Nuoret huolissaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta

Juttu julkaistu 2014

Nuoret huolissaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta

Nuoret huolissaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta


Suomalaisnuoret ovat huolissaan korkeakoulujen opiskelijavalintauudistuksesta. Tieto käy ilmi Studentum.fi-koulutussivuston toteuttamasta tutkimuksesta, johon vastasi 967 alle 21-vuotiasta nuorta. Muutoksen myötä ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevat asetetaan jatkossa valinnassa etusijalle.

Lähes kolmannes alle 21-vuotiaista, korkeakouluopintoihin hakevista nuorista ei tiennyt tulevasta muutoksesta, vaikka suurin osa heistä kertoi hakevansa opiskelemaan vuoden sisällä. Heistä 30,0 % koki ehdotuksen huonoksi ja lähes puolet piti muutosta stressavana. Moni ilmoitti olevansa huolissaan mahdollisuuksistaan vaihtaa alaa tulevaisuudessa.

Opiskelijavalintauudistuksen mukanaan tuoma alanvaihdon vaikeutuminen herättää huolta. Opiskelupaikan ja alan vaihtamisen hankaloituminen pakottaa nuoret miettimään valintojaan entistä tarkemmin jo varhaisessa vaiheessa.

Harva tietoinen työmarkkinoiden tilanteesta koulutuspaikkaa valitessaan

Monella nuorella on hankaluuksia hahmottaa työmahdollisuuksia, joita eri alojen opiskelu tarjoaa. Lähes puolet kevään 2014 kävijätutkimukseen vastanneista ilmoitti, ettei hän tiedä tai tietää vain vähän häntä kiinnostavien koulutusalojen työllisyystilanteesta. Lisäksi vain harva nuori ottaa huomioon työmarkkinoiden tilanteen jo hakuvaiheessa. Epätietoisuudesta huolimatta nuoret kokevat kuitenkin tärkeäksi, että työllistymismahdollisuudet valmistumisen jälkeen ovat hyvät.

Tieto työmahdollisuuksista ja koulutusalojen työmarkkinatilanteesta on tärkeää

Tutkimusraportissaan Studentum.fi toteaa, että jos nuorilla olisi ammatinvalintaa pohtiessaan enemmän tietoa työmahdollisuuksista ja koulutusalojen työmarkkinatilanteesta, opiskelijavalintauudistus ei välttämättä tuntuisi heistä yhtä ahdistavalta ajatukselta.

Studentum.fi korostaa, että oppilaitosten kannattaa jatkossakin panostaa opinto-ohjaukseen, työelämätietouteen ja työelämäyhteistyöhön. Raportissa rohkaistaan myös yrityksiä olemaan entistä aktiivisempia työantajakuvansa rakentamisessa ja tuomaan nuorten tietoisuuteen messuilla, oppilaitosvierailuilla ja erilaisin kampanjoin minkälaisia työpaikkoja alat tarjoavat ja minkälaista koulutustaustaa he tulevaisuuden työntekijöiltä toivovat.


Palaa lukemaan lisää koulutusuutisia

Lue Studentum.fi:n vuoden 2014 koulutustutkimuksen tutkimusraportti

Haluatko tietää lisää eri alojen työllisyystilanteesta? Tutustu työelämä-osioomme!


Mainokset