Tytöt päihittävät pojat koulussa – työelämässä tilanne kuitenkin muuttuu

Tytöt päihittävät pojat koulussa KOULUTUSUUTINEN 23.10.2014

Tytöt päihittävät pojat koulussa – työelämässä tilanne kuitenkin muuttuu

Koulutuksen tutkimuslaitos vertaili naisten ja miesten eroja opiskelu- ja työelämässä

Tytöt lyövät pojat opppimistuloksissa, mutta työelämään siirryttäessä tilanne kääntyy päälaelleen, ilmenee juuri julkaistusta tutkimuksesta. Korkeakoulutetut miehet pärjäävät työelämässä selvästi paremmin. Myös työsuhteet ovat miehillä vakaampia kuin naisilla. Yleisin perustelu epätasa-arvolle työelämässä on ollut erilaiset koulutusvalinnat naisten ja miesten kesken, mutta uusista tutkimustuloksista nähdään, että myös saman tutkinnon suorittaneilla naisilla ja miehillä on selviä eroja.

Tutkimuksen tulokset kerättiin kyselylomakkeella ja kyselyyn vastasi noin 2000 vastaajaa. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat kolme vuotta sitten korkeakoulusta valmistuneet.

Miehien tilanne parempi jokaisella mittarilla mitattuna

Tutkimuksen mukaan miehistä noin viidennes oli ollut työttömänä kolme vuotta valmistumisen jälkeen. Naisista työttömänä oli ollut noin kolmannes vastaajista. Työllistyneistä naisista vakituinen työ oli 78 prosentilla vastaajista, kun taas miehillä sama luku oli 88 prosenttia. Valmistuttuaan hieman yli puolella naisista oli koulutustaustaansa vastaava työ. Miehillä koulutustaustaansa vastaava työ oli 74 prosentilla vastaajista. Lisäksi miehet olivat useammin korkeammassa asemassa kuin naiset.

Tasa-arvoisessa maassa, tasa-arvo ei toteudu

Tulokset osoittavat, että yhdestä maailman tasa-arvoisimmasta maasta huolimatta, tasa-arvo miesten ja naisten välillä työelämässä ei toteudu. Työnantajan vastatessa vanhemmuuden kustannuksista, voi tämä kääntyä naisia vastaan työelämässä. Ruotsissa tilanne on toinen, sillä kustannuksista vastaa yhteiskunta. Lisäksi Ruotsissa on mahdollista tehdä osa-aikatöitä vanhemmuuden aikana ja molempia vanhempia kannustetaan pitämään perhevapaita.

Lähteet: Jyväskylän yliopisto – Koulutuksen tutkimuslaitos

» Palaa lukemaan koulutusuutisia


Mainokset