun ja useimmat tekevätkin näin. Tämä on yksi syy, miksi lukukausimaksut vaihtelevat suuresti, eikä niistä voi antaa kovinkaan tarkkaa tietoa. 

Lukukausimaksujen lisäksi opiskelijan tulee varautua koulukirjoista ja muista opiskelumateriaaleista aiheutuviin kustannuksiin. Joissain oppilaitoksissa kirjaston ja laboratorion käyttömaksut on myös maksettava erikseen, sen sijaan Internetin käyttö on yleensä ilmaista. Opiskelumateriaalien ja -välineiden kustannukset vaihtelevat erittäin paljon koulutussektoreittain, oppilaitoksittain ja kursseittain.

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Opintojen rahoitus Australiaan

Opiskelu Australiassa vaatii huomattavan suuren summan rahaa, ja siten onkin vaikeaa löytää yksittäistä rahoituskanavaa, jota kautta kaikki kustannukset voisi kattaa. Opiskelijalle jää kuitenkin päävastuu rahoituksen hankinnasta, joten hänen on varauduttava maksamaan osa kuluista itse. Apurahoja voi tiedustella esimerkiksi omalta yliopistolta tai mahdollisen vaihto-ohjelman kautta.

Työskentely Australiassa

Opiskelija voi toki hankkia töitä opiskelunsa oheen, mutta täysin toimeentuloa ei kannata laskea työnteon varaan. Opinnotkin veivät nimittäin aikaa, ja siten vapaa-aikaa työnteolle ei välttämättä jää riittävästi.

Australiassa työskentelevä vieraan maan kansalainen tarvitsee työluvan, ja työskentely esimerkiksi turistiviisumilla on laitonta ja johtaa herkästi maasta karkotukseen. Nopea ja helppo vaihtoehto määräaikaiseen työskentelyyn on ns. Working Holiday -viisumi.

Opintotuki Australiaan

Opintotuki on varsinkin perustutkinto-opiskelijoiden tärkein rahoituslähde, sillä useita apurahoja ja stipendejä myönnetään pääasiassa jatko-opiskelijoille. Jos lähdet opiskelemaan jonkin vaihto-ohjelman kautta, kannattaa ottaa jo hakuvaiheessa selvää, onko ohjelman kautta mahdollista hakea jonkinlaista apurahaa.

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan opintotukikeskus voi myöntää opintotukea ulkomailla opiskeluun, jos opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai johtavat tutkinnon suorittamiseen valtiollisessa tai virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa. 

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!.


Vakuutukset Australiaan

Australiaan opiskelijaviisumilla matkustavalla henkilöllä tulee lain mukaan olla sairausvakuutus, jonka tulee olla voimassa koko Australiassa oleskelun ajan. Muussa tapauksessa viisumi voidaan peruuttaa. Sairausvakuutuksen voi ottaa esimerkiksi Australian suurimmasta sairausvakuutusyhtiöstä 

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Elinkustannukset Australiassa

Elinkustannukset Australiassa

Yksittäinen opiskelija tarvitsee rahaa asumiseen, ruokaan, kirjoihin, vaatetukseen, matkustamiseen julkisissa kulkuneuvoissa sekä vapaa-ajan kuluihin. Study in Australia -sivuston arvion mukaan rahaa kuluu viikossa 

 • syömiseen 80−280 dollaria viikossa
 • matkustamiseen julkisissa kulkuvälineissä 15−55 dollaria viikossa
 • kaasuun ja sähköön 35−140 dollaria viikossa
 • puhelimeen ja nettiin 20−55 dollaria viikossa
 • vapaa-ajan kuluihin 80−150 dollaria viikossa

Asumiskustannukset vaihtelevat suuresti sen mukaan, millaisen majoituksen valitset. Asuminen

