Yhteishaku uudistuu

Julkaistu maaliskuussa 2014

Opiskelijavalintauudistus 2014

Tietoa opiskelijavalintauudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus puhuttaa nuoria. Miten yhteishaku uudistuu, mikä muuttuu ja mikä pysyy ennallaan? Milloin muutokset otetaan käyttöön?


AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUS

Peruskoulunsa keväällä 2014 päättävät nuoret hakevat nyt opiskelupaikkaa verkon kautta uudessa opintopolku.fi -palvelussa. Ammatillisen koulutuksen yhteishakua on samalla uudistettu siten, että valinnassa suositaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevia opiskelijoita.

Huomioithan tämän hakiessasi toisen asteen koulutukseen

  • Jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, et voi hakea ammatillisen koulutuksen yhteishaussa. Tutustu tällöin ammatillisten oppilaitosten aikuiskoulutustarjontaan.
  • Jos olet käynyt lukion, et voi hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin. Varmista, että hakukohteesi on yo-pohjainen.

Uudet valintaperusteet vaikuttavat erityisesti siihen, miten lähtöpisteesi lasketaan. Peruskoulun jälkeen saat yhteishaussa 8 pistettä, jos sinulla ei ole opiskelupaikkaa ammatillisessa oppilaitoksessa tai lukiossa. Saat 6 pistettä, kun olet päättänyt peruskoulun hakemisvuonna.


KORKEAKOULUJEN OPISKELIJAVALINTAUUDISTUS

Korkeakouluhin haetaan vielä keväällä 2014 omien hakusivustojensa kautta osoitteessa www.amkhaku.fi tai www.yliopistohaku.fi. Kevään 2014 yhteishaussa korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaanottaminen vaikuttaa kuitenkin jatkossa siihen, ettei hakijaa enää katsota ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakevaksi.


Milloin uudistukset otetaan käyttöön?

Korkeakoulujen opiskelijavalintauudistukset toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa korkeakoulut saavat mahdollisuuden varata opiskelupaikkoja ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Samalla käyttöön otetaan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteinen sähköinen yhteishaku. Syksyllä 2014 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan samassa yhteishaussa, yhdellä lomakkeella uuden hakujärjestelmän kautta.

Uudistuksen toisessa vaiheessa tavoitteena on varata yhteishaun opiskelupaikat kokonaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakeville ja tarjota koulutusalaa vaihtaville sekä vastaavantasoisen tutkinnon suorittaneille muita väyliä uuteen koulutukseen hakeutumiseen. Alustavan aikataulun mukaan opiskelijavalintauudistuksen toinen vaihe otettaisiin käyttöön keväällä 2016.

Tällä hetkellä keskustelussa on kaksi vaihtoehtoa uudistuksen toisen vaiheen toteuttamiseksi. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan uudistus toteutetaan niin, että korkeakoulujen yhteishaku varataan pelkästään ensikertalaisille ja muille ryhmille järjestetään tästä erillisiä hakeutumismahdollisuuksia. Toisena vaihtoehtona on toteuttaa uudistus niin, että myös muut kuin ensikertalaiset voivat edelleen hakea yhteishaussa, mutta riittävä määrä paikkoja varataan ensikertalaisille.

Kenet katsotaan ensimmäistä opiskelupaikkaansa hakevaksi?

Korkeakoulujen opiskelijavalinnassa ensikertalaisia ovat ne, jotka eivät ole vastaanottaneet tutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa, eivätkä suorittaneet tutkintoa suomalaisissa korkeakouluissa.

Uudistus ei vaikuta taannehtivasti korkeakouluopintoja parhaillaan suorittaville. Ensikertalaisiksi katsotaan myös hakijat, jotka ovat  vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan opintoihin, jotka ovat alkaneet keväällä 2014 tai sitä ennen, mutta eivät ole vielä suorittaneet tutkintoaan valmiiksi. Vasta syksyllä 2014 alkavasta koulutuksesta vastaanotettu opiskelupaikka vaikuttaa seuraavassa yhteishaussa siten, ettei hakijaa katsota enää ensikertalaiseksi. Esimerkiksi syksyn 2013 yhteishaussa saamansa opiskelupaikan vastaanottanut on ensikertalainen syksyn 2014 yhteishaussa.

Jos hakija on suorittanut aikaisemman korkeakoulututkinnon Suomen korkeakoulujärjestelmän piirissä, hän ei kuitenkaan ole ensikertalainen, riippumatta siitä, koska tutkinto on suoritettu.

Miksi opiskelijavalintaa uudistetaan?

Opiskelijavalintoja uudistamalla pyritään alentamaan korkeakouluopintojen aloittamisikää, saamaan korkeakoulutukseen entistä enemmän ensimmäistä kertaa opiskelevia sekä kohdentamaan opiskelupaikat nykyistä paremmin. Tavoitteena on myös vauhdittaa koulutuksesta työmarkkinoille siirtymistä ja kohentaa työllisyysastetta. Uudistus toteutetaan niin, että jo opiskelevien ja tutkinnon jo suorittaneiden mahdollisuudet hakeutua ja tulla valituksi uuteen koulutukseen turvataan.

Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriö OKM, Opintopolku.fi


» Katso yhteishaun tärkeät päivämäärät

» Etsi koulutusvaihtoehtoja


Mainokset