Työnantaja suosii suomalaista tutkintoa

Työnantaja suosii suomalaista tutkintoa

15.2.2011

Työnantaja suosii suomalaista tutkintoa

Kansainvälisyyden sanotaan olevan päivän sana, mutta Kelan teettämä kyselytutkimus paljastaa muuta. Ylioppilaslehti kirjoittaa artikkelissaan, että ulkomailla korkeakoulututkinnon suorittaneet jäävät kotimaisin paperein valmistuneiden jalkoihin.

Kelan tutkija Miia Saarikallio-Torp selittää, että ulkomailla opiskelleiden siirtyminen työelämään Suomessa on selkeästi hitaampaa ja rikkinäisempää. He joutuvat myös lähettämään useampia hakemuksia.

Saarikallio-Torpin mukaan yksi syy tähän ilmiöön on verkostojen puute. Suomessa opiskelleet kun löytävät usein ensimmäisen työpaikkansa harjoittelun kautta. Tämän lisäksi ulkomailla opiskelleilla on usein vähemmän työkokemusta työlupakäytäntöjen vuoksi.

Dublinissa opiskellut ja sieltä valmistunut Saara-Maria Palmu myöntää, että hän on kohdannut vaikeuksia ulkomaisen tutkintonsa vuoksi. Juuri työharjoittelun puuttuminen sai hänet epämukavaan kierteeseen: "Minulla ei ollut työkokemusta, mutta en voinut sitä myöskään hankkia."

Myös työnantajien epäluulo ulkomaisia tutkintoja kohtaan voi hankaloittaa työpaikan saantia. Työnantajat eivät tunne ulkomaisten tutkintojen sisältöjä eivätkä tiedä miten ne vastaavat kotimaisia tutkintoja. Tämän vuoksi korkeakouluneuvoja Mervi Salokannel ohjeistaakin työnhakijoita avaamaan ulkomaista tutkintoa mahdollisimman hyvin jo hakemuksessa.

Lähde: Ylioppilaslehti 4.2.2011


Mainokset