 • hostellissa tai guest housessa maksaa 90−150 dollaria viikossa
 • jaetussa vuokra-asunnossa / kimppakämpässä maksaa 85−215 dollaria viikossa
 • kampuksella maksaa 90−280 dollaria viikossa
 • paikallisessa kodissa (homestay) maksaa 235−325 dollaria viikossa
 • vuokra-asunnossa maksaa165−440 dollaria viikossa
 • boarding schoolissa maksaa 11,000−22,000 dollaria vuodessa

Tämän lisäksi kannattaa varata rahaa mahdollisia mukana matkustavia perheenjäseniä varten. Kustannuksiin vaikuttaa suuresti oma elämäntyyli ja se, asuuko kaupungissa vai maaseudulla.

Klikkaa tästä! Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!


Asuminen ja opiskelijaruokailu Australiassa

Majoitusjärjestelyjen hoitaminen kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun opiskelija on päättänyt, mihin oppilaitokseen hän hakee. Asumisen järjestämiseen kannattaa varata aikaa vähintään 2−3 kuukautta. Jos opiskelijaa kiinnostaa kampusasuminen, hänen kannattaa ilmaista kiinnostuksesta jo haun yhteydessä, sillä kampusasuminen on todella suosittu asumismuoto kansainvälisten opiskelijoiden keskuudessa.

Australian oppilaitokset tarjoavat useanlaisia asumismuotoja, jonka takia kannattaa olla yhteydessä omaan yliopistoon ja tiedustella heiltä erihintaisia majoitusmahdollisuuksia. Tarjonta vaihtelee oppilaitoksittain, yliopistoittain ja kampuksittain. Useimmilla yliopistoilla on omia asuntoloita opiskelijoitaan varten, joissa opiskelijalla on oma makuuhuone mutta kylpyhuone, keittiö ja oleskelutilat jaetaan muiden opiskelijoiden kanssa. 

Kampusasumiselle toinen vaihtoehto on kimppakämppä − monet opiskelijat päättävät vuokrata oman huoneen nuoriso- tai opiskelijayhteisöstä, jolloin asuminen suuressa yhteisössä voi tarjota opiskelijalle paitsi halvemman vuokran ja itsenäisemmän elämäntyylin, myös vastavuoroista tukea ja ystäviä.

Suosittua on myös oman huoneiston tai talon vuokraaminen yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Vapaista asunnoista ilmoitetaan yleensä sanomalehdissä sekä internetin asuntopalstoilla.

Tutustu tarkemmin koulutusmahdollisuuksiin Australiassa tästä!

Lähteet: Suomen Pankki, studiesinaustralia.com, Study in Australia, Australia.com, Auvisa.org, gostudy.com

Viimeksi päivitetty: 10 helmi 2020

Nämäkin voisivat kiinnostaa sinua:

Viimeksi päivitetty 16.10.2018

Tarinoita ulkomailla opiskelusta

Sopisiko sinulle kielikurssi, lukiovaihto, vaihto-opiskelu tai koko tutkinnon suorittaminen ulkomailla? Lue tarinoita ulkomailla opiskelusta.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 4.4.2019

Miten ystävystyä ulkomailla?

Haluaisitko lähteä ulkomaille opiskelemaan, mutta sinua huolestuttaa, jäätkö ilman ystäviä? Pelko pois! Usko tai älä, ulkomailla uusien ystävien saaminen on oikeastaan yllättävän helppoa.

Lue lisää
Viimeksi päivitetty 31.10.2018

Opiskelemaan Ruotsiin? Haastattelussa PS. I love fashion -blogin Linda Juhola

Haaveiletko opiskelusta Ruotsissa? Niin teki myös PS.I love fashion -blogin Linda Juhola, joka elää nyt unelmaansa Tukholmassa ja opiskelee markkinointia Stockholm Business Schoolissa.

Lue lisää
Apua opiskelupaikan valintaan?
Tilaa uutiskirjeemme ja pysy kärryillä! Saat mm. tietoa hakuajoista ja vinkkejä opiskelupaikan valintaan.
koulutus.fi